Голод 1932-1933 років в Україні: очима істориків, мовою документів


Повернутись

Збірник присвячений одній з найбільш драматичних і закритих сторінок історії українського народу - голодові 1932-1933 рр. Вперше обнародувані унікальні, щойно розсекречені архівні матеріали, які відбивають справжні причини, хронологічний перебіг та наслідки трагедії.
У статтях вчених висвітлюються соціально-економічні та моральні аспекти здійснення в республіці сталінської політики колективізації та хлібозаготівель, яка стала безпосередньо причиною продовольчих труднощів, а потім страхітливого голоду.
Книга розрахована на всіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

"Про голод 1932-1933 років на Україні та публікацію пов'язаних з ним архівних матеріалів" Постанова ЦК Компартії України. 26 січня 1990 р.

Сказати правду

1932-1933: ОЧИМА ІСТОРИКІВ
Діброва С.С. Сталінська колективізація: погляд крізь час
Панчук М.І. Злочин Сталіна та його оточення
Кульчицький С.В. Трагічна статистика голоду

1932-1933: МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ
1932 рік

* №1. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про хлібозаготівлі. 3 січня 1932 р.
* №2. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про виконання плану хлібозаготівель у Зінов'євському та Новомосковському районах. 3 січня 1932 р.
* №3. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про хлібозаготівлі в Старокостянтинівському районі. 6 січня 1932 р.
* №4. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про хлібозаготівлі. 11 січня 1932 р.
* №5. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про хід хлібозаготівельв Новоукраінському районі. 14 січня 1932 р.
* №6. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про хлібозаготівлі. 25 січня 1932 р.
* №7. Постанова Секретаріату ЦК КП(б)У про стан та перебіг хлібозаготівель у Володарському районі. 29 січня 1932 р.
* №8. Постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) про збір колгоспних насіннєвих фондів по СРСР і про заходи насіннєвої і про довольчої допомоги районам, що потерпіли від засухи. 16 лютого 1932 р.
* №9. Телеграма ЦК ВКП(б) Центральному Комітету КП(б)У про збір і зберігання колгоспних насіннєвих фондів. 16 лютого 1932 р.
* №10. Директивний лист ЦК КП(б)У та Раднаркому УСРР обкомам, міськкомам і райкомам партії про мобілізацію насіннєвих фондів і організацію взаємодопомоги недорідним районам. 17 лютого 1932 р.
* №11. Із постанови бюро Київського обкому КП(б)У про роботу щодо збирання насіннєвих фондів. 18 лютого 1932 р.
* №12. Лист голови Всеукраїнського ЦВК Г. І. Петровського Політбюро ЦК КП(б)У про продовольчі труднощі в ряді районів Вінницької, Дніпропетровської, Київської, Одеської та Харківської областей і заходи щодо їх подолання. Не раніше 23 лютого 1932 р.
* №13. Постанова Херсонського міськкому КП(б)У про хлібозаготівлі. 1 березня 1932 р.
* №14. Директивний лист ЦК КП(б)У обкомам партії, Молдавському областкому, міськкомам та райкомам Донбасу про хід збирання насіннєвих фондів. 6 березня 1932 р.
* №15. Доповідна записка Вінницького обкому партії Центральному Комітету КП(б)У про підготовку до посівної кампанії та збирання насіннєвого фонду.7 березня 1932 р.
* №16. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) на телеграму секретаря ЦК КП(б)У С. В. Косіора про хлібозаготівлі на Україні. 16 березня 1932 р.
* №17. Постанова Політбюро ЦК КП (б) У про збирання колгоспних насіннєвих фондів та організацію взаємодопомоги. 17 березня 1932 р.
* №18. Постанова ЦК КП(б)У та Раднаркому УСРР про хлібозаготівлі та весняну посівну кампанію. 18 березня 1932 р.
* №19. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про продовольчу допомогу АМСРР. 18 березня 1932 р.
* №20. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про продовольчу допомогу АМСРР. 18 березня 1932 р.
* №22. Телеграма ЦК КП(б)У обкомам партії з повідомленням постанови Центрального Комітету КП(б)У про усунення обмежень щодо перевозу окремими особами незначної кількості хліба. 22 березня 1932 р.
* №23. Лист голови ЦКК КП(б)У - наркома РСІ УСРР В. П. Затонського секретарю ЦК КП(б)У С В. Косіору про економічне становище на Маріупольщині та продовольчі труднощі. 24 березня 1932 р.
* №24. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про наслідки роботи колгоспів у 1931 р. та про дальші завдання організаційно-господарського зміцнення колгоспів. 28 березня 1932 р.
* №25. Телеграма ЦК КП(б)У міськкомам і райкомам партії про збирання насіння на місцях та організацію колгоспної взаємодопомоги. 29 березня 1932 р.
* №26. Лист секретаря Одеського обкому КП(б)У М. М. Майорова секретарю ЦК КП(б)У С В. Косіору про продовольчі труднощі у Новомиргородському районі та надання допомоги ряду районів області. 3 квітня 1932 р.
* №27. Виписка з протоколу засідання Політбюро ЦК КП(б)У. 7 квітня 1932 р.
* №28. Телеграма ЦК ВКП(б) і РНК СРСР Центральному Комітету КП(б)У і Раднаркому УСРР про хід маслозаготівельта експорт масла. 9 квітня 1932 р.
* №29. Записка голови Раднаркому УСРР В. Я. Чубаря по прямому проводу з ЦК КП(б)У в Одесу секретарю ЦК КП(б)У С. В. Косіору про одержання з Москви дозволу на видачу насіннєвої позики і продовольчої допомоги колгоспникам. 19 квітня 1932 р.
* №30. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про хліб. 23 квітня 1932 р.
* №31. Лист секретаря ЦК КП(б)У С. В. Косіора секретарю ЦК ВКП(б) Й. В. Сталіну про економічне і політичне становище в Південній частині Степових районів України та продовольчі труднощі. 26 квітня 1932 р.
* №32. Довідка відділу агітації та масових кампаній ЦК КП(б)У та зведення з листів, надісланих до ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)У з питань хлібозаготівель та голоду на Україні. 28 квітня 1932 р.
* №33. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про продовольчу та насіннєву допомогу районам Вінницької і Київської областей. 5 травня 1932 р.
* №34. Спецдонесення Вінницького обласного відділу ДПУ обкому КП(б)У про факти голоду і випадки смерті в Тростянецькому районі. 8 травня 1932 р.
* №35. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про завіз зерна на Україну. 16 травня 1932 р.
* №36. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про постачання бурякових колгоспів на Україні. 16 травня 1932 р.
* №37. Довідка інформаційного сектора оргінстру ЦК КП(б)У про стан Уманського району Вінницької області на 5 травня 1932 р. 16 травня 1932 р.
* №38. Витяг з листа секретаря Христинівського райкому КП(б)У про продовольчі труднощі у селах району. Травень 1932 р.
* №39. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи щодо виконання постанови ЦК ВКП(б) про продовольчу допомогу Україні. 17 травня 1932 р.
* №40. Лист секретаря ЦК КП(б)У С. В. Косіора Центральному Комітету ВКП(б) про відміну заборони перевезення ручним багажем продовольчих продуктів. 20 травня 1932 р.
* №41. Витяг з протоколу засідання бюро Київського обкому КП(б)У про продовольчу допомогу районам області. 20 травня 1932 р.
* №42. Витяг з доповідної записки секретаря Янушпільського райкому КП(б)У Вінницької області про продовольчі труднощі у селах району та факти голодування і смертності населення. 20 травня 1932 р.
* №43. Телеграма ЦК КП(б)У Вінницькому обкому партії про надання продовольчої допомоги окремим районам області. 21 травня 1932 р.
* №44. Телеграма ЦК КП(б)У Дніпропетровському обкому партії про надання продовольчої допомоги окремим районам області. 21 травня 1932 р.
* №45. Телеграма ЦК КП(б)У Київському обкому партії про надання продовольчої допомоги окремим районам області. 21 травня 1932 р.
* №46. Телеграма ЦК КП(б)У Одеському обкому партії про надання продовольчої допомоги окремим районам області. 21 травня 1932 р.
* №47. Телеграма ЦК КП(б)У Харківському обкому партії про надання продовольчої допомоги окремим районам області. 21 травня 1932 р.
* №48. Телеграма ЦК КП(б)У Молдавському обкому партії про надання продовольчої допомоги окремим районам Молдавської АСРР. 21 травня 1932 р.
* №49. Телеграма ЦК КП(б)У Вінницькому обкому партії про надання продовольчої допомоги районам області, які перебувають у найбільш тяжкому становищі. 25 травня 1932 р.
* №50. Телеграма ЦК КП(б)У Дніпропетровському обкому партії про надання продовольчої допомоги районам області, які перебувають у найбільш тяжкому становищі. 25 травня 1932 р.
* №51. Телеграма ЦК КП(б)У Київському обкому партії про надання продовольчої допомоги районам області, які перебувають у найбільш тяжкому становищі. 25 травня 1932 р.
* №52. Телеграма ЦК КП(б)У Одеському обкому партії про надання продовольчої допомоги районам області, які перебувають у найбільш тяжкому становищі. 25 травня 1932 р.
* №53. Телеграма ЦК КП(б)У Молдавському обкому партії про надання продовольчої допомоги районам, які перебувають у найбільш тяжкому становищі. 25 травня 1932 р.
* №54. Лист заступника голови Раднаркому УСРР О. К. Сербиченка Центральному Комітету КП(б)У про надання допомоги колгоспам районів, які перебувають у особливо тяжкому становищі. 25 травня 1932 р.
* №55. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) на повідомлення В. М. Молотова, Я. А. Яковлева і А. І. Мікояна про стан сівби на Україні. 26 травня 1932 р.
* №56. Телеграма ЦК КП(б)У Маріупольському міськкому партії про надання продовольчої допомоги районам, які перебувають у найбільш тяжкому становищі. 27 травня 1932 р.
* №57. Телеграма секретаря ЦК ВКП(б) Й. В. Сталіна секретарю ЦК КП(б)У С. В. Косіору і Голові Раднаркому УСРР В. Я. Чубарю про надання насіннєвої допомоги Одеській області. 29 травня 1932 р.
* №58. Телеграма ЦК КП(б)У, Раднаркому та ДПУ УСРР Центральному Комітету ВКП(б) про розподіл насіннєвої позики по районах Одеської області. 29 травня 1932 р.
* №59. Телеграма ЦК КП(б)У Бердянському райкому партії про продовольчу допомогу Вінницькій, Київській та Харківській областям. 31 травня 1932 р.
* №60. Лист членів бригади Київського обласного бюро по Богуславському району Центральному Комітету КП(б)У про факти голодування в с. Медвин та надання негайної продовольчої допомоги опухлим сім'ям колгоспників та одноосібників. 1 червня 1932 р.
* №61. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про надіслання телеграми Центральному Комітету ВКП(б) про відпуск Україні продовольчої допомоги. 17 червня 1932 р.
* №62. Телеграма ЦК КП(б)У обкомам партії про надання додаткової продовольчої допомоги районам, які перебувають у винятково тяжкому становищі. 17 червня 1932 р.
* №63. Лист члена ЛКСМУ Г. І. Ткаченка секретарю ЦК КП(б)У С. В. Косіору про економічні труднощі на селі та політичний настрій населення. 18 червня 1932 р.
* №64. Телеграма ЦК ВКП(б) і Раднаркому СРСР Центральному Комітету КП(б)У та Раднаркому УСРР про забезпечення виконання колгоспами та одноосібними господарствами України плану зернопоставок. 21 червня 1932 р.
* №65. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про додаткову продовольчу допомогу районам, які перебувають у найбільш тяжкому становищі. 21 червня 1932 р.
* №66. Телеграма ЦК КП(б)У Одеському обкому партії про надання продовольчої допомоги районам області, які перебувають у тяжкому становищі. 21 червня 1932 р.
* №67. Телеграма ЦК КП(б)У Харківському обкому партії про надання додаткової продовольчої допомоги окремим районам області. Не раніше 21 червня 1932 р.
* №68. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про продовольчу допомогу Україні. 23 червня 1932 р.
* №69. Доповідна записка Харківського обкому партії Центральному Комітету КП(б)У про надзвичайно напружене продовольче становище в окремих районах області. Червень 1932 р.
* №70. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про план хлібозаготівель по селянському сектору. 6 липня 1932 р.
* №71. З резолюції III Всеукраїнської конференції КП(б)У про підсумки весняної посівної кампанії, про хлібозаготівельну та збиральну кампанії і завдання організаційно-господарського зміцнення колгоспів. 6-9 липня 1932 р.
* №72. Постанова ЦК ВКП(б) про організацію хлібозаготівель в кампанію 1932 р. 7 липня 1932 р.
* №73. Копія листа Звенигородського дільничного прокурора Київському обласному прокурору про факти людоїдства в с. Тарасівка Звенигородського району Київської області. Не раніше 11 липня 1932 р.
* №74. Доповідна записка ДПУ УСРР ЦК КП(б)У про тенденції до виходу з колгоспів на Україні. 13 липня 1932 р.
* №75. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про повернення натуральної продовольчої та насіннєвої позики колгоспами і радгоспами навесні 1932 р. 15 липня 1932 р.
* №78. Копія повідомлення Вінницького обласного прокурора в прокуратуру республіки про випадки людоїдства в с. Нове Місто Монастирищенського району. Не раніше 17 липня 1932 р.
* №79. Лист ЦК КП(б)У Центральному Комітету ВКП(б) з проханням переглянути розбивку плану хлібозаготівель по секторах для України. 19 липня 1932 р.
* №80. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про план хлібозаготівель по Україні з врожаю 1932 р. 21 липня 1932 р.
* №82. Лист ЦК КП(б)У всім обласним, міським і районним комітетам партії про незадовільний хід виконання постанови III Всеукраїнської конференції з питань хлібозаготівель. 23 липня 1932 р.
* №83. Лист заступника Голови Раднаркому УСРР О. К. Сербиченка до ЦК КП (б) У про стан хлібозаготівель у Троїцькому, Сватівському, Білолуцькому та Старобільському районах Донецької області. 25 липня 1932 р.
* №84. Лист Шполянського райкому партії Київської області до ЦК КП(б)У про факти людоїдства у селах району. 25 липня 1932 р.
* №85. Телеграма ЦК ВКП(б) і Раднаркому СРСР Центральному Комітету КП(б)У та Раднаркому УСРР про посилення темпів хлібозаготівель. Не раніше 25 липня 1932 р.
* №86. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У з питань збиральної кампанії і хлібозаготівель. 26 липня 1932 р.
* №87. Телеграма ЦК КП(б)У всім обласним комітетам партії про вжиття негайних заходів по посиленню хлібозаготівель. 31 липня 1932 р.
* №88. Копія спеціального донесення Дніпропетровської обласної міліції обкому КП(б)У про випадки людоїдства в с. Софіївка Бердянського району. 1 серпня 1932 р.
* №89. Телеграма ЦК ВКП(б) Центральному Комітету КП(б)У про затвердження Наркоматом землеробства СРСР завдань для України з озимої сівби та зяблевої оранки. 3 серпня 1932 р.
* №90. Директивний лист Дніпропетровського обкому КП(б)У сільським райкомам партії про заходи по посиленню хлібозаготівель. 7 серпня 1932 р.
* №91. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи по боротьбі з спекуляцією хлібом. 9 серпня 1932 р.
* №92. Постанова Укрколгоспцентру про заборону видавати хліб в громадському харчуванні. 22 серпня 1932 р.
* №93. Постанова бюро Вінницького обкому КП(б)У про стан хлібозаготівель у Летичівському районі. 22 серпня 1932 р.
* №94. Витяги з заяв колгоспників про вихід з колгоспів, які надійшли до приймальної Голови ВУЦВК Г. І. Петровського. 25 серпня 1932 р.
* №95. Телеграма заступника Голови Ради Праці і Оборони В. В. Куйбишева в ЦК КП(б)У про необхідність прискорення відгрузки зерна з України на експорт. 27 серпня 1932 р.
* №96. Постанова бюро Луганського міськкому КП(б)У про неприпустимість витрачання хліба на громадське харчування в їдальнях колгоспів. 31 серпня 1932 р.
* №97. Лист ЦК КП(б)У Центральному Комітету ВКП(б) про необхідність зменшення річного плану заготівель насіння льону. 9 вересня 1932 р.
* №98. Телеграма Центральному Комітету КП(б)У з викладом постанови Раднаркому СРСР та ЦК ВКП(б) про неможливість виділення насіннєвої позики колгоспам і радгоспам. 23 вересня 1932 р.
* №99. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про хлібозаготівлі на Україні та Північному Кавказі. 22 жовтня 1932 р.
* №100. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про необхідність подолання відставання України у виконанні плану хлібозаготівель. 25 жовтня 1932 р.
* №101. Телеграма Закавказького крайкому ВКП (б) Центральному Комітету КП(б)У про прискорення відгрузки зерна з України для хлібопостачання краю. 27 жовтня 1932 р.
* №102. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи по посиленню хлібозаготівель. 30 жовтня 1932 р.
* №103. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про посилення допомоги в проведенні хлібозаготівель з боку органів юстиції. 5 листопада 1932 р.
* №104. Постанова бюро Харківського обкому КП(б)У про припинення завозу товарів на село та про порядок дальшого постачання промисловими товарами районів і сіл, які виконують план хлібозаготівель. 14 листопада 1932 р.
* №105. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи по посиленню хлібозаготівель. 18 листопада 1932 р.
* №106. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп. 18 листопада 1932 р.
* №107. Телеграма секретаря ЦК КП(б)У С. В. Косіора всім секретарям обкомів партії про встановлення остаточних планів хлібозаготівель для кожного району. 20 листопада 1932 р.
* №108. Телеграма Голови РНК СРСР В. М. Молотова Дніпропетровському обкому КП(б)У про необхідність активізації хлібозаготівельної кампанії. 21 листопада 1932 р.
* №109. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про вжиття репресивних заходів по відношенню до колгоспів, які саботують хлібозаготівлі. 27 листопада 1932 р.
* №110. Лист секретаря Київського обкому КП(б)У М. М. Демченко в ЦК КП(б)У про стан хлібозаготівель в області. 27 листопада 1932 р.
* №111. Лист секретаря Одеського обкому КП(б)У М. М. Майорова в ЦК КП(б)У про стан хлібозаготівель в області. 27 листопада 1932 р.
* №112. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про хід виконання постанов Політбюро про хлібозаготівлі від 30 жовтня та 18 листопада 1932 р. 29 листопада 1932 р.
* №113. Директива ЦК ВКП(б) Центральному Комітету КП(б)У, всім обкомам партії про затвердження кінцевого строку вивозу хліба з глибинних пунктів України. 1 грудня 1932 р.
* №114. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи по ліквідації саботажу хлібозаготівель, який ведеться куркульськими елементами. 5 грудня 1932 р.
* №115. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи щодо боротьби з класово чужими та контрреволюційними елементами у Дніпропетровському зернорадгоспі. 5 грудня 1932 р.
* №116. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У та Раднаркому УСРР про занесення на "чорну дошку" сіл, які злісно саботують хлібозаготівлі. 6 грудня 1932 р.
* №117. З інформації Дніпропетровської обласної прокуратури та обласного суду обкому КП(б)У про судові репресії в справах, пов'язаних з хлібозаготівельною кампанією в Дніпропетровській області. 6 грудня 1932 р.
* №118. Лист ЦК КП(б)У Центральному Комітету ВКП(б) про стан хлібозаготівель на Україні в кінці листопада - на початку грудня 1932 р. 8 грудня 1932 р.
* №119. Лист секретаря Краснопільського райкому партії Харківської області ЦК КП(б)У та обкому партії про незадоволення населення методами проведення хлібозаготівель в районі. 9 грудня 1932 р.
* №120. Директива ЦК КП(б)У секретарям обкомів партії про вжиття заходів проти куркульських і антирадянських елементів, винних в організаціях саботажу хлібозаготівель. 13 грудня 1932 р.
* №121. Постанова ЦК ВКП(б) та РНК СРСР про хлібозаготівлі на Україні, Північному Кавказі та у Західних областях. 14 грудня 1932 р.
* №122. Постанова бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У про лист Й. В. Сталіна щодо Оріхівської справи. 15 грудня 1932 р.
* №123. Постанова ЦК ВКП(б) та РНК СРСР про хлібозаготівлі на Україні. 19 грудня 1932 р.
* №124. Лист ЦК КП(б)У всім секретарям райкомів, головам райвиконкомів, уповноваженим обкомів про обов'язкове вивезення всіх наявних колгоспних фондів, у тому числі і посівного, в рахунок виконання плану хлібозаготівель. 24 грудня 1932 р.
* №125. Постанова бюро Запорізького міськкому партії на телеграму ЦК КП(б)У про вивезення в план хлібозаготівель всіх фондів, у тому числі і посівних, з колгоспів, які не виконали план. 24 грудня 1932 р.
* №126. Лист секретаря ЦК КП(б)У С. В. Косіора членам та кандидатам в члени Політбюро про необхідність вивезення насіннєвих фондів як засобу боротьби проти саботажу хлібозаготівель. 25 грудня 1932 р.
* №127. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про поширення на Дніпропетровську область заходів, вжитих щодо Одеської області. 29 грудня 1932 р.
* №128. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про посилення репресій до одноосібників - злісних нездаванців хліба. 29 грудня 1932 р.
* №129. Лист ЦК КП(б)У обкомам та райкомам партії про вивезення в п'ятиденний строк всіх наявних фондів у рахунок хлібозаготівель. 29 грудня 1932 р.
* №130. Доповідна записка заступника Голови Раднаркому УСРР К. В. Сухомлина ЦК КП(б)У про стан хлібозаготівель у Харківській області. 29 грудня 1932 р.
* №131. Постанова бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У про застосування репресій до колгоспів та колгоспників, які саботують хлібозаготівлі. 30 грудня 1932 р.
* №132. Постанова бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У про виявлення та покарання осіб, які викидають хліб у колодязі та убиральні. 30 грудня 1932 р.

1933 рік

* №133. Телеграма ЦК ВКП(б) Центральному комітету КП(б)У з оголошенням постанови ЦК ВКП(б) від 1 січня 1933 р. про добровільну здачу державі колгоспами, колгоспниками та одноосібниками раніше прихованого хліба та вжиття суворих заходів щодо тих, хто продовжуватиме укривати від обліку хліб. 1 січня 1933 р.
* №134. Директива ЦК КП(б)У та Раднаркому України обкомам і райкомам партії з вимогою оповістити через сільради колгоспи, колгоспників та одноосібників про добровільну здачу державі раніше прихованого хліба і застосування суворих заходів щодо осіб, які продовжуватимуть приховувати від обліку хліб. 2 січня 1933 р.
* №135. Директива ЦК ВКП(б) обкомам, крайкомам та ЦК Компартій союзних республік про затвердження плану хлібоздачі на січень 1933 р. та про встановлення Україні граничного терміну виконання повністю річного плану хлібозаготівель та хлібоздачі. 2 січня 1933 р.
* №136. Доповідна записка Ворошиловського міськкому партії Донецькому обкому КП(б)У про занесення на "чорну дошку" колгоспу с. Городище за систематичне невиконання планів хлібозаготівель та необхідність застосування репресивних заходів у зв'язку з куркульським саботажем. 4 січня 1933 р.
* №137. Постанова Петрівського райкому КП(б)У Харківської області про посилення репресій проти одноосібників, які ухиляються від здачі хліба та про необхідність покращення масово-політичної роботи на селі. 5 січня 1933 р.
* №138. Постанова бюро Маріупольського міськкому КП(б)У про факти куркульського саботажу щодо здачі хліба та заходи по виконанню плану хлібозаготівель. 6 січня 1933 р.
* №139. Із постанови Київського обкому КП(б)У про вилучення насіннєвих фондів у колгоспів області за рахунок плану хлібозаготівель та заходи відповідальності партійних працівників за невиконання цієї постанови. 7 січня 1933 р.
* №140. Довідка відділу агітаційно-масових кампаній ЦК КП(б)У про настрої населення Великотокмацького та Божедарівського районів Дніпропетровської області у зв'язку з вивезенням в рахунок хлібоздачі насіннєвих фондів. 8 січня 1933 р.
* №141. Доповідна записка Харківського обкому партії Центральному комітету КП(б)У про хід виконання річного плану хлібозаготівель, незадовільний стан здачі хліба одноосібниками, необхідність застосування репресивних заходів щодо осіб, які саботують хлібоздачу. 9 січня 1933 р.
* №142. Записка А. А. Хвилі Центральному комітету КП(б)У та Одеському обкому партії про незадовільне виконання плану хлібозаготівель, факти приховування хліба, куркульський саботаж у Снігурівському районі Одеської області. 10 січня 1933 р.
* №143. Інформація Дніпропетровського обкому партії Центральному комітету КП(б)У про хід виконання річного плану хлібозаготівель та застосування репресій щодо куркульського саботажу. 12 січня 1933 р.
* №144. Лист Чернігівського облоргбюро КП(б)У Центральному комітету КП(б)У про хід виконання річного плану хлібозаготівель в області, факти приховування хліба в одноосібному секторі господарства. 12 січня 1933 р.
* №145. Лист Харківського міськкому партії Центральному комітету КП(б)У про необхідність надання продовольчої допомоги щодо поліпшення харчування студентів міста. 13 січня 1933 р.
* №146. Записка Одеського обкому партії Центральному комітету КП(б)У про хід виконання річного плану хлібозаготівель в області та необхідність застосування репресивних заходів щодо осіб, які саботують цю роботу. Не пізніше 13 січня 1933 р.
* №147. Постанова ЦК КП(б)У про зменшення обсягів хлібоздачі державі та безумовне виконання планів хлібозаготівель. 14 січня 1933 р.
* №148. Постанова Харківського обкому КП(б)У про посилення хлібозаготівель у занесених на "чорну дошку" колгоспах області та застосування санкцій за нездачу хліба. 14 січня 1933 р.
* №149. Лист В. П. Затонського Центральному комітету КП(б)У про хід хлібозаготівель, факти приховування хліба, необхідність поліпшення роботи партійних та радянських органів Одеської області по виконанню плану хлібоздачі. 22 січня 1933 р.
* №150. Директивный лист ЦК КП(б)У та Раднаркому УСРР всім обкомам партії та облвиконкомам про неприпустимість масових виїздів колгоспників та одноосібників за межі України. 23 січня 1933 р.
* №151. Постанова ЦК КП(б)У про села та колгоспи, які занесені на "чорну дошку". 25 січня 1933 р.
* №152. Записка по прямому проводу уповноваженого ДПУ по Новоукраїнському району Одеської області голові ДПУ УСРР про факти викриття прихованого хліба в ряді сел району. 27 січня 1933 р.
* №153. Постанова ЦК ВКП(б) про залишення у розпорядженні ЦК КП(б)У та областей УСРР зерна, зібраного понад річнии план хлібозаготівель з 1 лютого по 1 квітня 1933 р. 29 січня 1933 р.
* №154. Зведення Наркомату юстиції УСРР Центральному комітету КП(б)У про кількість засуджень по Україні за ухилення від здачі хліба, саботаж та спекуляцію хлібом. 29 січня 1933 р.
* №155. Повідомлення ДПУ УСРР Центральному комітету КП(б)У про незадовільне постачання продовольством населения м. Умань Київської області. 29 січня 1933 р.
* №156. Постанова ЦК ВКП(б) про припинення хлібозаготівель на Україні та збір насіння для весняноі сівби. 5 лютого 1933 р.
* №157. Із доповіді генерального секретаря ЦК КП(б)У С. В. Косіора на пленумі Центрального комітету КП(б)У про підсумки хлібозаготівель 1932 р. на Україні та постанову ЦК ВКП(б) від 24 січня 1933 р. 5 лютого 1933 р.
* №158. Резолюція пленуму ЦК КП(б)У про підсумки хлібозаготівель на Україні та постанову ЦК ВКП(б) від 24 січня 1933 р. 7 лютого 1933 р.
* №159. Постанова П'ятихатського посівкому Дніпропетровської області про надання продовольчої допомоги гостро потребуючим колгоспам та колгоспникам. 7 лютого 1933 р.
* №160. Постанова ЦК КП(б) У про випадки голодування у селах та невеликих містах республіки та заходи щодо надання невідкладної допомоги населенню. 8 лютого 1933 р.
* №161. Довідка інформаційного сектора оргінструкторського відділу ЦК КП(б)У про випадки удаваного голодування з метою нездачі хліба у Харківській області. 9 лютого 1933 р.
* №162. Доповідна записка Київського облвиконкому Раднаркому УСРР про тяжкий продовольчий стан у області та необхідність надання допомоги населенню у постачанні продовольством. Не пізніше 15 лютого 1933 р.
* №163. Повідомлення ДПУ УСРР Центральному комітету КП(б)У про тяжкий продовольчий стан у ряді районів Вінницької та Київської областей. 16 лютого 1933 р.
* №164. Постанова ЦК КП(б)У про стан хлібопостачання Донбасу та надання продовольчої допомоги. 17 лютого 1933 р.
* №165. Лист Вінницького обкому КП(б)У Центральному комітету КП(б)У про розширення масштабів захворювання та смертності від голодування в області та заходи надання допомоги населенню. 17 лютого 1933 р.
* №166. Постанови бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У про розподіл насіннєвої та продовольчої допомоги по районах області. 20 лютого 1933 р.
* №167. Доповідна записка Новоайдарського райкому партії Донецькому обкому КП(б)У про факти голодування та політичний стан в районі. 22 лютого 1933 р.
* №168. Довідка інформашйно-посівної групи ЦК КП(б)У про факти голодування та смертності населення в окремих районах Дніпропетровської, Київської та Харківської областей. 28 лютого 1933 р.
* №169. Доповідна записка Одеського обкому партії секретарям ЦК КП(б)У С. В. Косіору та П. П. Постишеву про тяжкий продовольчий стан у області та необхідність надання допомоги населенню. 28 лютого 1933 р.
* №170. Інформація Дніпропетровського облвиконкому Раднаркому України про тяжкий продовольчий стан у ряді районів області, збільшення захворювання дітей від голодування та заходи надання допомоги населенню. 28 лютого 1933 р.
* №172. Із листа Дніпропетровського обкому партії Центральному комітету ВКП(б) про підготовку до весняної сівби в області, тяжкий продовольчий стан, настрої населення та заходи допомоги голодуючим. 3 березня 1933 р.
* №173. Доповідна записка Дніпропетровського обласного відділу ДПУ голові ДПУ УСРР про розширення розмірів голодування в області та надання продовольчої допомоги населенню. 5 березня 1933 р.
* №174. Із доповідної записки Мархлевського райкому партії Київському обкому КП(б)У про тяжкий продовольчий стан у районі, куркульську агітацію та надання допомоги населенню. 6 березня 1933 р.
* №175. З інформації Дніпропетровського обкому партії Центральному комітету КП(б)У про факти приховування хліба у осіб, які голодували. 8 березня 1933 р.
* №176. Доповідна записка Макіївського міськкому партії Донецькому обкому КП(б)У про продовольчий стан у районі та заходи надання допомоги населенню. 8 березня 1933 р.
* №177. Довідка Донецького обласного відділу ДПУ Донецькому обкому КП(б)У про посилення продовольчих труднощів у ряді районів області та смертність населення на грунті голодування. 9 березня 1933 р.
* №178. Доповідна записка Міловського райкому партії Донецькому обкому КП(б)У про продовольчі труднощі у районі та заходи надання допомоги населенню. 10 березня 1933 р.
* №179. Доповідна записка Вінницького обласного відділу ДПУ голові ДПУ УСРР про тяжкий продовольчий стан, смертність населення в окремих районах та необхідність надання допомоги голодуючим. 11 березня 1933 р.
* №180. Телеграма Одеського обкому партії Центральному комітету КП(б)У про тяжкий продовольчий стан в ряді міст області та необхідність термінових заходів допомоги області продовольством за рахунок особого фонду. 11 березня 1933 р.
* №181. Лист Мелітопольського райкому партії Дніпропетровському обкому КП(б)У про погіршення продовольчого стану в районі та заходи допомоги населенню. 11 березня 1933 р.
* №182. Інформація Дніпропетровського обкому КП(б)У Центральному комітету КП(б)У про тяжкий продовольчий стан, смертність від голодування у області та необхідність надання додаткової допомоги населенню продуктами харчування та медикаментами. 12 березня 1933 р.
* №183. Довідка ДПУ УСРР про продовольчі труднощі та вражені голодуванням райони України. 12 березня 1933 р.
* №184. Лист Київського обласного відділу ДПУ голові ДПУ УСРР про тяжкий продовольчий стан, посилення смертності у ряді районів області і заходи надання допомоги населенню. 12 березня 1933 р.
* №185. Лист Наркомзему УСРР та Київського обкому партії Центральному комітету КП(б)У про заходи господарської та продовольчої допомоги районам Київської області. 14 березня 1933 р.
* №186. Повідомлення ДПУ УСРР Центральному комітету КП(б)У про тяжкий продовольчий стан в с. Шапарське Новопсковського району Донецької області та заходи допомоги голодуючому населенню. 14 березня 1933 р.
* №187. Записка Наркомзему УСРР Центральному комітету КП(б)У про голодування та смертність населення у Київській області і необхідність надання продовольчої допомоги. 14 березня 1933 р.
* №188. Із доповідної записки ЦК КП(б)У Центральному комітету ВКП(б) про хід підготовки до весняної сівби, деякі причини тяжкого продовольчого стану в ряді областей та районів республіки, заходи надання допомоги голодуючим. 15 березня 1933 р.
* №189. Із інформації Великолепетиського райкому партії Дніпропетровському обкому КП(б)У про голодування та смертність населення в окремих селах та надання продовольчої допомоги потерпілим. 15 березня 1933 р.
* №190. Лист Великолепетиського райкому КП(б)У Дніпропетровської області секретарям партійних осередків та груп про надання продовольчої допомоги сім'ям військослужбовців. 15 березня 1933 р.
* №191. Доповідна записка Новопсковського райкому партії Донецькому обкому КП(б)У про продовольчі труднощі в селах і колгоспах району та надання допомоги населенню. 16 березня 1933 р.
* №192. Із доповідної записки Вінницького обкому партії Центральному комітету КП(б)У про продовольчі труднощі в області та заходи надання допомоги голодуючому населенню. 18 березня 1933 р.
* №193. Постанова Київського обкому КП(б)У про надання допомоги молоком дітям та хворим у Сквирському, Білоцерківському та Володарському районах області. 18 березня 1933 р.
* №194. Із постанови Київського обкому КП(б)У про посилення роботи партійних, радянських та господарських органів по наданню продовольчої допомоги населенню та про відповідальність керівників за здійснення цих заходів. 19 березня 1933 р.
* №195. Із доповідної записки Прилуцького райкому партії Чернігівському облпартбюро КП(б)У про напружений стан з продовольством в районі, настрої населення та заходи щодо надання допомоги продуктами харчування. 19 березня 1933 р.
* №196. Постанова ЦК ВКП(б) про поліпшення постачання хлібом робітників та студентів на Україні. 20 березня 1933 р.
* №197. Доповідна записка Уманського райкому партії Київської області Центральному комітету КП(б)У про тяжкий продовольчий стан у місті та селах району i заходи допомоги населенню. 20 березня 1933 р.
* №198. Доповідна записка Дніпропетровського обкому партії Наркомату постачання СРСР та ЦК КП(б)У про погіршення продовольчого постачання промислових підприємств області та заходи щодо забезпечення виконання планів централізованих поставок продовольства. 21 березня 1933 р.
* №199. Постанова Зміївського райкому КП(б)У Харківської області про надання продовольчої допомоги окремим голодуючим колгоспникам та одноосібникам. 21 березня 1933 р.
* №200. Із постанови Київського обкому КП(б)У про розгортання комерційної торгівлі хлібом та поліпшення постачання продовольством населення Києва. 23 березня 1933 р.
* №202. Директивний лист Одеських обкому КП(б)У та облвиконкому Миколаївському міськкому партії та міськвиконкому про вжиття рішучих заходів щодо ліквідації голодування населення та відповідальність службових осіб за проведення цієї роботи. 27 березня 1933 р.
* №203. Повідомлення Рубежанського райкому КП(б)У Донецькому обкому партії про випадки голодування у районі та заходи продовольчої допомоги населению. 29 березня 1933 р.
* №204. Постанова Центрального комітету КП(б)У про хід підготовки до весняної сівби та організацію продовольчої допомоги населенню у Київській області. 31 березня 1933 р.
* №205. Доповідна записка Коростишівського райкому КП(б)У Київському обкому партії про необхідність продовольчої допомоги району. 1 квітня 1933 р.
* №206. Зведення інформаційного сектора оргінструкторського відділу ЦК КП(б)У про факти голоду і недоїдання по окремих областях республіки. 1 квітня 1933 р.
* №207. Із постанови Київського обкому КП(б)У про стан підготовки щодо комерційного продажу хліба. 3 квітня 1933 р.
* №208. Постанова політбюро ЦК ВКП(б) про посівну кампанію на Україні. 5 квітня 1933 р.
* №209. Доповідна записка Новопсковського райкому партії Донецькому обкому КП(б)У про факти вживання у іжу трупів померлих та заходи щодо подолання голоду. 5 квітня 1933 р.
* №210. Постанова бюро Київського обкому КП(б)У про підготовку до розгортання комерційної торгівлі хлібом у Києві. 7 квітня 1933 р.
* №211. Постанова бюро Київського обкому КП(б)У про хід комерційної торгівлі хлібом. 10 квітня 1933 р.
* №212. Постанова бюро Петрівського райкому КП(б)У Харківської області про збір сільськогосподарських продуктів для надання допомоги колгоспникам та одноосібникам. 10 квітня 1933 р.
* №213. Постанова бюро Київського обкому КП(б)У про харчову позику Богуславському району. 11 квітня 1933 р.
* №214. Лист межівського райкому КП(б)У і райвиконкому дніпропетровському обкому кп(б)у про необхідність додаткової продовольчої допомоги району. 15 квітня 1933 р.
* №215. Лист секретаря Вінницького обкому партії секретарю ЦК КП(б)У С. В. Косіору про тяжкий стан з продуктами харчування та заходи щодо забезпечення населення області продовольчими товарами, надання медичної допомоги. 16 квітня 1933 р.
* №216. Повідомлення політсектора Донецького обласного земельного відділу Донецькому обкому КП(б)У про продовольчі труднощі, смертні випадки та людоїдство. 19 квітня 1933 р.
* №217. Постанова секретаріату Миколаївського міськкому КП(б)У про збільшення норми видачі хліба по місту. 21 квітня 1933 р.
* №218. Лист Миколаївського міськкому КП(б)У секретарям сільпартосередків та уповноваженим міськкому щодо забезпечення в першу чергу продуктами харчування тяжкохворих. 21 квітня 1933 р.
* №219. Довідка Наркомату охорони здоров'я УСРР про заходи щодо подання продовольчої та медичної допомоги населенню, дітям голодуючих районів. 26 квітня 1933 р.
* №220. Директива Мелітопольських райкому КП(б)У і райвиконкому Дніпропетровської області головам колгоспів, сільських рад, секретарям партійних осередків про порядок розподілення продовольчої позики серед населення району. 29 квітня 1933 р.
* №221. Постанова ЦК КП(б)У про боротьбу з дитячою безпритульністю. 6 травня 1933 р.
* №223. Доповідна записка обласної оздоровчої комісії

  Друк статті