Оголошується конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності


Повернутись

Цікаве на цю тему:

Оголошується конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежних оцінок об’єктів комунальної власності (приміщень, будівель, споруд), які будуть здаватися в оренду відділом комунального майна та земельних ресурсів  м. Канева в 2017 році.

Конкурс відбудеться у відділі комунального майна та земельних ресурсів м. Канева 16 лютого 2017 о 14.30 год. за адресою: м. Канів, вул. Шевченка, 11.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу комунального майна та земельних ресурсів м. Канева по 11 лютого 2017.

З інформацію щодо умов проведення конкурсу можна ознайомитись в Інтернеті на офіційному сайті Канівської міської ради (www.kaniv-rada.gov.ua).

Телефон  для довідок: 3-55-24.

Претенденти подають відділу комунального майна та земельних ресурсів м. Канева конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається із:

  • підтвердних документів;
  • пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;
  • документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність:

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна або звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок, та їх особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки подібного майна;

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідним договором буде залучено до виконання робіт з оцінки, пов’язаних із державною таємницею (у разі потреби).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою;

копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (за наявності);

письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);

інформація про претендента.

Інформація про претендента, що складається відповідно до додатка 4 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, містить:

відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу);

інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

При цьому один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки одного об’єкта лише одним претендентом.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу комунального майна та земельних ресурсів м. Канева до 11 лютого 2017.

Телефон для довідок: /04736/ 3-55-24.

  Друк статті