Основні показники соціально-економічного розвитку міста на 01.09.2016


Повернутись

 • Чисельність наявного населення в місті складала 24920 осіб, постійного - 25043 тис.осіб.  Кількість живонароджених- 125, померлих- 219. Міграційний рух населення – (-21), це 67 прибулих і 88 вибулих.
 • Середньомісячна заробітна плата за січень-червень 2016р в Каневі складала 4032грн. Це  122,1% до відповідного періоду минулого року і 105,5% середнього рівня по регіону.
 • Заборгованість із виплати заробітної плати економічно активних підприємств по місту станом на 1 вересня 2016 року відсутня.59,4 тис.грн.- заборгованість із виплати заробітної плати підприємств- банкрутів.
 • Середньооблікова кількість штатних працівників за січень-червень 2016 року- 5883 осіб. Прийнято- 861 особа, вибуло- 819. 
 • Обсяги реалізації продукції промислового виробництва міста за січень-серпень 2016р. досягли  1135,2 млн.грн. ( на одну особу - 45116,3 грн.) За аналогічний період минулого року- 1084 млн.грн.  
 • Обсяг роздрібного товарообороту торгівлі та ресторанного господарства підприємств-юридичних осіб за січень-червень 2016 року – 115,8 млн.грн. 111,7% - темп росту відповідно І півріччя 2015 року. 
 • Виконано будівельних робіт за січень-серпень 2016 року -на 23446тис.грн., за відповідний період минулого року – 8946 тис.грн.( за статистичними даними). 
 • За січень-червень 2016 року введено в експлуатацію 359 м2 загальної площі житла (все житло введено в експлуатацію індивідуальними забудовниками), що становить 25,2% відповідного періоду 2015 року. 
 • У ІІ кварталі 2016 року реалізовано на 15457,4 тис.грн. послуг, у тому числі населенню – 6766,5 тис.грн..   
 • За січень- липень 2016 року пасажирооборот склав 11 млн.пас.км, перевезено 881,3 тис. пасажирів- це 120,8% до відповідного періоду минулого року. 
 • Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі за січень-червень 2016 року по місту становило 1516,6 тис.дол.США, у відношенні до аналогічного періоду минулого року відбулося збільшення експорту на 9,2% та зниження імпорту на 38%. Обсяг експорту – 2111,4 тис.дол.США, імпорту – 594,8 тис.дол.США.  
 • За січень-червень 2016 року за статистичними даними підприємствами міста освоєно 14574 тис.грн. капітальних інвестицій (на одну особу- 576 грн.) З них 57,9 % освоєно в машини, обладнання та інвентар; 2,0%- в транспортні засоби ; 3,9% - в нежитлові будівлі; 13,2%- направлено на житлове будівництво; 19,5% інженерні споруди. За джерелами фінансування капітальних інвестицій 68,2%- власні кошти підприємств та організацій; 19,7% - кошти місцевого бюджету; 10%- кошти населення на індивідуальне житлове будівництво, інші 2,1%- кредити банків та інші джерела фінансування.   
 • Кількість пенсіонерів , які перебувають на обліку у Пенсійному фонді на початок 2016 року-9830 осіб, за віком- 7857; за інвалідністю- 1486; у разі втрати годувальника- 317; за вислугу років- 106; соціальні- 64. 
 • Кількість інвалідів які перебувають на обліку на початок 2016р – 2133 осіб. З них І група- 207, ІІ група- 754, ІІІ група- 1168, дітей –інвалідів до 18 років- 4.

Начальник управління економічного розвитку - Антон Савченко

  Друк статті