Про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою на земельні ділянки розташовані в м. Каневі, по яким пропонується здійснити продаж права власності на земельних торгах


Повернутись

Цікаве на цю тему:

Інформація виконавчого комітету Канівської  міської ради Черкаської області про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою на земельні ділянки розташовані в м. Каневі Черкаської області, по яким пропонується здійснити продаж права власності на земельних торгах

  1. Мета проведення конкурсу: Підготовка лотів до продажу права власності через аукціон.

  2. Дані про земельну ділянку:

вул. Енергетиків (районі будинку № 42) в м. Каневі, орієнтовною площею 80 кв. м, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

  1. Умови конкурсу:

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії документи відповідно до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка „На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов`язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця:

До підтвердних документів належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

- копії ліцензії;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів та матеріалів, які будуть представлені за результатами виконання робіт.

  1. Строк подання конкурсної документації: Конкурсну документацію слід подати по 01.11.2016 року.

  2. Поштова адреса: 19000 Черкаська обл., м. Канів, вул. Шевченка, 11.

  3. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 08.11.2016 о 11:00 год. в кабінеті першого заступника міського голови (приміщення міськвиконкому вул. О. Кошового, 3, м. Канів).

  4. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: відділ комунального майна та земельних ресурсів м. Канева, вул. Шевченка, 11, м. Канів, Черкаська обл., 19000, телефон для довідок: (04736) 3-55-24, 3-57-79.

  Друк статті