Цікаве на цю тему:

Нагадуємо, що з початку травня на Черкащині розпочалась операція «Урожай-2023».

«Урожай-2023» передбачає здійснення органами ДПС комплексу заходів,спрямованих на перевірку повноти сплати податкових платежів, виплати належного рівня зарплати та оформлення трудових відносин суб’єктами господарювання агропромислової сфери діяльності.

"Урожай-2023" проводиться з метою:

 • контролю за виплатоюреальноїзаробітної плати працівникам, зайнятимусільськомугосподарстві на всіхетапахвиробництва;

 • виявлення та легалізаціїпрацінайманихпрацівників;

 • недопущеннянарахування та виплатидоходів у виглядідивідендівзасновникам с/г підприємств (фермерськихгосподарств) без утримання та сплати до бюджету ПДФО та військовогозбору;

 • контролю за повнотою та своєчасністювиплатиорендної плати орендодавцямземельнихчасток (паїв) та сплативідповіднихплатежів до бюджету;

 • контролю за повнотоюнарахування і сплатимінімальногоподатковогозобов'язання;

 • виявленняпідприємств, щомаютьзаборгованість до бюджетівусіхрівнів, заборгованістьізвиплатизаробітної плати, а такожджерел та резервівзабезпеченняпогашення ними зазначеноїзаборгованості;

 • виявлення та залучення до декларуванняосіб, якінадаютьпослуги як громадянам, так і суб'єктамгосподарювання по обробіткуземлі та комбайнуваннювласноюсільськогосподарськоютехнікою;

 • виявлення та залучення до декла-руваннядоходівфізичнихосіб, якіпродаютьнадлишкивласновироще- ноїсільськогосподарськоїпродукціїї в обсягах, щоперевищуютьвизначені у п.п.165.1.24, 165.1 ст.165 Податкового кодексу України

 • упереження, руйнування і недопу-щеннявикористання схем ухиленнявідсплати ПДВ по операціяхіз с/г продукцією;

 • контролю за застосуваннямплатни-камиорендної плати за землю та єдиногоподатку 4 групи ставок податку у законодавчовстановленомурозмірі;

 • виявлення та упередженнявипадківвикористаннясільгоспугідь без правовстановлюючихдокументів та не за ці- льовимпризначенням.

Категоріїплатниківоперації "Урожай-2023":

 1. суб'єктигосподарюванняагропромислового комплексу

 2. фермерські та рибнігосподарства

 3. громадяни, якінадаютьпослугиюридичним та фізичним особам по обробітку с/г угідь, збираннювро-жаю на власнійсільгосптехніці

 4. фізичні особи, які:

 • продаютьнадлишкивласновирощеної с/гпродукції;

 • отримують доходи від продажу власноїпродукціїтваринництва та сума доходу від продажу сукупно за рікперевищує 50 розмірівмінімальноїзаробітної плати, встановленої законом на 1 січнязвітного (податкового) року;

 • у власностіяких та/абокористуванні (оренді, суборенді, емфітевзисі, постійномукористуванні) земельніділянки, віднесенідо с/гугідь за межами населенихпунктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Друк статті