Своєчасне та у повному обсязі виконанні зобов’язань щодо сплати податків, зборів, платежів


Повернутись

Цікаве на цю тему:

Сплата податкових зобов’язань в повному обсязі та в передбачені законодавством терміни сприяє своєчасному фінансуванню програм соціально-економічно горозвитку як на державному так і регіональному рівнях.

На місцевомурівніджереломфінансування потреб територіальних громад є місцевіподатки та збори, а такожзагальнодержавніподатки, частинаякихзараховується до місцевихбюджетів (зокрема, податок на доходи фізичнихосіб).

Звертаємоувагу, що за несвоєчаснірозрахунки з бюджетами по сплатізобов’язаньізподатків, зборів, платежів, якізгідно з нормами Податкового кодексу Українивизнаютьсяподатковимправопорушенням, передбаченафінансовавідповідальність.

Крім цього, за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, нараховується пеня згідно з нормами пункту 129.4 статті 129 Податкового кодексу України.

Також, звертаємо увагу платників, які мають податковий борг, сума якого не перевищує 3060 гривень. Необхідно зазначити, що податкова вимога, такої категорії боржників, не надсилається. Відповідно такі особи можуть і не знати про його наявність та накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуються за несвоєчасну сплату податків.

З метою уникнення застосування фіскальних заходів стягнення податкових боргів, а також додаткового податкового навантаження в майбутньому у вигляді необхідності сплачувати застосовані штрафні санкції та нараховані пені за несвоєчасну сплату належних платежів, Головне управління ДПС в Черкаській області області наголошує на погашенні суб’єктами господарювання регіону наявних податкових боргів, своєчасному та у повному обсязі виконанні своїх зобов’язань щодо сплати податків, зборів, платежів, зокрема, до місцевих бюджетів.

Нагадуємо, що з інформацією про суми, дати та підставивиникненняподаткового боргу, платникиподатківмаютьможливістьознайомитисяскориставшисьсервісом – Електроннийкабінет (вхідздійснюється за адресою https://cabinet.tax.gov.ua), або ж звернутись до фахівцівуправління по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС в Черкаськійобласті за місцемреєстрації.

Також, інформаціящодосуб’єктівгосподарювання, якімаютьподатковий борг, оприлюднюється в банері «Відкритідані» вебпорталу ДПС.

 

  Друк статті