Про хід виконання заходів міськрайонної Програми зайнятості населення на 2013-2017 роки станом на 01.09.2016 року


Повернутись

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

2.

З метою забезпечення тимчасової зайнятості населення здійснюється організація та проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Протягом 8 місяців 2016 року центром зайнятості було укладено 15 договорів по громадських роботах на 411 осіб міста та району. Взяли участь в громадських роботах 137 осіб (місто – 36, район – 101). В інших роботах тимчасового характеру брали участь 200 осіб (місто – 166, район - 34).

13.

Центром зайнятості ведеться широкомасштабна інформаційно-роз’яснювальна робота серед різних верств населення щодо можливості отримання комплексу послуг в державній службі зайнятості. Це інформація щодо новацій Закону України «Про зайнятість населення», пошук підходящої роботи, здобуття нової професії, підвищення кваліфікації, започаткування власної справи, отримання матеріального забезпечення, отримання професійної інформації, психологічної та юридичної підтримки.

Так, зокрема, у газеті “Дніпрова зірка” були опубліковані такі матеріали: «Підсумки діяльності центру зайнятості за 2015 рік», «Про проведення благоустрою населених пунктів».

Протягом 8 місяців 2016 року на сторінках газети “Дніпрова Зірка“, офіційних сайтах Канівської міської ради та Канівської РДА опубліковано  35 матеріалів.

24.

Для стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та працевлаштування на них громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, зокрема, молоді, жінок, осіб віком понад 50 років та інших вразливих категорій громадян, здійснюються виплати компенсації роботодавцю суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу. Протягом 8 місяців 2016 року надано компенсацій фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ПОУ, які працевлаштували 6 осіб (місто – 3, район – 3).

35.

Професійне навчання безробітних в Канівському центрі зайнятості є однією з низки соціальних послуг, яка задовольняє запити роботодавців регіону у кваліфікованій робочій силі та безробітних громадян – в отриманні актуальної на ринку праці професії та після закінчення навчання – гарантованої роботи.

Протягом 8 місяців 2016 року в умовах реалізації положень Закону України «Про зайнятість населення» професійне навчання здійснюється на замовлення роботодавців під конкретне робоче місце або самозайнятості, провадження підприємницької діяльності. Замовниками навчання наразі є роботодавці з якими велася активна робота у попередніх роках, і які вже встигли оцінити переваги такої співпраці, та здійснюється пошук нових.

З початку року проходили навчання 122 особи з числа безробітних (52 – місто, 70 – район), у тому числі на замовлення працедавців с/г виробників: СФГ «Т.В.К.», ФГ «М.П.Пустовий», ТОВ СНЦ «Мир-Сем», Тростянецької філії ПАТ «НВФ «Урожай», Дніпровської філії ПАТ «НВФ «Урожай» на курсах цільового призначення «Безпека праці при транспортуванні, зберіганні, застосуванні та торгівлі пестицидами і агрохімікатами» - 28 осіб, 8 осіб за професією «Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування» - ПрАТ «Миронівська птахофабрика», 9 осіб  міста та району здобувають професію перукаря з метою самозайнятості, провадження підприємницької діяльності. На замовлення ТОВ «СТТ» на курсах цільового призначення навчалося 14 осіб міста та району за напрямком «Технологічні особливості виготовлення фруктових та овочевих консервів на переробному виробництві» та 13 осіб міста та району за напрямком «Охорона праці та техніка безпеки в умовах виробництва фруктових та овочевих консервів», одна особа проходить навчання на замовлення ПрАТ «Миронівська птахофабрика» за професією оператор котельні, 10 осіб підвищували кваліфікацію на курсах цільового призначення за напрямком «Дотримання вимог охорони праці та санітарно-гігієнічних норм при організації харчування» на замовлення ФОП Борисенко Н.А.

Також проводиться підвищення кваліфікації безробітних шляхом стажування на підприємствах  міста та району. Так за січень-серпень 2016 року направлені на  стажування – 25 осіб міста та району.

76.

Канівським міськрайонним центром зайнятості постійно ведеться робота з населенням щодо інформування про можливості отримання ваучерів для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці осіб старше 45 років.

Інформація щодо одержання даної послуги надається громадянам через ЗМІ, шляхом проведення масових, групових заходів та індивідуальних консультацій.

Ведеться електронний реєстр з числа осіб, які виявили бажання отримати ваучери на навчання.

87.

Профорієнтаційні послуги користуються попитом з боку населення і надаються шляхом індивідуальної, групової та масової форм роботи.

Безробітним громадянам систематично надаються послуги інформаційно-довідкового та психодіагностичного характеру з питань вибору, зміни професії, місця роботи або навчання.

Профорієнтаційне обслуговування незайнятого населення допомагає у професійному самовизначенні, подальшому працевлаштуванні, сприяє більшій мобільності на ринку праці тощо.

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно-активного населення

1.

Канівський центр зайнятості завжди оперативно реагує на потреби роботодавців щодо забезпечення їх підприємств кваліфікованими працівниками. Виконання перспективних замовлень роботодавців шляхом професійної підготовки сприяє більш повному задоволенню кадрових потреб підприємств регіону. Центром зайнятості організовується професійне навчання безробітних з гарантованим працевлаштування на замовлення ПрАТ «Миронівська птахофабрика» за професією  «Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування», ПП «Сокіл» за професією «Охоронник».

2.

З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці випускників  навчальних закладів, що зареєструвалися в службі зайнятості як безробітні, та прискорення їх працевлаштування на замовлення роботодавців центром зайнятості здійснюються заходи, зокрема інформаційно-роз’яснювального характеру, щодо направлення даної категорії осіб на стажування.

Активно ведеться пошук замовників навчання серед роботодавців з якими велася активна робота в минулих роках, і які вже встигли оцінити переваги такої співпраці, та здійснюється пошук нових.

3.

Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота.

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

11.

Професійне навчання безробітних є одним з пріоритетних напрямів діяльності служби зайнятості у сфері сприяння зайнятості населення.

Здобути нові професії, підвищити кваліфікацію на курсах служби зайнятості під замовлення роботодавців  та з метою самозайнятості можуть всі, хто має в цьому потребу сьогодні та на перспективу.

Професійне навчання осіб з інвалідністю здійснюється під замовлення роботодавців з урахуванням вимог та сучасних тенденцій на ринку праці, стану здоров’я людини.

Протягом 8 місяців 2016 року 1 особа з інвалідністю проходила професійне навчання (місто – 0, район - 1).

22.

З 01 січня 2013 року роботодавці самостійно розраховують квоту робочих місць з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють у роботодавця і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів). Роботодавці, чисельність штатних працівників яких понад 20 осіб, щороку, не пізніше 1 лютого після звітного року, подають територіальному органу інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Протягом 8 місяців 2016 року працевлаштовані 145 осіб міста та району з числа соціально-вразливих категорій населення.

3

3.

В ході практичної реалізації „Програми професійної орієнтації учнівської молоді  на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей”, яка  спрямована на подолання професійного дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили, що склався на ринку праці, оптимізацію процесу розподілу трудових ресурсів, підвищення соціального статусу робітника в суспільстві та відновлення престижу робітничих професій та спеціальностей Канівським центром зайнятості спільно з відділами освіти міста та району затверджено Спільний план заходів на 2015 – 2016 рр.

З метою реалізації зазначених заходів, підвищення ефективності профорієнтаційних послуг, розширення кола отримувачів профорієнтаційних послуг, службою зайнятості спільно з відділами освіти здійснюється системна профорієнтаційна робота з використанням як традиційних форм так і інноваційних.

Система профорієнтаційної роботи зі школярами: уроки реального трудового життя, презентації професій, групові інформаційні консультації „Перед вибором”, професіографічні зустрічі, ярмарки професій, дні центру зайнятості, дні відкритих дверей, акція „Випускник” та інші покликані вирішити проблему конкретної допомоги молоді у професійному самовизначенні.

4

4.

Соціально вразливим категоріям населення з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці систематично надаються індивідуальні профконсультації. Дані особи залучаються до участі у групових та масових заходах центру зайнятості. Проводяться тематичні семінари для цільових груп населення. Зокрема, протягом 8 місяців 2016 року проведено:

-         8 семінарів «Жінка на ринку праці», в яких взяли участь 98 осіб (місто – 52, район –46);

-         3 семінари «Молодь на ринку праці», взяли участь 24 особи (місто – 18, район –6);

-          5 заходів «Особливості зайнятості молоді», взяли участь 56 осіб (місто – 37, район –19);

-          6 тренінгів «Особливості зайнятості молоді», взяли участь 53 особи (місто – 37, район –16).

55.

З метою запобігання торгівлі людьми, в тому числі жінками, центром зайнятості проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з населенням.

В профінформаційному секторі центру зайнятості створено гендерний інформаційний куточок та інформаційний куточок з метою запобігання торгівлі людьми.

Проводяться семінари:

-         Семінари з гендерних питань, проведено 7 заходів – 88 осіб  (місто – 60, район –28);

-         «Оволодій новою професією»: 10 заходів – 145 осіб (місто – 92, район –53); Презентація курсів навчання: 7 заходів – 108 осіб (місто – 53, район –55);

-            - «Запобігання торгівлі дітьми та експлуатації дитячої праці» - 2 заходи, 30 осіб (місто – 23, район –7);

Попередження зовнішньої нелегальної трудової міграції людьми – 9 заходів, 135 осіб (місто – 66, район –69).

5. Сприяння працевлаштуванню студентської молоді та випускників вищих навчальних закладів

 

1.

Канівський центр зайнятості завжди оперативно реагує на потреби роботодавців щодо забезпечення їх підприємств кваліфікованими працівниками. Виконання перспективних замовлень роботодавців шляхом професійної підготовки сприяє більш повному задоволенню кадрових потреб підприємств регіону. Центром зайнятості організовується професійне навчання безробітних з гарантованим працевлаштування на замовлення ПрАТ «Миронівська птахофабрика» за професією  «Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування», ПП «Сокіл» за професією «Охоронник».

 

2, 13.

Центром зайнятості здійснюється профорієнтаційна та психологічна підтримка молоді з метою сприяння правильному вибору професії та соціальній адаптації. Протягом 8 місяців 2016 року проведено 3 семінари «Молодь на ринку праці», взяли участь 24 особи (місто – 18, район –6).

З метою забезпечення належної інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням, у тому числі учнівською молоддю, у віддалених населених пунктах, в першу чергу сільській місцевості Канівський центр зайнятості має в наявності мобільний центр профорієнтації для проведення заходів в теплу пору року.

 

3.

Центром зайнятості ведеться широкомасштабна інформаційно-роз’яснювальна робота серед різних верств населення щодо можливості отримання комплексу послуг в державній службі зайнятості. Це інформація щодо новацій Закону України «Про зайнятість населення», пошук підходящої роботи, здобуття нової професії, підвищення кваліфікації, започаткування власної справи, отримання матеріального забезпечення, отримання професійної інформації, психологічної та юридичної підтримки.

Протягом 8 місяців 2016 року проведено 3 семінари «Молодь на ринку праці», взяли участь 24 особи (місто – 18, район –6).

 

4.

Протягом 8 місяців 2016 року особи даної категорії не перебували на обліку в центрі зайнятості. У разі звернення випускникам шкіл надаються всі послуги, передбачені законодавством.

 

5.

Значну роль у запобіганні помилок в професійному  самовизначенні відіграє професійний відбір. Головним завданням профвідбору є обґрунтоване визначення професійної придатності людини до конкретного виду професійної діяльності з урахуванням її здібностей, нахилів до потреб.

Проведено 133 семінари  з техніки пошуку роботи, взяли участь 2068 осіб (місто – 1151, район – 917). Проводяться масові заходи: “День центру зайнятості”, ярмарки вакансій та послуг СЗ, ярмарок професій, дні відкритих дверей на виробництві тощо.

 

 

6.

З 01 січня 2013 року роботодавці самостійно розраховують квоту робочих місць з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють у роботодавця і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів). Роботодавці, чисельність штатних працівників яких понад 20 осіб, щороку, не пізніше 1 лютого після звітного року, подають територіальному органу інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Протягом 8 місяців 2016 року працевлаштовані 145 осіб міста та району з числа соціально-вразливих категорій населення.

 

 

7,8.

З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці випускників вищих навчальних закладів, що зареєструвалися в службі зайнятості як безробітні, та прискорення їх працевлаштування на замовлення роботодавців центром зайнятості здійснюються заходи, зокрема інформаційно-роз’яснювального характеру, щодо направлення даної категорії осіб на стажування.

Активно ведеться пошук замовників навчання серед роботодавців з якими велася активна робота в минулих роках, і які вже встигли оцінити переваги такої

 співпраці, та здійснюється пошук нових.

 

9.

Для стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та працевлаштування на них громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, зокрема, молоді, жінок, осіб віком понад 50 років та інших вразливих категорій громадян, здійснюються виплати компенсації роботодавцю суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу. Протягом 8 місяців 2016 року надано компенсацій фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ПОУ, які працевлаштували 6 осіб (місто – 3, район – 3).

 

10.

З метою забезпечення тимчасової зайнятості населення здійснюється організація та проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Протягом 8 місяців 2016 року центром зайнятості було укладено 15 договорів по громадських роботах на 411 осіб міста та району. Взяли участь в громадських роботах 137 осіб (місто – 36, район – 101). В інших роботах тимчасового характеру брали участь 200 осіб (місто – 166, район - 34).

11.

З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці випускників професійно-технічних навчальних закладів, задоволенні потреб роботодавців у кваліфікованих кадрах, працевлаштуванні безробітних після проходження професійного навчання Канівський міськрайонний центр зайнятості проводить відповідну роботу.

Зокрема забезпечує організацію професійного навчання на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності з урахуванням побажань безробітних.

На професійне навчання зареєстровані безробітні направляються в навчальні заклади міста і району, області та центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України.

Також є можливість проведення підвищення кваліфікації безробітних шляхом стажування на підприємствах міста та району.

Професійне навчання протягом 8 місяців 2016 року проходили 164 особи з числа безробітних (73 – місто, 91 – район).

12.

У заходах щодо реалізації активної політики зайнятості важливе значення має розвиток гнучкої і орієнтованої на працевлаштування системи професійної орієнтації безробітних. Профорієнтаційні послуги надаються різним верствам населення з урахуванням їхніх запитів та потреб.

Протягом 8 місяців 2016 року профорієнтаційні послуги через службу зайнятості отримали  1400 осіб міста та району, з них молодь до 35 років  - 587 осіб міста та району. Працевлаштуванню незайнятого населення сприяють різноманітні групові та масові заходи: семінари, тренінги, клуби, ярмарки вакансій, професій, кар’єри, дні відкритих дверей тощо.

 

 

 

 

Директор  Канівського міськрайонного центру зайнятості

Надія Коломієць

  Друк статті