Канівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 «ВІНОЧОК»


Повернутись

Цікаве на цю тему:

Канівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1  «ВІНОЧОК»

Канівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1  «ВІНОЧОК»

Дошкільний навчальний заклад «Віночок» загального типу розташований за адресою: Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна, 41

Телефон (047) -36-3-22-70

Дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) №1 «Віночок»  заснований в серпні 1963 року на підставі рішення виконавчого комітету Канівської районної ради від 20. 08. 1963 р.

Керівництво дошкільним закладом здійснює завідувач Басиста Наталія Вікторівна.(Має відповідну вищу педагогічну освіту, педагогічний стаж роботи-38 років,на посаді завідувача-2 роки, в ДНЗ «Віночок» працює-38 років ). Нагороджена знаком «Відмінник освіти України», 2000 рік.

Режим роботи ДНЗ з семи годин до 17.30. Перебування дітей в ДНЗ становить 10.5 годин з 3-х разовим харчуванням. Дошкільний заклад працює 5 днів на тиждень.

В даний час в садочку функціонує 6 груп, в яких виховується 138 дітей

(1 група  раннього віку, 4 групи дошкільні, а також 2 класи ЗОШ №1 – 43 дітей).

В ДНЗ є музичний зал, облаштований для музичних та фізкультурних занять.

Вихованням та навчанням займаються 11 педпрацівників: 1 – завідувач, вищої категорії, 2 педагоги -вищої категорії, 1педагог – І категорії, 8  спеціалістів.  

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, керується в своїй діяльності Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Положенням про дошкільний навчальний заклад України", Статутом дошкільного навчального закладу та іншими нормативно-правовими документами. Освітній процес проводиться за  програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», відповідно до "Базового компоненту дошкільної освіти в Україні", методичних рекомендацій МОН України, авторських розробок педагогів дошкільного закладу. ДНЗ № 1 працює  з проблеми виховання фізичного, психічного та духовно здорової дитини.

XXI століття висуває нові вимоги до цілей, завдань, структури та змісту дошкільної освіти України. Це пояснюється глобалізаційними процесами, зміною світоглядної позиції та ціннісних орієнтацій, прагненням нашої країни інтегруватися до європейського простору.

У цих умовах дошкільний навчальний заклад  набуває нового статусу, розширює свої функції, в освітньому процесі знаходить своє відображення  моделі інтегрованої освіти, пріоритетному завданні охорони життя і збереження здоров’я дітей, їх розвитку. В зв`язку з цим розроблено Програму розвитку дошкільного навчального закладу №1 (ясел-садка) «Віночок» на 2012-2017 рр.

Метою програми є реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку дошкільного навчального закладу як «Дошкільного навчального закладу майбутнього», модернізація змісту дошкільної освіти; підвищення якості освітнього процесу.

Методична робота з педагогічними кадрами  спрямовується на підвищення професійного рівня педагогів.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу методкабінет поповнюється новинками методичної літератури, наочними матеріалами, розвивальними та дидактичними іграми, які шляхом самоосвіти опрацьовуються педагогами.

Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідують постійно діючі семінари, упроваджують перспективний педагогічний досвід з питань оздоровлення вихованців, валеології.

З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу переглядається, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і плануються різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечують необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.

Вихователі беруть  участь у розробці й використанні інновацій, а саме: розробляють та проводять з дітьми уроки здоров’я та гармонії, інші заняття за вимогами чинної програми з використанням оздоровчих методик (кольоротерапії, психокорекції, вправ на відновлення енергетичного балансу). Як результат інноваційних доробок вихователів – підвищення якості освітньої роботи й розвитку дошкільників.

За творчої ініціативи педагогічного колективу в дошкільному закладі згідно з сучасними педагогічними вимогами створені розвивальні середовища: природне, ігрове, інтелектуальне, предметне, соціальне; виконується корекційно-відновлювальна робота.

Розроблено комплексний підхід до оздоровлення дітей, а саме у системі формування культури здоров’я: лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі заходи.

Велику увагу колектив дошкільного закладу приділяє формуванню умінь і навичок, розвитку провідних психічних процесів, здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначається тим, що поєднується тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Звертається  увага на проведення оздоровчих заходів, попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

В усіх вікових групах систематизовано матеріали з питань формування здорового способу життя дітей та їх батьків, у дитячих приймальнях облаштовані куточки довірливого спілкування з батьками.

Проводиться робота з питання наступності дошкільного закладу та ЗОШ № 1. Вихователями відстежується результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.

Робота психологічної служби у дошкільного закладі здійснюється протягом року відповідно до головних завдань та методичної мети. Робота практичного психолога проводиться за пріоритетним завданням: психологічне здоров`я в  ДНЗ.

Відповідно до завдання  проводиться  психодіагностична робота метою якої є поглиблене психолого-педагогічне вивчення дитини згідно вікового періоду  дошкільного дитинства її індивідуальних особливостей, динаміки її розвитку, з'ясування причин тих чи інших відхилень у вихованні та навчанні дитини відставання чи випередження вікових нормативів у розвитку певних пізнавальних процесів.

Особлива увага приділяється створенню розвивального середовища в ДНЗ, що допомагає формувати життєву компетентність у дошкільника. В нашому дошкільному закладі в кожній віковій групі створено своєрідне предметно-ігрове середовище, яке дозволяє виховувати дошкільнят різнобічно.  Площу групових кімнат сплановано так, щоб передбачити в ній місце для постійних і змінних осередків, у яких діти могли б самостійно чи  невеличкими групами займатися певними видами діяльності за власним бажанням. Предметно-ігровий простір повністю підвладний дитині, не обмежує її діяльність, забезпечує свободу вибору. Організація середовища сприяє орієнтаційно-пізнавальній діяльності дітей, засвоєнню ними нових знань, формуванню умінь і навичок, розвитку провідних психічних процесів.

Придбано у кожну групу відповідного віку дітей нові, сучасні, багатофункціональні меблі, які мають привабливий естетичний вигляд та створюють комфортний, доступний, безпечний життєвий простір перебування дітей у дошкільному закладі. У  групах зроблено косметичні ремонти з використанням сучасних будівельних матеріалів.

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена. Обладнання  на ігрових та спортивному майданчику підтримується у належному та безпечному стані.

Важливого значення надаємо різноманітним формам роботи з батьками, залученню їх в навчально-виховному процесі. Перевагу надаємо індивідуальним та груповим формам роботи. На перших загальних батьківських зборах обираємо батьківський комітет, який протягом року є надійним помічником та порадником всьому педагогічному колективу. В кожній віковій групі облаштовані затишні куточки для батьків, де розміщуюються новинки нормативно-правової бази, поради, рекомендації та інше. Вихователі залучають батьків до участі в усіх святах та розвагах. Такі спільні заходи об’єднують всіх учасників в одну сім’ю, допомагають краще знайти стежинку один до одного. Організація різноманітних форм роботи з батьками сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу та налагодженню довірливих стосунків між педагогами закладу та родиною.

Колектив дошкільного закладу разом з батьками створили всі умови для того, щоб дітям було затишно, цікаво, комфортно, щоб вони повноцінно розвивалися згідно зі своїми індивідуальними здібностями.

Але, на привеликий жаль, в зв’язку з недофінансуванням освітянської галузі, садочок має проблеми:

 - відсутність комп’ютерів не дає можливості вийти на новий інформаційний рівень та навчати дітей комп’ютерної грамотності;

- збільшення кількості дітей-логопатів в ДНЗ, потребує ставки логопеда для попередження і подолання мовленнєвих порушень вихованців;

- потребуємо введення в штатний розклад: інструктора з фізвиховання,  вчителя іноземної мови, соціального педагога.

  Друк статті