Про оголошення конкурсу з відбору суб`єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки  нерухомого майна комунальної власності.


Повернутись

Цікаве на цю тему:

Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб`єктів оціночної діяльності,

які будуть залучені до проведення незалежної оцінки 

нерухомого майна комунальної власності.

Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення з окремим входом площею 109,9 кв. м, що розташоване за адресою: вул. Героїв Дніпра, 35-і, м. Канів Черкаської області.

Мета проведення незалежної оцінки: викуп об’єкту.

Відбір суб’єктів оціночної діяльності по оцінці вартості частина нежитлового приміщення з окремим входом площею 109,9 кв. м, що розташоване за адресою: вул. Героїв Дніпра, 35-і,   м. Канів для викупу, в якому проведено невід`ємні поліпшення за рахунок орендаря в розмірі не менше 25% ринкової вартості, визначеної суб’єктом оціночної діяльності з метою оренди майна.

     Умови конкурсу:

Претенденти подають до відділу комунального майна та земельних ресурсів виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області конкурсну  документацію. Конкурсна  документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, належать:

  • заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою  

                 формою;

  • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі  

          фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої  

          релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової  

          картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової 

          служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи підприємця);

  • згода на обробку персональних даних (для претендента-фізичної особи підприємця);

  • копія установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому                                

          ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента-юридичної особи);

  • копія(ї) ліцензії(й);

  • копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до 

          проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;   

  • письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення     

          робіт з оцінки майна та підписання звіту про  оцінку майна, завірені їхніми особистими  

          підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів;

  • копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого ретенденту Фондом    

          державного майна України;

  • документи щодо практичного досвіду виконання таких робіт – документи стосовно   

          досвіду практичної діяльності (копії договорів на виконання робіт - зазначити скільки                                   

          конкретно робіт виконано за останні 24 місяці; копії актів приймання - передавання  

          робіт; оригінали або копії рецензії на звіти про оцінку подібних до об’єкта оцінки об’єктів,    

          складені рецензентами, що працюють в органі приватизації);

  • інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо  його   

          досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його   

          штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі

          подібного майна тощо).
 

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити  пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт,  а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

 

Строк подання конкурсної документації: Конкурсну документацію слід подати по 08.12.2021 року.

Поштова адреса: 19003, Черкаська обл., м. Канів, вул. Шевченка, 11.

Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 10.12.2021 об 11:00 год., в кабінеті першого заступника міського голови (вул. О. Кошового, 3, м. Канів).

Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: відділ комунального майна та земельних ресурсів ВК КМР Черкаської області, вул. Шевченка, 11, м. Канів, Черкаська обл., 19003, телефон для довідок: (04736) 3-55-24, 3-57-79.

 

  Друк статті