Прогноз бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки


Повернутись

ПРОГНОЗ

бюджету Канівської міської територіальної громади

  на 2022-2024 роки

23554000000

(код бюджету)

І. Загальна частина

Прогноз бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022- 2024 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, ґрунтується на положеннях Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, Стратегії економічної безпеки України на період до 2025та складено відповідно до прогнозних та  програмних документів економічного і соціального розвитку країни та міста, регіональних та державних цільових програм.

Запровадження середньострокового бюджетного планування сприятиме забезпеченню фінансової стабільності та зміцненню економічного зростання у середньостроковій перспективі. Спрямоване на забезпечення економічного зростання та сталого розвитку міста.

Мета прогнозу – запровадження середньострокового бюджетного прогнозування для встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку міста та можливостями бюджету.

Основними цілями бюджетної політики Канівської міської територіальної громади в 2022-2024 роках є:

 • забезпечення надходжень до бюджету Канівської міської територіальної громади з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками;

 • підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання місцевих бюджетів;

 • забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;

 • здійснення видатків бюджету відповідно до соціальних стандартів;

 • забезпечення необхідних фінансових пропорцій згідно з планом економічного і соціального розвитку міста;

 • визначення резервів росту доходів бюджету міської територіальної громади;

 • стимулювання інвестиційно-інноваційної   складової   бюджету   розвитку міської територіальної громади.

Основними завданнями Прогнозу є:

 • підвищення результативності  та   ефективності   управління  бюджетними коштами;

 • забезпечення виконання доходної частини бюджету Канівської міської територіальної громади відповідно до показників, затверджених міською радою;

 

2

 • вжиття заходів   до   залучення   додаткових   надходжень   до   бюджету

Канівської міської територіальної громади, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами;

 • підвищення ефективності    управління   бюджетними   коштами   шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;

 • забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених міськими цільовими (комплексними) програмами;

 • запровадження дієвих заходів з енергозбереження.

Прогноз бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки зорієнтований на формування сприятливого економічного середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування бюджетної системи міста, стимулювання інноваційно-інвестиційної складової економіки міста, встановлення взаємозв’язку між соціально-економічними цілями розвитку регіону і можливостями бюджету, забезпечення виконання гарантованих державою соціальних зобов’язань.

Невиконання прогнозних показників бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки може відбутись у разі змін в економічному середовищі, які будуть залежати від наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID – 19, невідповідності основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Канівської міської громади показникам, врахованим під час формування прогнозу.

 

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

Події останнього року стали викликом для  економіки, вплинули на розвиток малого та середнього бізнесу, які повинні були переформатовувати свою роботу під швидко змінні умови роботи в умовах карантину. Зменшився обсяг споживання, про що свідчить  динаміка обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг): у 2020 відбулося падіння майже на третину – 2 203,7 млн.грн. до попереднього року ( у 2019 - 3 033,3 млн.грн., у 2018 – 2 800,3 млн.грн.).

Промисловість займає важливе місце у місцевій економіці як з точки зору формування та розвитку ринку праці, так і наповнення бюджетів усіх рівнів шляхом сплати податкових платежів. Промисловий комплекс Канева суттєво концентрований за основними підприємствами – на території громади  здійснюють свою діяльність 20 промислових підприємств, 15 з яких є економічно-визначальними. Середній бізнес представлений відомими в Україні та за її межами  торговими марками:  «Верес», «Клуб Сиру», «Сатурн», «Мелочи жизни», «Акція», «DOMI», «NOVAX», «Український кондитер».

Попри карантинні обмеження експортно-імпортні операції не призупинялися. Так, за офіційною статистикою,  імпортовано товарів у січні-квітні 2021 на суму 730,1 тис.дол. США (зростання на 52,4% до попереднього року), експорт склав 294,3 тис.дол.США (зростання на 22,3%); коефіцієнт покриття експортом імпорту – 0,40 (торік – 0,46).

Інвестиційна активність на території громади значною мірою визначається підприємствами саме промислового комплексу. Результатом інвестиційної активності підприємств є модернізація, технічне переоснащення та розширення виробництва, а також створення нових робочих місць, що демонструють підприємства ТОВ «Магнітприлад», Канівський завод «Солодових екстрактів», філія “Канівська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго», ТОВ «Український кондитер». Взагалі, розширення  виробництв дозволило створити до 70 додаткових робочих місць. В цілому це позитивно впливає на рівень соціально-економічного розвитку громади та обсяги доходної частини місцевого бюджету.

Канівська міська територіальна громада має всі передумови для розвитку туристичної галузі (природний, історичний та культурний потенціал). На території громади розташовані 3 готелі, хостел (47 номерів на 160 осіб). Здійснюють свою діяльність 5 туристичних агенцій, туристично-інформаційний центр; обслуговують 30 закладів ресторанного господарства.

У поточному році подано 11 проєктних заявок, зокрема на: Благодійний фонд «МХП — Громаді», Всеукраїнський конкурс мікрогрантів «Час діяти, Канівщино!»; конкурс на залучення громад України до проєкту “Розробка методології  маркування історичних атракцій в малих містах України ”; грантову програму «Жити на рівних»; МОМ на конкурс проектів із поліпшення соціально-економічних умов; програму USAID “Мріємо та діємо”; конкурс заявок UCCN; інфраструктурні гранти від House of Europe; проєкт партнерства СпільноФонд; інвестиційні проєкти на ДФРР. За результатами  мікрогрантового конкурсу «Час діяти, Канівщино!» переможцями стали 7 проєктів від Канівської міської територіальної громади.

З метою підтримки та розвитку підприємництва, відповідно до Закону України «Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», рішенням Канівської міської ради від 25.02.2021 № 4-103 затверджено «Програму підтримки малого підприємництва в Канівській міській територіальній громаді до 2025 року».

Окрім того, зважаючі на обмежувальні заходи, що приймалися в зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в громаді, своєчасно приймалися рішення  для полегшення умов існування суб’єктів підприємницької діяльності в частині зміни  орендної плати за об’єкти комунальної власності на період карантину у визначені періоди.

Система надання адміністративних послуг спрямована на покращення і спрощення процедур доступу і отримання належної інформації, оскільки інтегрована до Єдиного державного порталу адміністративних послуг. Всього надається 240 послуг (на початок року - 191), в т.ч. 4 – в електронному вигляді. Здійснено перехід на модель «швидка послуга» з реєстрації місця проживання.

Кількість зареєстрованих безробітних Канівським МРЦЗ на 01.07.2021року складала 300 осіб (торік – 565). Всього за цей період було забезпечено роботою 237 осіб, направлено на громадські та тимчасові роботи – 34 особи, пройшли профнавчання – 3 особи. Отримують допомогу по безробіттю - 258 осіб ( торік – 457).

Під час дії карантинних заходів щодо запобігання поширенню на території громади коронавірусної хвороби все більше використовується система «Електронних кабінетів», поширюються нові можливості додатку «Дія» для роботодавців та безробітних щодо надання комплексу соціальних послуг, роз’яснень та консультацій службою зайнятості. Для зручності було розроблено  128 кейсів -  прикладів власного бізнесу з можливістю покрокової процедури започаткування власної справи в режимі оn-line (посилання розміщено на офіційному сайті Канівської міської ради).

Проводиться кропітка робота щодо розбудови інфраструктури приєднаних сіл (покращення водопостачання, освітлення вулиць, прокладання дорожнього покриття). З метою підвищення рівня забезпеченості транспортним сполученням населених пунктів громади в сільській місцевості з початку року почав діяти приміський маршрут «Канів – Лука», що охоплює села громади, де не було транспортного сполучення, схема руху якого охоплює: с.Пекарі - с.Хутір Хмільна - с.Хмільна - с.Кононча - с. Гамарня - с. Бабичі - с.Межиріч та в зворотному русі.

У I кварталі поточного року середньомісячна заробітна плата штатних працівників по Черкаському району складала 11209 грн (по області – 10848 грн).

Основними пріоритетами розвитку Канівської міської територіальної громади у 2021 році є, в напрямку

1.Конкурентоспроможна економіка:

-створення належних умов для формування сприятливого інвестиційного клімату  для вітчизняних і іноземних інвесторів, дієва промоція інвестиційного потенціалу громади;

- впровадження у виробництво нових сучасних технологій та технічне переоснащення виробництва;

- надання всебічної підтримки підприємствам, що мають стратегічне значення для  місцевої економіки;

-підтримка розвитку виробників агропромислової продукції, зокрема органічної продукції;

- проведення інвентаризації земельних ділянок та вільних приміщень, забезпечення ефективного їх використання;

-удосконалення форм і методів взаємодії  між органами місцевого самоврядування та бізнесу на засадах соціального партнерства;

- створення конкурентоспроможного туристичного продукту;

- якісне забезпечення транспортним сполученням населених пунктів громади;

- збереження дорожньої інфраструктури і якісне її обслуговування;

- збільшення надходжень податків, зборів і платежів до  міського  бюджету та забезпечення їх ефективного використання;

2.Якість життя:

-надання якісних освітніх послуг та покращення матеріально-технічної бази закладів освіти;

-покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;

- розвиток профілактичної медицини, підвищення якості надання медичної допомоги;

- забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді та зміцнення моральних та матеріальних засад сімейного життя;

- залучення молоді до проведення молодіжних заходів, пошук нових форм для їх проведення;

- залучення до занять спортом усіх верств населення;

- надання фінансової підтримки на розвиток спорту;

- підтримка знакових культурних подій, розвиток сфери надання культурних послуг;

- охорона, збереження об’єктів культурної спадщини;

- забезпечення ефективної політики зайнятості;

- підвищення адаптивності населення до нових умов ринку праці;

- забезпечення належної підтримки матеріального стану і соціального захисту незахищених верств населення;

- будівництво, реконструкція та капітальні ремонти найбільш соціально-значимих об’єктів. Розробка ПКД;

- заходи з енергоефективності та енергозбереження;

- забезпечення населення та господарського комплексу громади якісними послугами підприємств житлово-комунального господарства;

- забезпечення поліпшення стану навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки у громаді;

- сприяння розвитку мережі роздрібної торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг із забезпеченням територіальної доступності торговельних послуг для населення;

- упорядкування мережі торгівлі та послуг.

 1. Розвиток громади:

- залучення громадськості до участі в управлінні територіальною громадою;

- підтримка органів самоорганізації населення;

- інформаційна відкритість роботи органів місцевого самоврядування.

Стимулюючими факторами у нарощуванні економічному потенціалу у 2022-2024 роках мають стати:

-введення в дію Шевченківського культурного центру на засадах державно-приватного партнерства;

-запуск нових виробництв харчової промисловості;

-просування експорту українських товаровиробників на зовнішні ринки і їх відповідність стандартам ISO;

-реконструкція та введення в експлуатацію стадіону «МАГНІТ»;

-продовження заходів з енергоефективності та енергозбереження бюджетних установ.

 Показники соціально-економічного розвитку міста у 2020-2024 роках

 

Найменування показника, одиниця виміру

2020 рік (звіт)

2021 рік

2022 рік (прогноз)

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

Обсяг реалізованої промислової продукції, млрд.грн

 

2,2

 

3,0

 

3,1

 

3,2

 

3,5

Обсяг реалізованої промислової продукції на 1 особу населення, тис.грн

93,8

100,0

100,0

110,0

120,0

Темп зростання роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі,%

110

110

110

110

110

середньомісячна зарплата 1-го штатного працівника,грн

11138

13100

15000

16500

18000

Темп зростання фонду оплати праці,%

124

117

120

120

120

Працевлаштування громадян на нові робочі місця,осіб

599

400

250

200

100

 

 

ІІІ. Загальні показники бюджету

Прогноз включає показники бюджету міської територіальної громади за основними видами доходів, видатків, кредитування та фінансування, взаємовідносинами бюджету територіальної громади з бюджетами інших рівнів, враховує положення та показники, визначені прогнозом, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

Показники прогнозу на 2022-2023 роки бюджету територіальної громади можуть відрізнятися від показників, схвалених рішенням виконавчого комітету від 21.12.2020 року № 278 «Про схвалення прогнозу бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022-2023 роки» внаслідок:

 • відхилення оцінки основних прогнозних показників економічного і

соціального розвитку міста від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу бюджету громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

 • відхилення бюджетних показників, визначених рішенням міської ради від 23.12.2020 №3-20 «Про бюджет Канівської міської територіальної громади на 2021 рік» (із змінами та доповненнями), від аналогічних показників, врахованих у прогнозі бюджету громади, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

 • прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів. Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 12.2020 №1081-IX збережено норми зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини (13,44%) акцизного податку на пальне.

При розрахунку показників бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

 1. Прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста, підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміку надходжень за 2019 - 2020 роки та очікуване виконання за 2021 рік.

 2. Норми податкового та бюджетного законодавства та застосування чинних ставок оподаткування.

 3. Макропоказники визначені з урахуваннями Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 „Про схвалення Бюджетної декларації на 2022- 2024 роки”, яка передбачає:

 • зростання валового внутрішнього продукту у 2022 році – 3,8 відсотка, у 2023 році – 4,7 відсотка, у 2024 році -5,0 відсотків;

 • номінальний валовий внутрішній продукт у 2022 році – 5 368,8 млрд. грн, у 2023 році – 5 993,9 млрд. грн, у 2024 році – 6 651,0 млрд. грн;

 • індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 106,2 відсотків у 2022 році , 105,3 відсотків у 2023 році, 105,0 відсотків у 2024 році;

 • індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2022 році – 107,8 відсотків, у 2023 році – 106,2 відсотків; у 2024 році 105,7 відсотків.

 1. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року –6500 грн., з1 жовтня 2022 року -6700 грн (темп приросту– 3,1 відсотків), з 1 січня 2023 року – 7176 грн. (темп приросту – 7,1 відсотків), з 1 січня 2024 року – 7665 грн (темп приросту 6,8 відсотків).

 2. Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року – 2893 грн., з 01 жовтня 2022 року -2982 (темп приросту– 3,1 відсотка), з 1 січня 2023 року – 3193 грн. (темп приросту – 7,1 відсотка), з 1 січня 2024 року -3 411 грн (темп приросту- 6,8 відсотка).

Загальні показники бюджету наведено в додатку 1.

Видатки бюджету обраховано в наступних обсягах: 2022 рік –296 994,7тис.грн.(в т. ч: загального фонду 284691,6 тис. грн., спеціального фонду 12 303,1 тис. грн.). Темп росту видатків складає: 2022 до 2021 – 3,3 відсотки, 2023 до 2022 - 9,3 відсотків, 2024 до 2023 – 8,6 відсотків .

 

ІV. Показники доходів бюджету

Законодавчою основою формування дохідної частини бюджету Канівської міської територіальної громади є норми Бюджетного та Податкового кодексів України.

Обсяг дохідної частини бюджету Канівської міської територіальної  громади на 2022 рік прогнозується в сумі 300 767,822 тис. грн., із них:

 • Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 232 443,122 тис. грн., в т.ч.

Податкові надходження – 224 003,0 тис. грн., Неподаткові надходження – 7 559,122 тис. грн., Доходи від операцій з капіталом – 880,0 тис. грн., Цільові фонди – 1,0 тис. грн.,

Трансферти з державного бюджету – 68044,7 тис. грн., в т.ч.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 68044,7 тис. грн.

 Трансферти з інших бюджетів – 280,0 тисгрн.

Обсяг   дохідної  частини   бюджету   Канівської        міської   територіальної громади на 2023 рік прогнозується в сумі  328 314,728 тис. грн., із них:

 • Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 253 509,128 тис. грн., в т.ч.

Податкові надходження – 244 471,0 тис. грн., Неподаткові надходження – 8 036,128 тис. грн., Доходи від операцій з капіталом – 1 000,0 тис. грн., Цільові фонди – 2,0 тис. грн.,

Трансферти з державного бюджету – 74525,6 тис. грн., в т.ч.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 74525,6 тис. грн.

Трансферти з інших бюджетів – 280,0 тис.грн.

Обсяг   дохідної  частини   бюджету   Канівської        міської   територіальної громади на 2024 рік прогнозується в сумі 355 400,917 тис. грн., із них:

 • Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 275 509,717 тис. грн., в т.ч.

Податкові надходження – 266 040,0 тис. грн., Неподаткові надходження – 8 417,717 тис. грн., Доходи від операцій з капіталом – 1 050,0 тис. грн., Цільові фонди – 2,0 тис. грн.,

 • Трансферти з державного бюджету – 79 611,2 тис. грн., в т.ч.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 79 611,2 тис. грн.

Трансферти з інших бюджетів – 280,0 тис.грн.

При    прогнозуванні    обсягу    доходів   бюджету    Канівської         міської територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

 • фактичні показники економічного і соціального розвитку Канівської міської територіальної  громади  за 2020 рік;

 • очікувані показники економічного і соціального розвитку Канівської міської територіальної  громади за 2021 рік;

 • прогнозні показники економічного і соціального розвитку Канівської міської територіальної  громади на 2022-2024 роки;

 • макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. №

586  та визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки,  що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548;

 • застосування чинних ставок загальнодержавних податків;

 • застосування індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, із значенням 100 відсотків;

 • підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

 • застосування ставок місцевих податків, встановлених рішенням сесії міської ради від 27.05.2021 р. № 5-148 „ Про місцеві податки і збори” зі змінами та доповненнями;

 • прогнозні втрати бюджету територіальної громади внаслідок надання пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки рішенням міської ради від 27.05.2021 р. № 5-148 „ Про місцеві податки і збори”;

 • фактичне виконання дохідної частини бюджету міської територіальної громади за результатами 2019-2020 років та 6 місяців 2021 року.

Відповідно до статей 98-100 Бюджетного кодексу України система бюджетного вирівнювання передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень податку на доходи фізичних осіб у розрахунку на одного жителя, шляхом передачі трансфертів. Обсяг реверсної дотації згідно з розрахунками Міністерства фінансів України передбачається на 2022 рік в сумі 9 153,4 тис. грн., на 2023 рік – 10 800,5 тис.

грн., на 2024 рік – 12 751,0 тис. грн.

З урахуванням прогнозу основних макроекономічних показників економічного та соціального розвитку країни, динаміки бази оподаткування, ефективності податкового адміністрування, загальні показники доходів бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки зростають.

Загальні показники доходів бюджету Канівської міської територіальної громади у 2022-2024 роках

(тис.грн.)

 

Найменування показника

2022 рік

2023 рік

2024 рік

 

прогноз

Відхилення до попереднього

року

 

прогноз

Відхилення до попереднього

року

 

прогноз

Відхилення до попереднього

року

+/-

%

+/-

%

+/-

%

Бюджет Канівської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів),

в т.ч.

 

 

 

232443,122

 

 

 

20795,6

 

 

 

109,8

 

 

 

253509,128

 

 

 

21066,0

 

 

 

109,1

 

 

 

275509,717

 

 

 

22000,6

 

 

 

108,7

Загальний фонд

228110,0

20110,0

109,7

248860,0

20750,0

109,1

270600,0

21740,0

108,7

Спеціальний фонд

4333,122

685,6

118,5

4649,128

316,0

107,3

4909,717

260,6

105,6

 

 1. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим,обласною радою чи територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій

 

Фінансування бюджету

Показники фінансування та  місцевого боргу  на 2022-2024 роки наведено у додатках 3 і 4 до Прогнозу.

Для здійснення капітальних видатків, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів соціально-культурної сфери, розбудови об’єктів інфраструктури громади, житлово-комунального господарства тощо планується спрямувати кошти загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 2022 рік   –  7 970,0   тис.грн.,  на  2023   рік   – 7 880,0 тис. грн., на 2024 рік - 7 950,0 тис. грн.

Погашення позики за одержаний кредит від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) на фінансування видатків по проекту «Заходи енергоефективності в місті Канів, Україна»" передбачається у 2022 році – у сумі 3 773,143 тис грн., у 2023 році –у сумі 3 773,143 тис. грн., у 2024 році – 2 828,858 тис.грн.

Витрати бюджету на 2022 – 2024 роки з погашення та обслуговування місцевого боргу заплановано відповідно до графіків платежів за вже існуючим місцевим боргом.

Спроможність бюджету забезпечити своєчасне погашення місцевого боргу характеризується такими даними:

 • співвідношення запланованого обсягу місцевого боргу та середньорічного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку бюджету Канівської міської територіальної громади (з урахуванням коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку) відповідає вимогам п. 3 ст. 18 Бюджетного кодексу України;

 • частка відсотків за обслуговування місцевого боргу у видатках загального фонду бюджету Канівської міської територіальної громади (без урахування реверсної  дотації  та  субвенцій,  крім субвенцій,  передбачених пунктами 6-8 частини першої статті 97 Бюджетного кодексу України) відповідає вимогам статті 74 Бюджетного кодексу України.

Основними завданнями управління місцевим боргом є забезпечення виконання запланованих податкових та неподаткових надходжень до загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету громади, виконання платежів за місцевим боргом відповідно до умов кредитних договорів, недопущення заборгованості в процесі обслуговування боргу.

VІ .Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Основним завданням бюджетної політики на місцевому рівні на 2022-2024 роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості бюджету територіальної громади, ефективне використання бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів.

Фінансування видатків бюджету Канівської міської територіальної громади, міських цільових програм на період до 2024 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Пріоритетними завданнями розвитку галузей є:

Державне управління

 • забезпечення створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню місцевим самоврядуванням, утвореними установами та організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення власних і делегованих повноважень.

Освіта

 • забезпечення належного функціонування загальноосвітніх та дошкільних закладів та інших закладів освіти;

 • забезпечення належного   теплового  режиму,   зменшення   показників споживання енергоносіїв, в тому числі природного газу.

Охорона здоров’я

 • підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості;

 • ефективне використання обмежених фінансових ресурсів.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 • поліпшення надання соціальних послуг інвалідам та дітям-інвалідам;

 • підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт;

 • всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя, підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, хто має дітей;

 • оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Культура і мистецтво

 • популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів.

Фізична культура і спорт

 • забезпечення функціонування дитячо-юнацької спортивної школи;

 • підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, набуття навичок здорового способу життя, зміцнення здоров’я нації та попередження захворювань;

 • забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, підтримка спорту вищих досягнень;

Житлово-комунальне господарство

 • забезпечення утримання в належному стані доріг;

 • утримання в належному стані території громади;

 • збереження та утримання на належному рівні зелених зон, кладовищ, світлофорних об’єктів, зони відпочинку, прибережної смуги, міського фонтану;

 • забезпечення функціонування системи вуличного освітлення.

Граничні показники видатків Канівської міської територіальної громади  та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів наведено в додатку 6 до цього прогнозу.

Граничні показники видатків бюджету Канівської міської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведено в додатку 7 до цього прогнозу.

 

Будівництво

Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв’язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку громади у галузях освіти, охорони здоров’я, житлово - комунального господарства та регіонального розвитку.

 

VІІ. Бюджет розвитку

Надходження бюджету розвитку всього прогнозується на 2022 рік в сумі  8 850, тис. грн., на 2023 рік в сумі 8 880,0 тис. грн., на 2024 рік в сумі

9 000,0 тис. грн.( додаток 9),

в т.ч. кошти, що надходять до бюджету розвитку прогнозуються   на 2022 рік в сумі 880,0 тис. грн., на 2023 рік – 1 000,0 тис. грн., на 2024 рік – 1  050,0 тис. грн.

кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку прогнозуються на 2022 рік в сумі 7 970,0 тис. грн., на 2023 рік - 7 880,0 тис. грн. на 2024 рік - 7 950,0 тис. грн.

Капітальні трансферти з інших бюджетів у 2022-2024 роках не плануються. Витрати бюджету розвитку плануються на 2022 рік в сумі 8 850,0 тис.грн., на 2023 рік в сумі 8 880,0 тис. грн., на 2024 рік в сумі 9 000,0 тис. грн.,

в т. ч. капітальні видатки бюджету розвитку прогнозуються на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт закладів соціально-культурної сфери та об’єктів комунального господарства на 2022 рік в сумі 7 250,0 тис. грн., на 2023 рік – 7 050,0 тис. грн., на 2024 рік – 7 100,0 тис. грн.

Видатки на виконання інвестиційних проєктів не прогнозуються у зв’язку з відсутністю інвестиційних проєктів (додаток 10).

В 2022-2024 роках плануються видатки на погашення кредиту взятого у 2020-2021 роках від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), зокрема на 2022 рік у сумі 3 773 143 грн.,  на 2023 рік у сумі 3 773 143 грн., на 2024 рік у сумі 2 829 858 грн.

 

VІІІ. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету бюджету Канівської  міської територіальної громади складають:

на 2022 рік освітня субвенція 68 044,7 тис. грн.; реверсна дотація                                                                                                                                   - 9 153,4 тис грн.;

на 2023 рік освітня субвенція 74 525,6 тис грн.; реверсна дотація – 10 800,5 тис. грн.;

на   2024  рік освітня   субвенція   79 611,2    тис   грн.;   реверсна  дотація   - 12 751,0 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти з бюджету Степанецької сільської територіальної громади бюджету Канівської міської територіальної громади на утримання КНП «Канівська Багатопрофільна лікарня» Канівської міської ради Черкаської області (КТКПК «Інші субвенції» складають:

на 2022 рік – 280,0 тис.грн.;

на 2023 рік – 280,0 тис.грн.;

на 2024 рік – 280,0 тис.грн.

Міжбюджетні трансферти з бюджету Канівської міської територіальної громади  бюджету Степанецької сільської територіальної громади на утримання мешканців Канівської міської територіальної громади у відділенні стаціонарного догляду КЗ «Центр надання соціальних послуг Степанецької сільської ради  територіальної громади складають:

на 2022 рік – 300,305 тис.грн.;

на 2023 рік – 316,221 тис.грн.;

на  2024 рік – 332,032 тис.грн. 

 

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

В прогнозі бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки наявні наступні додатки:

додаток 1 «Загальні показники бюджету»; додаток 2 «Показники доходів бюджету»; додаток 3 «Показники фінансування бюджету»; додаток 4 «Показники місцевого боргу»;

додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів»;

додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;

додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;

додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»; додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

 

Не подаються до прогнозу, у зв’язку з відсутністю показників додатки:

додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»;

додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;

додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів».

 

Конкретні показники обсягів бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих змін у податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

 

 

 

 

         

Додаток 1

         

до прогнозу бюджету Канівської міської

         

 територіальної громади на 2022-2024 роки

Загальні показники бюджету

23554000000

           

(код бюджету)

         

(грн)

№ з/п

Найменування показника

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (план)

2023 рік (план)

2024 рік (план)

1

2

3

4

5

6

7

І. Загальні показники надходжень

1.

Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:

232 586 313

283 709 159

300 767 822

328 314 728

355 400 917

X

загальний фонд

228 145 381

279 210 290

296 434 700

323 665 600

350 491 200

X

спеціальний фонд

4 440 932

4 498 869

4 333 122

4 649 128

4 909 717

2.

Фінансування, у тому числі:

10 202 171

3 388 550

-3 773 143

-3 773 143

-2 829 858

X

загальий фонд

-24 054 144

-11 305 436

-7 970 000

-7 880 000

-7 950 000

X

спеціальний фонд

34 256 315

14 693 986

4 196 857

4 106 857

5 120 142

3.

Надання кредитів, у тому числі:

         

X

загальний фонд

         

X

спеціальний фонд

         

Х

УСЬОГО за розділом І, у тому числі:

242 788 484

287 097 709

296 994 679

324 541 585

352 571 059

X

загальий фонд

204 091 237

267 904 854

288 464 700

315 785 600

342 541 200

X

спеціальний фонд

38 697 247

19 192 855

8 529 979

8 755 985

10 029 859

ІІ. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів

1.

Видатки ( з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:

224 484 243

287 577 352

296 994 679

324 541 585

352 571 059

X

загальний фонд

193 088 065

269 310 023

284 691 557

312 012 457

339 711 342

X

спеціальний фонд

31 396 178

18 267 329

12 303 122

12 529 128

12 859 717

2.

Надання кредитів, у тому числі:

         

X

загальний фонд

         

X

спеціальний фонд

         

Х

УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі:

224 484 243

287 577 352

296 994 679

324 541 585

352 571 059

X

загальний фонд

193 088 065

269 310 023

284 691 557

312 012 457

339 711 342

X

спеціальний фонд

31 396 178

18 267 329

12 303 122

12 529 128

12 859 717

               

 

 

 

         

Додаток 2

         

до прогнозу бюджету Канівської міської

         

 територіальної громади на 2022-2024 роки

Показники доходів бюджету

23554000000

           

(код бюджету)

         

(грн)

Код

Найменування показника

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (план)

2023 рік (план)

2024 рік (план)

1

2

3

4

5

6

7

І. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)

X

Загальний фонд, у тому числі:

172 201 082

208 000 000

228 110 000

248 860 000

270 600 000

10000000

Податкові надходження  

168 953 747

204 870 000

223 883 000

244 341 000

265 900 000

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

112 463 352

143 097 400

157 988 000

176 543 000

196 150 000

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

112 106 786

142 667 400

156 992 300

175 532 400

195 124 300

11020000

Податок на прибуток підприємств  

356 566

430 000

995 700

1 010 600

1 025 700

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

91 904

408 000

335 000

335 000

335 000

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

77 987

334 000

310 000

310 000

310 000

13030000

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення

13 917

74 000

25 000

25 000

25 000

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

13 892 176

14 200 000

14 650 000

15 150 000

15 650 000

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

2 370 386

2 400 000

2 500 000

2 700 000

2 900 000

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

8 288 310

8 300 000

8 500 000

8 700 000

8 900 000

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

3 233 480

3 500 000

3 650 000

3 750 000

3 850 000

18000000

Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України

42 506 315

47 164 600

50 910 000

52 313 000

53 765 000

18010000

Податок на майно

19 545 791

22 104 600

23 525 000

23 745 000

23 945 000

18030000

Туристичний збір 

46 523

60 000

75 000

78 000

80 000

18050000

Єдиний податок  

22 914 001

25 000 000

27 310 000

28 490 000

29 740 000

20000000

Неподаткові надходження  

3 247 335

3 130 000

4 227 000

4 519 000

4 700 000

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

513 792

355 000

1 177 000

1 234 000

1 290 000

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

320 240

350 000

325 000

330 000

335 000

21080000

Інші надходження  

193 552

5 000

852 000

904 000

955 000

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

2 528 063

2 675 000

2 900 000

3 125 000

3 230 000

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

1 385 906

1 530 000

1 740 000

1 860 000

1 960 000

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

986 080

1 000 000

1 000 000

1 100 000

1 100 000

22090000

Державне мито  

156 077

145 000

160 000

165 000

170 000

24000000

Інші неподаткові надходження  

205 480

100 000

150 000

160 000

180 000

24060000

Інші надходження  

205 480

100 000

150 000

160 000

180 000

X

Спеціальний фонд, у тому числі:

3 125 932

3 647 557

4 333 122

4 649 128

4 909 717

10000000

Податкові надходження  

81 586

85 000

120 000

130 000

140 000

19000000

Інші податки та збори 

81 586

85 000

120 000

130 000

140 000

19010000

Екологічний податок 

81 586

85 000

120 000

130 000

140 000

20000000

Неподаткові надходження  

1 627 159

2 961 557

3 332 122

3 517 128

3 717 717

24000000

Інші неподаткові надходження  

50 961

35 000

170 000

190 000

220 000

24060000

Інші надходження  

39 427

35 000

170 000

190 000

220 000

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

11 534

0

0

0

0

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

1 576 198

2 926 557

3 162 122

3 327 128

3 497 717

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

1 156 395

2 473 818

2 730 842

2 875 629

3 025 136

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

419 803

452 739

431 280

451 499

472 581

30000000

Доходи від операцій з капіталом  

1 116 764

600 000

880 000

1 000 000

1 050 000

31000000

Надходження від продажу основного капіталу  

1 073 994

500 000

500 000

600 000

650 000

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  

1 073 994

500 000

500 000

600 000

650 000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 

42 770

100 000

380 000

400 000

400 000

33010000

Кошти від продажу землі  

42 770

100 000

380 000

400 000

400 000

50000000

Цільові фонди  

300 423

1 000

1 000

2 000

2 000

50000000

Цільові фонди  

300 423

1 000

1 000

2 000

2 000

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

300 423

1 000

1 000

2 000

2 000

X

УСЬОГО за розділом I, у тому числі:

175 327 014

211 647 557

232 443 122

253 509 128

275 509 717

X

загальий фонд

172 201 082

208 000 000

228 110 000

248 860 000

270 600 000

X

спеціальний фонд

3 125 932

3 647 557

4 333 122

4 649 128

4 909 717

ІI. Трансферти з державного бюджету

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

41 630 865

62 348 000

68 044 700

74 525 600

79 611 200

X

загальний фонд

41 630 865

62 348 000

68 044 700

74 525 600

79 611 200

X

УСЬОГО за розділом II, у тому числі:

41 630 865

62 348 000

68 044 700

74 525 600

79 611 200

X

загальий фонд

41 630 865

62 348 000

68 044 700

74 525 600

79 611 200

X

спеціальний фонд

0

0

0

0

0

ІII. Трансферти з інших бюджетів

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

2 092 100

2 380 600

0

0

0

X

загальний фонд

2 092 100

2 380 600

0

0

0

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

13 536 334

7 333 002

280 000

280 000

280 000

X

загальний фонд

12 221 334

6 481 690

280 000

280 000

280 000

X

спеціальний фонд

1 315 000

851 312

0

0

0

               

X

УСЬОГО за розділом III, у тому числі:

15 628 434

9 713 602

280 000

280 000

280 000

X

загальий фонд

14 313 434

8 862 290

280 000

280 000

280 000

X

спеціальний фонд

1 315 000

851 312

0

0

0

X

РАЗОМ за розділами I,II,III, у тому числі:

232 586 313

283 709 159

300 767 822

328 314 728

355 400 917

X

загальий фонд

228 145 381

279 210 290

296 434 700

323 665 600

350 491 200

X

спеціальний фонд

4 440 932

4 498 869

4 333 122

4 649 128

4 909 717

               

 

 

 

 

         

Додаток 3

         

до прогнозу бюджету Канівської міської

         

 територіальної громади на 2022-2024 роки

Показники фінансування бюджету

23554000000

           

(код бюджету)

         

(грн)

Код

Найменування показника

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (план)

2023 рік (план)

2024 рік (план)

1

2

3

4

5

6

7

І. Фінансування за типом кредитора

200000

Внутрішнє фінансування

-2 352 829

5 645 350

0

0

0

X

загальний фонд

-24 054 144

-11 305 436

-7 970 000

-7 880 000

-7 950 000

X

спеціальний фонд

21 701 315

16 950 786

7 970 000

7 880 000

7 950 000

300000

Зовнішнє фінансування

12 555 000

-2 256 800

-3 773 143

-3 773 143

-2 829 858

X

спеціальний фонд

12 555 000

-2 256 800

-3 773 143

-3 773 143

-2 829 858

X

УСЬОГО за розділом I, у тому числі:

10 202 171

3 388 550

-3 773 143

-3 773 143

-2 829 858

X

загальий фонд

-24 054 144

-11 305 436

-7 970 000

-7 880 000

-7 950 000

X

спеціальний фонд

34 256 315

14 693 986

4 196 857

4 106 857

5 120 142

ІI. Фінансування за типом боргового зобов'язання

400000

Фінансування за борговими операціями

12 555 000

-2 256 800

-3 773 143

-3 773 143

-2 829 858

X

спеціальний фонд

12 555 000

-2 256 800

-3 773 143

-3 773 143

-2 829 858

600000

Фінансування за активними операціями

-2 352 829

5 645 350

0

0

0

X

загальний фонд

-24 054 144

-11 305 436

-7 970 000

-7 880 000

-7 950 000

X

спеціальний фонд

21 701 315

16 950 786

7 970 000

7 880 000

7 950 000

X

УСЬОГО за розділом II, у тому числі:

10 202 171

3 388 550

-3 773 143

-3 773 143

-2 829 858

X

загальий фонд

-24 054 144

-11 305 436

-7 970 000

-7 880 000

-7 950 000

X

спеціальний фонд

34 256 315

14 693 986

4 196 857

4 106 857

5 120 142

               

 

         

Додаток 4

         

до прогнозу бюджету Канівської міської

         

 територіальної громади на 2022-2024 роки

Показники місцевого боргу

23554000000

           

(код бюджету)

         

(грн)

Код

Найменування показника

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (план)

2023 рік (план)

2024 рік (план)

1

2

3

4

5

6

7

200000

Внутрішній борг

0

0

0

0

0

X

у національній валюті (грн)

0

0

0

0

0

300000

Зовнішній борг

12 555 000

10 376 143

6 603 000

2 829 858

0

X

в іноземній валюті

0

0

0

0

0

X

у національній валюті(грн) за курсом

12 555 000

10 376 143

6 603 000

2 829 858

0

X

УСЬОГО, у національній валюті(грн)

12 555 000

10 376 143

6 603 000

2 829 858

0

               

 

         

Додаток 5

         

до прогнозу бюджету Канівської міської

         

 територіальної громади на 2022-2024 роки

Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій

23554000000

           

(код бюджету)

         

(грн)

Код

Найменування показника

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (план)

2023 рік (план)

2024 рік (план)

1

2

3

4

5

6

7

І. Гарантований борг (на кінець періоду)

1.

Внутрішній борг

0

0

0

0

0

 

у національній валюті (грн)

0

0

0

0

0

2.

Зовнішній борг

0

0

0

0

0

 

в іноземній валюті

0

0

0

0

0

 

у національній валюті(грн) за курсом

0

0

0

0

0

X

УСЬОГО за розділом І, у національній валюті(грн)

0

0

0

0

0

ІI. Надання місцевих гарантій

1.

Обсяг надання внутрішніх гарантій

0

0

0

0

0

 

у національній валюті (грн)

0

0

0

0

0

2.

Обсяг надання зовнішніх гарантій

0

0

0

0

0

 

в іноземній валюті

0

0

0

0

0

 

у національній валюті(грн) за курсом

0

0

0

0

0

X

УСЬОГО за розділом IІ, у національній валюті(грн)

0

0

0

0

0

               

 

 

 

         

Додаток 6

         

до прогнозу бюджету Канівської міської

         

 територіальної громади на 2022-2024 роки

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів

23554000000

           

(код бюджету)

         

(грн)

Код відомчої класифікації

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (план)

2023 рік (план)

2024 рік (план)

1

2

3

4

5

6

7

02

Виконавчий комітет Канівської міської ради Черкаської області, у тому числі:

44 835 458

61 870 873

60 433 150

65 508 072

71 325 193

X

загальний фонд

39 462 529

57 460 743

58 042 150

62 806 072

68 463 193

X

спеціальний фонд

5 372 929

4 410 130

2 391 000

2 702 000

2 862 000

06

Відділ освіти виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області, у тому числі:

109 352 950

156 340 698

165 764 343

180 633 986

195 470 459

X

загальний фонд

106 462 231

151 829 030

163 635 443

178 392 271

193 116 637

X

спеціальний фонд

2 890 719

4 511 668

2 128 900

2 241 715

2 353 822

08

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області, у тому числі:

23 677 321

29 018 304

27 480 519

29 654 458

32 564 689

X

загальний фонд

23 149 884

28 480 130

26 670 297

29 067 570

31 945 950

X

спеціальний фонд

527 437

538 174

810 222

586 888

618 739

10

Відділ культури  виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області, у тому числі:

12 832 622

16 107 440

19 284 575

22 679 848

24 750 986

X

загальний фонд

12 381 371

15 481 000

18 841 575

22 213 323

24 259 830

X

спеціальний фонд

451 251

626 440

443 000

466 525

491 156

16

Управління містобудування та архітектури  виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області, у тому числі:

23 738 641

10 040 367

8 600 000

8 810 000

9 040 000

X

загальний фонд

1 629 469

2 080 000

2 100 000

2 310 000

2 540 000

X

спеціальний фонд

22 109 172

7 960 367

6 500 000

6 500 000

6 500 000

31

Відділ комунального майна та земельних ресурсів  виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області, у тому числі:

2 217 230

2 685 550

2 610 400

2 688 000

2 809 700

X

загальний фонд

2 172 560

2 650 000

2 580 400

2 656 000

2 775 700

X

спеціальний фонд

44 670

35 550

30 000

32 000

34 000

37

Фінансове управління виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області, у тому числі:

7 830 021

11 514 120

12 821 692

14 567 221

16 610 032

X

загальний фонд

7 830 021

11 329 120

12 821 692

14 567 221

16 610 032

X

спеціальний фонд

0

185 000

0

0

0

Х

УСЬОГО, у тому числі:

224 484 243

287 577 352

296 994 679

324 541 585

352 571 059

X

загальний фонд

193 088 065

269 310 023

284 691 557

312 012 457

339 711 342

X

спеціальний фонд

31 396 178

18 267 329

12 303 122

12 529 128

12 859 717

               

 

       

Додаток 7

       

до прогнозу бюджету Канівської міської

       

 територіальної громади на 2022-2024 роки

Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

23554000000

           

(код бюджету)

         

(грн)

Код

Найменування показника

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (план)

2023 рік (план)

2024 рік (план)

1

2

3

4

5

6

7

0100

Державне управління, у тому числі:

35 723 643

42 478 156

46 282 964

49 955 613

52 946 125

X

загальний фонд

35 469 093

42 269 349

46 252 964

49 923 613

52 912 125

X

спеціальний фонд

254 550

208 807

30 000

32 000

34 000

1000

Освіта, у тому числі:

111 813 251

158 190 697

168 409 083

185 146 992

200 811 643

X

загальний фонд

108 672 776

153 189 029

165 974 183

182 583 277

198 118 821

X

спеціальний фонд

3 140 475

5 001 668

2 434 900

2 563 715

2 692 822

2000

Охорона здоров’я, у тому числі:

3 813 223

11 389 963

8 640 000

9 083 080

9 523 235

X

загальний фонд

2 848 223

10 775 856

8 640 000

9 083 080

9 523 235

X

спеціальний фонд

965 000

614 107

0

0

0

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:

13 739 434

19 344 239

18 658 619

20 001 104

22 257 148

X

загальний фонд

13 268 777

18 806 065

17 848 397

19 414 216

21 638 409

X

спеціальний фонд

470 657

538 174

810 222

586 888

618 739

4000

Культура i мистецтво, у тому числі:

6 503 483

8 767 440

10 582 665

11 548 246

12 346 219

X

загальний фонд

6 328 488

8 631 000

10 445 665

11 403 721

12 194 063

X

спеціальний фонд

174 995

136 440

137 000

144 525

152 156

5000

Фiзична культура i спорт, у тому числі:

2 927 333

3 600 000

4 050 190

4 365 011

4 630 297

X

загальний фонд

2 927 333

3 600 000

4 050 190

4 365 011

4 630 297

X

спеціальний фонд

0

0

0

0

0

6000

Житлово-комунальне господарство, у тому числі:

14 801 052

15 431 976

15 129 000

16 308 987

17 893 882

X

загальний фонд

13 047 123

13 774 952

14 629 000

15 758 987

17 293 882

X

спеціальний фонд

1 753 929

1 657 024

500 000

550 000

600 000

7000

Економічна діяльність, у тому числі:

28 433 709

18 714 449

14 816 000

16 212 245

18 334 626

X

загальний фонд

5 324 137

9 584 652

6 715 000

7 880 245

9 932 626

X

спеціальний фонд

23 109 572

9 129 797

8 101 000

8 332 000

8 402 000

8000

Інша діяльність, у тому числі:

1 920 380

1 146 312

690 000

635 900

691 696

X

загальний фонд

393 380

350 000

400 000

315 900

331 696

X

спеціальний фонд

1 527 000

796 312

290 000

320 000

360 000

8600

Обслуговування місцевого боргу, у тому числі:

124 992

383 920

272 453

157 686

43 156

X

загальний фонд

124 992

383 920

272 453

157 686

43 156

X

спеціальний фонд

0

0

0

0

0

8700

Резервний фонд

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

X

загальний фонд

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

X

спеціальний фонд

0

0

0

0

0

9000

Міжбюджетні трансферти, у тому числі:

4 673 743

8 120 200

9 453 705

11 116 721

13 083 032

X

загальний фонд

4 673 743

7 935 200

9 453 705

11 116 721

13 083 032

X

спеціальний фонд

0

185 000

0

0

0

Х

УСЬОГО, у тому числі:

224 484 243

287 577 352

296 994 679

324 541 585

352 571 059

X

загальний фонд

193 088 065

269 310 023

284 691 557

312 012 457

339 711 342

X

спеціальний фонд

31 396 178

18 267 329

12 303 122

12 529 128

12 859 717

               

 

       

Додаток 8

       

до прогнозу бюджету Канівської міської

       

 територіальної громади на 2022-2024 роки

 

Граничні показники кредитування бюджету  за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

 
           

(грн)

Код

Найменування показника

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (план)

2023 рік (план)

2024 рік (план)

1

2

3

4

5

6

7

8800

Надання кредитів, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

8800

Кредитування (результат), у тому числі:

 

 

 

 

 

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

             

 

 

 

         

Додаток 9

         

до прогнозу бюджету Канівської міської

         

 територіальної громади на 2022-2024 роки

Показники бюджету розвитку

23554000000

           

(код бюджету)

         

(грн)

№ з/п

Найменування показника

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (план)

2023 рік (план)

2024 рік (план)

1

2

3

4

5

6

7

І. Надходження бюджету розвитку

1.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету

13 630 553

12 382 698

7 970 000

7 880 000

7 950 000

2.

Кошти від повернення кредитів, надані з бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними

0

0

0

0

0

3.

Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі:

7 242 586

100 000

0

0

0

3.1

трансферти з державного бюджету

2 026 351

0

0

0

0

3.2

трансферти з місцевих бюджетів

5 216 235

100 000

0

0

0

4.

Місцеві запозичення

12 555 000

1 488 000

0

0

0

5.

Інші надходження бюджету розвитку

1 128 298

600 000

880 000

1 000 000

1 050 000

 

УСЬОГО за розділом І:

34 556 437

14 570 698

8 850 000

8 880 000

9 000 000

 

з них надходження до бюджетну розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій))

14 758 851

12 982 698

8 850 000

8 880 000

9 000 000

ІІ. Витрати бюджету розвитку

1.

Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:

34 964 824

14 070 698

7 250 000

7 050 000

7 100 000

1.1

на виконання інвестиційних проектів

0

0

0

0

0

1.2

капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам

0

0

0

0

0

1.3

інші капітальні видатки

34 964 824

14 070 698

7 250 000

7 050 000

7 100 000

2.

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 

147 370

0

0

0

0

3.

Погашення місцевого боргу

837000

3666858

3773143

3773143

2829858

4.

Платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста 

0

0

0

0

0

5.

Розроблення містобудівної документації

0

400 000

1 600 000

1 830 000

1 900 000

6.

Інші видатки бюджету розвитку

0

0

0

0

0

 

УСЬОГО за розділом IІ:

35 949 194

18 137 556

12 623 143

12 653 143

11 829 858

               

 

 

 

               

Додаток 10

               

до прогнозу бюджету Канівської міської

               

 територіальної громади на 2022-2024 роки

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів

                     

(грн)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальний період реалізації проекту,(рік початку і завершення)

Загальна
вартість
проекту, гривень

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (план)

2023 рік (план)

2024 рік (план)

Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

null00000

null

null

 

 

 

 

 

 

 

 

 

null0000

 

null

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

null

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

 

 

 

 

 

 

Х

                           

 

 

 

       

Додаток 11

       

до прогнозу бюджету Канівської міської

       

 територіальної громади на 2022-2024 роки

 

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

 

23554000000

           

(код бюджету)

         

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (план)

2023 рік (план)

2024 рік (план)

1

2

3

4

5

6

7

І. Трансферти до загального фонду бюджету

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

35 770 100

62 348 000

68 044 700

74 525 600

79 611 200

99000000000

Державний бюджет України

35 770 100

62 348 000

68 044 700

74 525 600

79 611 200

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

4 866 830

0

0

0

0

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

4 866 830

0

0

0

0

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

993 935

0

0

0

0

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

993 935

0

0

0

0

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

2 092 100

2 380 600

0

0

0

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

2 092 100

2 230 600

0

0

0

23510000000

Бюджет Степанецької сільської територіальної громади

0

150 000

0

0

0

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

2 428 479

0

0

0

0

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

2 428 479

0

0

0

0

41050600

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

623 604

0

0

0

0

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

623 604

0

0

0

0

41050900

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно- ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

738 408

0

0

0

0

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

738 408

0

0

0

0

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

1 459 610

1 810 790

0

0

0

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

1 459 610

1 810 790

0

0

0

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

407 410

0

0

0

0

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

407 410

0

0

0

0

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

753 200

247 194

0

0

0

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

753 200

247 194

0

0

0

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

815 487

0

0

0

0

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

815 487

0

0

0

0

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

85 900

0

0

0

0

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

85 900

0

0

0

0

41053000

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 273 248

0

0

0

0

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

1 273 248

0

0

0

0

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

1 969 886

2 401 702

280 000

280 000

280 000

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

1 969 886

2 401 702

280 000

280 000

280 000

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

701 102

634 457

0

0

0

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

701 102

634 457

0

0

0

41055200

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

965 000

0

0

0

0

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

965 000

0

0

0

0

ІI. Трансферти до спеціального фонду бюджету

41053600

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів

1 315 000

0

0

0

0

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

1 315 000

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

0

100 000

0

0

0

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

0

100 000

0

0

0

Х

УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:

57 259 299

69 922 743

68 324 700

74 805 600

79 891 200

X

загальний фонд

55 944 299

69 822 743

68 324 700

74 805 600

79 891 200

X

спеціальний фонд

1 315 000

100 000

0

0

0

               

 

 

         

Додаток 12

         

до прогнозу бюджету Канівської міської

         

 територіальної громади на 2022-2024 роки

         
 

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

 

23554000000

           

(код бюджету)

         

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюжету/Код бюджету

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (план)

2023 рік (план)

2024 рік (план)

1

2

3

4

5

6

7

І. Трансферти із загального фонду бюджету

3719110

Реверсна дотація 

4 665 800

7 695 200

9 153 400

10 800 500

12 751 000

99000000000

Державний бюджет України

4 665 800

7 695 200

9 153 400

10 800 500

12 751 000

3719770

Інші субвенції з місцевого бюджету

7 943

240 000

300 305

316 221

332 032

23307200000

КАНIВСЬКИЙ РАЙОН/М.КАНIВ

7 943

0

0

0

0

23510000000

Бюджет Степанецької сільської територіальної громади

0

240 000

300 305

316 221

332 032

3719800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

77 432

0

0

0

0

99000000000

Державний бюджет України

77 432

0

0

0

0

ІI. Трансферти із спеціального фонду бюджету

3719800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

35 000

0

0

0

0

99000000000

Державний бюджет України

35 000

0

0

0

0

Х

УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:

4 786 175

7 935 200

9 453 705

11 116 721

13 083 032

X

загальний фонд

4 751 175

7 935 200

9 453 705

11 116 721

13 083 032

X

спеціальний фонд

35 000

0

0

0

0

               

 

СУПРОВІДНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення «Про прогноз бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»

Прогноз бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки подається відповідно до вимог ст. 751 Бюджетного кодексу України.

Метою прогнозу бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки є створення механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення передбачуваності та послідовності бюджетної політики територіальної громади.

Державна бюджетна політика на 2022 – 2024 роки щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин передбачає розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів, а також створення дворівневої системи міжбюджетних відносин.

 

 

 

В.о. начальника фінансового управління                        Олена ДІХТЯРЕНКО

  Друк статті