Звіт про громадське обговорення проєкту Стратегії розвитку Канівської міської територіальної громади до 2030 року та звіту про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування


Повернутись

     1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення:

Виконавчий комітет Канівської міської ради Черкаської області.

     2. Зміст питання або назва проєкту акта, що виносилися на обговорення:

Сутність проєкту Стратегії розвитку Канівської міської  територіальної громади до 2030 року (далі – проєкт),  розробленого на виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України»,направлена на забезпечення сталого розвитку громади на найближче десятиріччя шляхом ефективного використання внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, формування позитивного іміджу громади, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підвищення добробуту та стимулювання гармонійного розвитку громади. Відповідно до ст.5, ст.12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» проєкт пройшов Стратегічну екологічну оцінку з виконанням всіх відповідних вимог.

Для громадського обговорення документ було оприлюднено 15.07.2021 року на офіційному сайті Канівської міської ради http://kaniv-rada.gov.ua/ у розділі «Новини».

Після громадського обговорення проєкту, яке відбулося з 22.07.2021 по 20.08.2021, було прийнято рішення про його доопрацювання з урахуванням отриманих зауважень та пропозицій з врахуванням проведеної стратегічної екологічної оцінки.

Зауваження та пропозиції від громадськості приймалися до 20.08.2021 року у письмовому вигляді на електронну пошту uprek@ukr.net таза адресою19000Черкаська область, місто Канів, вул. Олега Кошового,3(управління економічного розвитку), тел.(04736)32251.

     3. Інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні:

Електронні консультації з громадськістю щодо проєкту тривали на офіційному сайті громади з 22липня 2021 року по 20 серпня 2021року.

За цей період надійшло2 звернення із пропозиціями щодо змісту проєкту. Зокрема було отримано зауваження та пропозиції від активних містян (Скорина О.І.), Канівської міської партійної організації Черкаської області ВО «Свобода» (Гамалій Ю.А.).

Було проведено аналіз пропозицій та зауважень, що надійшли.

      4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області за результатами обговорення:

Більшість питань стосувалися розвитку інфраструктури громади, зокрема сіл, уточнення і оновлення показників економічного і соціального розвитку, стану навколишнього середовища,  розвитку туристичної галузі.

     5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

Більшість пропозицій враховано повністю,  частину пропозицій враховано частково, частину – відхилено.

Зокрема, було враховано повністю такі пропозиції:

1.Виправлено граматичні описки та неточності формулювання у тексті.

2.Відповідно дороблені і скориговані розділи: «Профіль громади», «Географічні дані», «Земельні та природні ресурси», «Історична довідка», «Населення і трудові ресурси», «Економіка громади», «Бюджет громади», «Мережа закладів торгівлі та громадського харчування», «Розвиток туризму», «Туристична інфраструктура», «Туристичний комплекс і зв’язок», «Соціальна інфраструктура», «Соціальний захист», «Впровадження і моніторинг».

Враховано частково пропозиції:

1.По розділах: «Комунальна інфраструктура», «Житлово-комунальне господарство».

2.Підсилено аспект щодо інформації та подальшого розвитку доєднаних до громади на початку 2021 року сіл.

Не враховано пропозиції:

1.До розділів: «Стан навколишнього середовища» (стосовно непідтверджених даних по сміттєзвалищу), «Сильні сторони», «Покращення якості життя в громаді. Операційні цілі», «Благоустрій», «Екологія», «Спорт та дозвілля», «Туризм», «Приєднані території» (п.2.2), як такі, що не відповідають суті Стратегії та потребам громади та/або потребують додаткового узгодження всієї громади.

Звертаємо увагу, що Канівська міська територіальна громада офіційно почала існувати з 01.01.2021 року, вся аналітична інформація до Стратегії готувалася за 2020 рік в т.ч. з врахуванням офіційних статистичних даних по місту (в розрізі громад, сіл дані не наводяться), але максимально була доповнена інформацією, що стосується сіл, яка була в наявності. Процес інтеграції сіл в громаду потребує часу і вивчення існуючого потенціалу сіл громади, тому на даний час йде збір інформації, робляться напрацювання проєктів щодо подальшого розвитку, дещо вже реалізується, що вже було частково відображено в Стратегії. Робота в цьому напрямку триває. Стратегія визначає напрямок руху всієї громади, ставить глобальні цілі і завдання для виконання,  а конкретні робочі моменти вирішуються без затримки в робочому порядку.

 

Начальник управління економічного розвитку                                                      Олена ЖОРНОВА

  Друк статті