від  25.02.2016  № 2-48 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 р. № 1-39 «Про міський бюджет на 2016 рік»

КАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

VIІ  скликання

РІШЕННЯ

від  25 лютого 2016 р.  № 2-48

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 р. № 1-39 «Про міський бюджет на 2016 рік»

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26, пункту 1 статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 76,77 Бюджетного кодексу України міська рада вирішила:

 1. Рішення міської ради від 24.12.2015 р. № 1-39 “Про міський бюджет на 2016 рік» викласти в новій редакції зі змінами:

 2. Визначити на 2016 рік:

- доходи міського бюджету у сумі 187 802 355,00 гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 183 982 855,00 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 3 819 500,00 гривень, у тому числі бюджету розвитку 800 000,00 гривень згідно з додатком № 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 187 802 355,00 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  181 962 855,00 гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету 5 839 500,00 гривень згідно з додатком № 3 до цього рішення;

- профіцит загального фонду міського бюджету 2 020 000,00 гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 2 020 000,00 гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 1. 2.Визначитиоборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 5 000,00 гривень.

 2. 3.Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення, в тому числі:

3.1. по загальному фонду:

- реверсна дотація з міського бюджету державному бюджету в  сумі  57 500,00 гривень;

- медична субвенція з державного бюджету Канівському районному бюджету в сумі 16 886 800,00 гривень;

- субвенція з міського бюджету Канівському районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування у сумі 40 000,00 гривень, в тому числі :

придбання медикаментів та дезінфікуючих засобів  – 7 000,00 гривень;

придбання запасних частин для автомобілів – 8 000,00 гривень;

придбання паливо-мастильних матеріалів – 10 000,00 гривень.

3.2. по спеціальному фонду:

 -субвенція з міського бюджету Канівському районному бюджету на виконання інвестиційних проектів у сумі 10000,00 гривень для придбання медичного обладнання Канівській ЦРЛ.

 1. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися зарахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

 2. 5.Затвердити на 2016рік резервний фонд міського бюджету у сумі 10 000,00 гривень.

 3. 6.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста на 2016 рік за їх економічною структурою:

-оплата праці працівників бюджетних установ; 

-нарахування на заробітну плату; 

-придбання медикаментів та перев'язу вальних матеріалів; 

-забезпечення продуктами харчування; 

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

-поточні трансферти населенню; 

-поточні трансферти місцевим бюджетам;

 -забезпечення  інвалідів  технічними  та  іншими  засобами  реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

- оплату енергосервісу.

 1. 7.Затвердити в складі видатків бюджету міста кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 5 340 600,00 гривень згідно з додатком №7 до цього рішення.

 2. 8.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження та трансферти з державного та місцевих бюджетів, визначені статтею 64Бюджетного кодексу України.

 3. 9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження та трансферти з державного та місцевих бюджетів, визначені статтями 691, 71Бюджетного кодексу України.

 4. 10.Установити, що джерелами формування спеціального фондуміського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

11 . Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Канівської міської ради  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Надати право виконавчому комітету міської ради упродовж бюджетного року, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування бюджету , фінансів, податків та підприємництва, здійснювати розподіл та перерозподіл:

  - субвенцій і дотацій з державного та обласного бюджетів;

- видатків головних розпорядників у межах затверджених призначень.

13 .Головним розпорядникам бюджетних  коштів:

- у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів бюджету міста і подати їх фінансовому управлінню Канівської міської ради та Канівському управлінню  Державної казначейської служби України Черкаської області;

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 1. Розпорядникам бюджетних коштів не приймати власні рішення щодо збільшення мережі закладів та чисельності працівників бюджетних установ, що склалася на 1 січня 2016 року.

Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

 1. 15. Головному розпоряднику коштів відділу освіти упорядкувати структуру штатної чисельності закладів, фінансування яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету у межах затверджених асигнувань.

16.Канівському відділенню Корсунь-Шевченківської об’єднаної державної  податкової інспекції забезпечити повноту та своєчасність надходжень платежів до бюджету міста.

17.Відповідно до статей 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 35 статті 64 Бюджетного кодексу України встановити нормативи відрахування частини прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємств міської комунальної власності або у статутних фондах яких є частка міської комунальної власності у розмірі 15 відсотків чистого прибутку від розміру комунальної частки (акцій , паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Частина чистого прибутку зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду міського бюджету, відкритий в Канівському управлінні Державної казначейської служби України  Черкаської області.

Підприємства міської комунальної власності сплачують частину чистого прибутку за результатами фінансово – господарської діяльності 2015 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово – господарсьвої діяльності у 2016 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств (додаток 8).

18.Провести видатки на фінансування ДНЗ «Канівське ВПУ» за січень-лютий 2016р. у сумі 1 615 819,00 гривень за рахунок коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету.

19.Це рішення набирає чинності з 1 січня 2016 року.

20.Додатки 1, 3– 7 викласти в новій редакції.

21.Організацію виконання даного рішення покласти на виконуючого обов’язки керуючого справами Святелика В.І. та фінансове управління виконавчого комітету Канівської міської ради (Карпушенко Г.Г.).

22.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету , фінансів, податків та підприємництва (Коржов В.Л.).

Міський голова       І.О.Ренькас

Карпушенко

  Друк статті