Про проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений до проведення незалежних оцінок об’єктів комунальної власності


Повернутись

Цікаве на цю тему:

Інформація

виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області

Оголошується конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений до проведення незалежних оцінок об’єктів комунальної власності (приміщень, будівель, споруд), для визначення стартової ціни об’єктів малої приватизації за адресами по вулицях:

-  Енергетиків, 31м, пл.  553 кв. м, група нежитлових приміщень, які розміщені на першому поверсі дев`ятиповерхового будинку (частини колишнього магазину “Енергетик»);

  -  Олега Кошового, 2/40, пл. 248,9 кв. м, нежитлове підвальне приміщення;

  - Олега Кошового, 2/23, пл. 190,9 кв. м, нежитлове приміщення, надобудова з терасою з підсобним приміщенням та сходи;

  -  Шевченка, 13ж, пл. 286,1 кв. м, нежитлове підвальне приміщення;

  -  Героїв Дніпра, 47к, пл. 784,5 кв. м, приміщення магазину;

  -  Героїв Дніпра, 47з, пл. 130,2 кв. м, прибудоване складське приміщення;

  -  Олега Кошового, 2/41, пл. 249,6 кв. м, нежитлове підвальне приміщення;

  - Тургенєва, 34А, пл.  499,9 кв. м, виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами;

  -  Тургенєва, 34, пл. 380,5 кв. м, будівля складу;

  - Торгова, 13, пл. 77,7 кв. м, нежитлове приміщення, громадський будинок з господарськими (допоміжними будівлями) та спорудами.

     Претенденти подають до відділу комунального майна та земельних ресурсів виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

     До підтвердних документів належать:

- заява про участь у конкурсi; 

- копiя документа, що засвiдчує реєстрацiю фiзичних осiб у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв, або копiя сторiнок паспорта для осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi (для претендента - фiзичної особи - пiдприємця);

- згода на обробку персональних даних (для претендента - фiзичної особи - пiдприємця);

- копiї установчих документiв претендента та довiдки про присвоєння йому iдентифiкацiйного коду згiдно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

- копiя(ї) лiцензiї(й);

- копiї квалiфiкацiйних документiв оцiнювачiв претендента, яких буде залучено до проведення оцiнки та пiдписання звiту про експертну оцiнку;

- документи щодо практичного досвіду виконання таких робіт – документи стосовно досвіду практичної діяльності (копії договорів на виконання робіт; копії актів приймання-передавання робіт; оригінали або копії рецензій на звіти про оцінку подібних до об’єкта оцінки об’єктів, складені рецензентами, що працюють в органі приватизації або експертні висновки на експертну грошову оцінку земель.

     Конкурсна пропозиція подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

     Конкурс відбудеться у виконавчому комітеті Канівської міської ради 03.09.2021 о 11:00 год. за адресою: м. Канів, вул. О. Кошового, 3.

     Конкурсну документацію слід подавати по 26.08.2021 включно до відділу комунального майна та земельних ресурсів виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області (вул. Шевченка, 11, м. Канів, Черкаська обл., 19003, телефон для довідок: (04736) 3-55-24, 3-57-79).

     Телефон для довідок: (04736) 3-55-24, 3-57-79).

  Друк статті