від  24 грудня 2015 р.  №  1-39 "Про міський бюджет на 2016 рік" 

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26, пункту 1 статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 76,77 Бюджетного кодексу України, протоколу та резолюції громадських слухань Канівської міської територіальної громади від 19.12.2015 р. міська рада вирішила:

1.Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2016 рік у сумі 186 096 536,00 гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 182 317 036,00 гривень, спеціального фонду – 3 779 500,00 гривень, у тому числі бюджету розвитку – 800 000,00 гривень (додаток 1).

У складі доходів міського бюджету врахувати обсяг:

1.1. субвенцій з державного бюджету у сумі 131 246 000,00 гривень, з них:

по загальному фонду:

1.1.1. субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу у сумі 25 333 700,00 гривень;

1.1.2. субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 70 625 200,00 гривень;

1.1.3. субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі  131 800,00 гривень;

1.1.4. субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” у сумі 319 700,00  гривень;

1.1.5. освітню субвенцію з держаного бюджету місцевим бюджетам у сумі 17 948 800,00 гривень;

1.1.6. медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 16 886 800,00 гривень.

Крім того:

1.2. іншу субвенцію з обласного бюджету у сумі 1071 036,00  гривні:

- на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 970 701,00 гривень;

- на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни у сумі 15 661,00 гривня;

- на встановлення телефонів інвалідам І та ІІ групи загального захворювання у сумі 496,00 гривень;

- на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування у сумі 28 836,00 гривень;

- фінансову підтримку організації харчування дітей у навчальних закладах області, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на територію Черкаської області у сумі 55 342,00 гривень.

 1. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2016 рік у сумі 186 096 536,00гривень, в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 179 317 036,00гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 6 779 500,00 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів по головним розпорядникам коштів (додаток 3).

Якщо після прийняття рішення про міський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства  від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим із постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, податків та підприємництва у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради.

У процесі виконання міського бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів дозволити фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, у розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

Перерозподіл видатків за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів у межах їх загального обсягу за функціональною ознакою, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету),включаючи резервний фонд бюджету, здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим із постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, податків та підприємництва у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради.

Надати право виконавчому комітету міської ради в міжсесійний період упродовж 2016 року за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, податків та підприємництва з подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради:

- проводити перерозподіл затвердженого обсягу субвенцій, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню;

- у разі уточнення річних обсягів субвенцій та дотацій з державного та обласного бюджетів відповідно до актів законодавства і рішень обласної ради вносити відповідні зміни до розпису міського бюджету з послідуючим затвердженням відповідних змін на черговій сесії міської ради.

 1. 3. Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 3 000 000,00 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2.

 2. 4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 3 000 000,00 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2.

 3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 5000,00 гривень.

 4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.

 5. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 5).

 6. Затвердити кошторис доходів та видатків міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища на 2016 рік (додаток 6).

 7. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2016 рік у сумі 10 000,00  гривень.

10.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста на 2016 рік за їх економічною структурою:

11.Затвердити в складі видатків бюджету міста кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 5 370 600 гривень згідно з додатком №7 до цього рішення.

 1. 12. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016рік: до доходів належать надходження, визначені статтею 64Бюджетного кодексу України.

 2. 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-¹, 71 Бюджетного кодексу України.

 3. 14. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Канівської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

15.Головним розпорядникам бюджетних  коштів:

- у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів бюджету міста і подати їх фінансовому управлінню Канівської міської ради та Канівському управлінню  Державної казначейської служби України Черкаської області;

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 1. Розпорядникам бюджетних коштів не приймати власні рішення щодо збільшення мережі закладів та чисельності працівників бюджетних установ, що склалася на 1 січня 2016 року.

Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

 1. Головному розпоряднику коштів відділу освіти упорядкувати структуру штатної чисельності закладів, фінансування яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету у межах затверджених асигнувань.

18.Канівському відділенню Корсунь-Шевченківської об’єднаної державної  податкової інспекції забезпечити повноту та своєчасність надходжень платежів до бюджету міста.

19.Відповідно до статей 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 35 статті 64 Бюджетного кодексу України встановити нормативи відрахування частини прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємств міської комунальної власності або у статутних фондах яких є частка міської комунальної власності у розмірі 15 відсотків чистого прибутку від розміру комунальної частки (акцій , паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Частина чистого прибутку зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду міського бюджету, відкритий в Канівському управлінні Державної казначейської служби України  Черкаської області.

Підприємства міської комунальної власності сплачують частину чистого прибутку за результатами фінансово – господарської діяльності 2015 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово – господарсьвої діяльності у 2016 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств (додаток 8).

20.Це рішення набирає чинності з 1 січня 2016 року.

21.Додатки 1 – 8 до рішення є його невід'ємною частиною.

22.Організацію виконання даного рішення покласти на виконуючого обов’язки керуючого справами Святелика В.І. та фінансове управління виконавчого комітету Канівської міської ради (Карпушенко Г.Г.).

23.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету , фінансів, податків та підприємництва (Коржов В.Л.).

Міський голова     І.О.Ренькас

Карпушенко

  Друк статті