Звіт про проведення Канівським міським центром соціальних служб внутрішньої оцінки якості соціальних послуг консультування та соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, що надавались у 2020 році


Повернутись

Цікаве на цю тему:

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №449  «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання  та оцінки якості соціальних послуг», на виконання Наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», наказу директора Канівського міського центру соціальних служб від 21.04.2021 № 35 «Про проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг в Канівському міському центрі соціальних служб у 2021 році»  з  26 квітня по 31 травня  2021 року  проведено внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг, а саме послуги консультування та послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах за 2020 рік. Відповідно до наказу  призначено відповідального за організацію та проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг та затверджено склад комісії з внутрішньої оцінки якості соціальних послуг.

Внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг проводилася з метою оптимізації діяльності соціальної роботи Центру, підвищення рівня якості надання соціальних  послуг. 

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання послуг консультування, соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, застосовувались показники якості соціальних послуг, які визначено у Державному стандарті соціальної послуги консультування, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 02.07.2015 № 678;  у Державному стандарті послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 № 318.

Під час внутрішньої оцінки якості соціальних послуг було проведено:

 • аналіз інформаційно-методичного забезпечення, забезпечення приміщенням, обладнанням для надання послуг, кадрових ресурсів;

 • спостереження за процесом надання соціальних послуг;

 • робочі наради;

 • вивчення документації;

 • аналіз особових справ сімей/осіб, які перебували під соціальним супроводом;

 • аналіз звітів за результатами соціального супроводу сім’ї/особи.

В опитуванні взяли участь 103  отримувачі соціальних послуг, з них соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах - 17 осіб,  послуги консультування - 86 осіб.

                       Протягом 2020 року в центр звернулися 367 сімей, з них 339 сімей перебували в складних життєвих обставинах (в них 420 дітей). Здійснено оцінку потреб та надані соціальні послуги 367 сім’ям (в яких виховується 453 дитини). Надано 342 послуги консультування та  18 сім’ям (57 дітей)  послуга  соціального супроводу.  З них 5 сімей учасників АТО/ООС, у  5 сім’ях батьки неналежно виконують свої батьківські обов’язки, 8 сімей потерпіли від домашнього насилля. Здійснювалось соціальне супроводження  3 прийомних сімей (в них 4 осіб із числа дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування). На обліку сімей (осіб,) які перебувають у складних життєвих обставинах  перебувало 44  сім’ї  (в них 84 дітей). Знято з обліку за рік 11 сімей  (в них 25 дітей),  в 9  сім’ях складні обставини подолано, у 2 сім’ях  батьки позбавлені батьківських прав. Виявлено та поставлені на облік за рік 20 сімей (в них 36 дітей). Всім сім’ям надаються послуги центру на безоплатній основі.

 

 

Послуга консультування

Кількісні показники якості надання соціальної послуги консультування.

 • кількість скарг і результати їх розгляду - скарг стосовно надання соціальної послуги

консультування від отримувачів не надходило;

 • кількість задоволених звернень за отриманням соціальної послуги — 100 %;

 • чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації:

50 % працівників -  участь у семінірах, тренінгах;

100 % працівників - участь у вебінарах, онлайн-конференціях та тренінгах.

Протягом 2020 року послугу консультування надано 342 сім’ям з дітьми/особам (100 % від загальної кількості сімей/осіб, в яких здійснено оцінку потреб згідно повідомлень (342). З них разове консультування надано 316 сім’ям/особам (92 %), короткотривале консультування надано 6 сім’ям/особам (2 %), середньо тривале консультування – 13 сім’ям/особам (4%),  довготривале консультування надано - 7 сім’ям/особам (2 %).

 

Адресність та індивідуальний підхід.

Індивідуальний план надання соціальної послуги консультування складається відповідно до вимог Державного стандарту, відповідає визначеним індивідуальним потребам її отримувача.

Вибірковий аналіз індивідуальних планів  надання соціальної послуги консультування  показав, що соціальна послуга консультування надається у відповідності до індивідуальних потреб отримувачів.

Індивідуальний план підписується як надавачем, так і отримувачем послуги консультування з урахуванням потреб отримувача послуг. Індивідуальний план соціальної послуги переглядається відповідно до Державного стандарту.

 

Своєчасність.

Вибірковий аналіз оцінки алфавітних карток та індивідуальних планів показав, що прийняття рішення щодо надання соціальної послуги консультування відбувається у строки та терміни, визначені Державним стандартом.

 

Доступність та відкритість.

Послуга консультування надається у приміщенні Центру та за місцем перебування отримувачів послуг з урахуванням карантинних вимог та у дистанційному режимі.

Усі фахівці, які надають послугу, мають посвідчення єдиного зразка, посадову інструкцію, що містить кваліфікаційні вимоги, регулює права та обов’язки надавачів.

Під час пандемії COVID-19, працівники були забезпечені засобами індивідуального захисту (медичними масками, антисептиками, рукавичками, бахілами).

Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності водопостачання, водовідведення, освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. Є обладнана кімната для проведення індивідуальних та групових консультацій.

Кабінети Центру знаходяться на другому поверсі будівлі міського відділу освіти, будівля є частково доступною для людей з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.

В кабінеті фахівців оформлено стенд з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, доступні буклети та листівки.

Інформація щодо заходів, послуг Центру, постійно висвітлюється на сайті Канівської міської ради та на офіційній сторінці Центру в соціальній мережі FACEBOOK.

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги.

Отримувачам послуги консультування надано повну інформацію про Центр та соціальні послуги, які надаються фахівцями. Надавачі послуги завжди ставляться з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги консультування та не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

Працівники, які надають соціальні послуги, вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

 

Професійність.

В центрі затверджено штатний розпис у 2020 році в кількості 6 посад, кількість фактично працюючих станом на 31.12.2020 року 6 осіб, що становить 100 % від загальної кількості затверджених посад. В центрі соціальних служб у звітному періоді працювало 3 фахівця із соціальної роботи та психолог.  В наявності розроблені посадові інструкції, всі працівники ознайомлені зі своїми посадовими інструкціями під особистий підпис. Наявні діючі правила внутрішнього трудового розпорядку та Регламент роботи, з якими ознайомлені всі спеціалісти під підпис.

З метою підвищення кваліфікації  протягом 2020 року один працівник центру взяла участь у обласному семінарі «Організація надання послуги «Соціальна профілактика». 5 працівників протягом 2020 року приймали участь у обласних вебінарах, онлайн-конференціях та тренінгах.

Моніторинг якості надання послуги здійснюється шляхом проведення щотижневих нарад при директорі (з аналізом складних випадків), безпосередньо супервізією особових справ, наданням щотижневої, щомісячної та квартальної звітності щодо кількісних та якісних показників роботи.

Кількісні показники якості надання соціальної послуги консультування

Кількісні показники

 

від 0% до 20%

від 21% до 50%

від 51%до 100%

Кількість скарг та результати

 їх розгляду

добре

 

 

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги консультування

 

 

добре

Результати внутрішньої оцінки якості соціальної послуги консультування

Показники якості

від 80% до 100% «Добре»

51% до 79% «Задовільно»

від 0% до 50% «Незадовільно»

Адресність та індивідуальний підхід

Добре

 

 

Результативність

Добре

 

 

Своєчасність

Добре

 

 

Доступність та відкритість

Добре

 

 

Повага гідності отримувача

Добре

 

 

Професійність

Добре

 

 

 

Послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають

 в складних життєвих обставинах

Кількісні показники якості надання соціальної послуги соціального супроводу.

Послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, протягом 2020 року надавалася 3 фахівцями Центру, які мають повну вищу освіту, пройшли відповідне навчання в Черкаському обласному центрі соціальних служб за Програмою підготовки спеціалістів щодо соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, мають посвідчення єдиного зразка, посадову інструкцію, що містить кваліфікаційні вимоги, регулює права та обов’язки надавачів. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям, засобами індивідуального захисту. Для забезпечення зручності послуга надається як у приміщення центру, так і безпосередньо за місцем проживання отримувачів.

В ході оцінювання встановлено, що протягом 2020 року послугою соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплено 18 сімей, в них 33 дитини, 2 особи з числа дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування  та 1  особа - учасник бойових дій.

Взято під соціальний супровід у 2020 році 12 сімей, в них 25 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У 2020 році завершено надання соціальної послуги соціального супроводу  12 сім’ям, в них 20 дітей та 3 особам (67 %) з них:

 • з позитивним результатом - 9 сімей, в них 11 дітей (50 %);

 • з негативним результатом - 3 сімей, в них 9 дітей (17 %);

 • у зв’язку зі зміною місця проживання - 1 сім’я, в ній 3 дітей (6 %);

 • невиконання отримувачем соціальних послуг плану без поважних причин – 2 сім'ї, в них 6 дітей (11%);

 • продовжено надання соціальної послуги у 2021 році – 5 сімей, в них 13 дітей та 1 особа з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування  (33%).

Питання щодо сімей (осіб), які опинилися у складних життєвих обставинах, розглядалися на засіданнях комісії з питань захисту прав дітей виконавчого комітету Канівської міської ради – 6 (33 %);

Укладено договорів про здійснення соціального супроводу – 18 (100 %);

Здійснено оцінку потреб сім’ї/особи – 18 (100 %);

Складено план соціального супроводу сім’ї/особи – 18 (100%)

Директором Центру видано накази про початок та завершення соціального супроводу та призначення відповідального фахівця – 18 (100 %). За складністю 83% випадків були  середньої складності, 17% складних. Мінімальний термін перебування під супроводом – 3 місяці, максимальний – 14 місяців. Сім’ї беруться під соціальний супровід та знімаються за заявою клієнта (83% випадків), рішенням комісії з питань захисту прав дітей (17% випадків). Послугами психолога під час супроводу охоплено 59% отримувачів послуг. Письмових відмов від отримання послуги не було.

Звіти за результатами соціального супроводу складаються разом з отримувачами послуги. Скарг стосовно надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, від отримувачів не надходило. Після завершення супроводу клієнтам надавалась постпрограмна підтримка (за винятком тих, хто переїхав у іншу місцевість). Сім’ям (особам), які перебували під соціальним супроводом стовідсотково надано інформацію про центр та соціальні послуги, 98% з них отримали всі необхідні консультації. Надавачі послуги завжди дотримувалися норм етики поведінки та толерантності у спілкуванні з отримувачем соціальної послуги, ознаки дискримінації відсутні.

 

Принципи надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

 

Доступність соціальної послуги.

Послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надається за місцем перебування отримувачів послуг, у приміщенні Центру з урахуванням карантинних вимог та у дистанційному режимі.

Усі фахівці, які надавали послугу, мають посвідчення єдиного зразка, посадову інструкцію, що містить кваліфікаційні вимоги, регулює права та обов’язки надавачів.

Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності водопостачання, водовідведення, освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. Є обладнані кімнати для проведення індивідуальних та групових консультацій.

Під час пандемії COVID-19, працівники були забезпечені засобами індивідуального захисту (медичними масками, антисептиками, рукавичками, бахілами).

Кабінети Центру знаходяться на другому поверсі будівлі міського відділу освіти, будівля є частково доступною для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Інформація про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, розміщена на інформаційному стенді в кабінеті фахівців Центру, доступні буклети, листівки. Всім отримувачам соціальної послуги зрозумілий її зміст та умови її надання.

 

Незалежність отримувача соціальної послуги.

Фахівці, які здійснюють соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, в своїй роботі застосовують індивідуальний підхід, шанобливе ставлення до расової приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, громадянства та мови отримувачів соціальної послуги, не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

Сім’ям (особам), що перебували протягом 2020 року під соціальним супроводом, надається повна інформація про їх права та обов’язки, про Центр та соціальні послуги, які надаються фахівцями, щляхом розповсюдження листівок, буклетів.

 

Захист та безпека отримувачів соціальної послуги.

Фахівці із соціальної роботи, які надають послугу соціального супроводу, провадять свою діяльність із повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування фізичного, психічного чи іншого насильства щодо них.

Отримувачі послуги соціального супроводу володіють інформацією про порядок оскарження непрофесійних дій фахівців, які здійснюють соціальний супровід.

Використання фахівцями із соціальної роботи речей сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, для особистих цілей, отримання коштів, подарунків не допускається. Кошти, подарунки від отримувачів соціальної послуги надавачам даної послуги не пропонуються.

Отримувачі соціальної послуги проінформовані щодо заборони вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин в приміщенні центру, недопустимість застосування насильства щодо надавача послуги.

 

Конфіденційність інформації.

Фахівці із соціальної роботи, які надають соціальну послугу соціального супроводу, вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

Випадків розголошення конфіденційної інформації не було.

 

Аналіз якості соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

ПОКАЗНИКИ
якості соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

Стан за 2020 рік

1.

Частка отримувачів послуги соціального супроводу, в яких після отримання послуги відбулося покращення фізичного, психологічного, соціального стану, від загальної кількості отримувачів цієї послуги

75 %

2

Частка отримувачів послуги, які повторно отримують послугу соціального супроводу, від загальної кількості отримувачів цієї послуги

13%

3

Частка отримувачів послуги, які не набули належних навичок справлятися із складними життєвими обставинами (далі — СЖО), від загальної кількості отримувачів цієї послуги

25%

4

Частка отримувачів послуги, які набули навичок справлятися із СЖО та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів цієї послуги

75%

5

Частка отримувачів послуги, яким достроково завершено надання послуги соціального супроводу у зв’язку з досягненням позитивного результату, від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

0%

6

Частка отримувачів послуги, яким послуга надавалася відповідно до потреб отримувача, від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

100%

7

Частка надавачів послуги соціального супроводу, у яких перевищено навантаження відповідно до Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, від загальної кількості надавачів цієї послуги.

0%

8

Рівень забезпечення приміщеннями, обладнанням і витратними матеріалами, необхідними для надання послуги відповідно до встановлених норм.

100%

 

Результати внутрішньої оцінки якості соціальної послуги соціального супроводу

 

Принципи надання соціальної послуги

Результат

1

Доступність соціальної послуги соціального супроводу

Добре

2

Незалежність отримувача соціальної послуги соціального супроводу

Добре

3

Захист та безпека отримувача соціальної послуги соціального супроводу

Добре

4

Конфіденційність інформації

Добре

 

Оцінка якості соціальних послуг консультування, соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, що надавались у 2020 році, в цілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

Добре

Продовжувати роботу із суб’єктом

Для покращення роботи з надання послуг заплановано ряд заходів:

 • підвищення професійного рівня фахівців із соціальної роботи шляхом проведення апаратних нарад, робочих супервізій з питань надання послуг та ведення документації згідно вимог Державних стандартів;

 • проведення відповідної роботи спрямованої на своєчасність та результативність розгляду звернень отримувачів соціальних послуг;

 • взаємодія зі службою у справах дітей для своєчасного отримання індивідуальних планів соціального захисту дитини для якісного здійснення соціального супроводу;

 • проведення атестації фахівців із соціальної роботи протягом 2019 року,

      -     розгляд питань щодо сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах,

             на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Канівської

             міської ради,

 • оновити у доступних місцях інформаційні стенди.

 

 

Директор                                                                                               Валентина ЯВОРСЬКА

  Друк статті