Про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою на території м. Канева


Повернутись

Цікаве на цю тему:

від  26.03.2015  № 19-81 "Про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою на території м. Канева"

КАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ скликання

РІШЕННЯ 

від  26.03.2015  № 19-81 

Про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою на території м. Канева 

Відповідно до п. 44 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Каневі, затверджених рішенням Канівської міської ради від 27.03.2008 № 9-53,  міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Порядок визначення обсягів пайової участі власників пересувних тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою на території м. Канева при здійсненні сезонної торгівлі та наданні послуг у сфері розваг, згідно  додатку.

  2. Організацію виконання покласти на першого заступника міського голови Коломійця В.В., управління економіки (Савченко А.Ю.), комунальне підприємство «Місто» (Шайдаров Д.О.).

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань житлово – комунального господарства; транспорту, зв’язку; архітектури та будівництва; економіки та підприємництва (Гузь О.І.) .

Міський голова     І.О. Ренькас 

Савченко

ПОРЯДОК

визначення обсягів пайової участі власників пересувних тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою на території м. Канева при здійсненні сезонної торгівлі та наданні послуг у сфері розваг.

  1. Загальні положення.

1.1. Цей Порядок визначає обсяг пайової участі власників пересувних тимчасових споруд (далі –пересувні ТС) при здійсненні сезонної торгівлі  в утриманні об’єктів благоустрою на території м.Канева.

1.2. Пайова участь власників пересувних ТС  при здійсненні сезонної торгівлі в утриманні об’єктів благоустрою в м.Каневі (надалі - Пайова участь) є щомісячним внеском на фінансування заходів з благоустрою в м.Канева (утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою), який сплачують власники пересувних ТС у грошовому виразі (гривнях). на розрахунковий рахунок комунального підприємства, яке здійснює діяльність щодо утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної власності, або є балансоутримувачем об’єкта благоустрою (надалі - Комунальне підприємство).

1.3. Залучені кошти спрямовуються виключно на фінансування заходів з благоустрою в м.Каневі.

1.4. Пайова участь залучається з метою:

- відшкодування витрат Комунального підприємства на розширене відтворення об’єктів благоустрою;

- фінансування заходів з благоустрою в м.Каневі (утримання, ремонту та будівництва об’єктів благоустрою).

1.5. Цей Порядок застосовується для визначення обсягів Пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою для власників пересувних тимчасових споруд при здійсненні сезонної торгівлі, що встановлюються (розміщуються) в м.Каневі, незалежно від їх форми власності.

  1. Повноваження щодо залучення Пайової участі.

2.1. У всіх питаннях щодо організації залучення Пайової участі виступає Комунальне підприємство, яке здійснює діяльність щодо утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної власності, або є балансоутримувачем об’єкта благоустрою на території міста Канева.

2.2. Платник Пайової участі.

2.2.1. Пайову участь сплачують фізичні особи, фізичні особи підприємці, юридичні особи, які здійснюють сезонну торгівлю та надають послуги у сфері розваг на території міста.

2.3. Форма сплати.

2.3.1. Пайова участь сплачується у грошовій формі.

2.4. Вирішення питань щодо Пайової участі та розрахунки її розмірів

2.4.1. Вирішення питань щодо Пайової участі та розрахунки її розмірів здійснюються

Комунальним підприємством відповідно до поданої заяви, виходячи з наданих даних про загальну площу пересувних ТС та інших необхідних для обрахунку показників.

2.4.2. При укладанні договору на Пайову участь господарюючий суб’єкт має надати: схему прив’язки об’єкта сезонної торгівлі.

2.5. На вимогу виконавчого комітету Канівської міської ради директор Комунального підприємства може надати інформацію про надходження коштів від пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою та їх використання.

  1. Порядок укладання договору про пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою.

3.1. Комунальне підприємство на підставі заяви  укладає із суб’єктом господарювання договір про пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою.

 3.2. Форма типового договору про Пайову участь встановлена Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 537 від 12.11.2013.

  1. Визначення обсягу пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

4.1. Пайова участь в утриманні об’єкта благоустрою у грошовому вимірі визначається виходячи з:

− площі об’єкта (об’єктів) пересувної ТС щодо утримання якого укладено договір пайової участі;

− опосередкованої вартості 1 кв. м. пересувної ТС, яка становить 150,00 грн на рік.

− коефіцієнта, відповідно до функціонального використання об’єктів благоустрою

  4.2. Розмір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, щодо утримання якого укладено договір пайової участі, розраховується за формулою:

В = П * ОВ * Кф

де,

В – розмір Пайової участі;

П – загальна площа пересувних ТС (м2);

ОВ - опосередкована вартості 1 кв. м. пересувної ТС

Кф - коефіцієнт функціонального використання, визначений згідно додатку №1.

4.2.1.При визначенні пайової участі до обрахунку не враховуються  площі пересувних ТС, що використовуються для надання додаткових послуг в сфері спорту, розваг та відпочинку, за умови, що вони будуть надаватися для населення на безоплатній основі.

4.2.2. Мінімальний розмір пайової участі 500 гривень на місяць, крім:

- реалізація пива - 1500 гривень/місяць;

- заклади громадського харчування (морозиво тощо) – 1000 гривень/місяць;

4.2.3. Мінімальний розмір пайової участі при проведенні масових заходів – 100 гривень/день, крім реалізації сувенірної продукції – 60 гривень/день.

4.3. Сплата грошових коштів (пайової участі) на утримання об’єкта благоустрою проводиться на підставі договорів про пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою, укладених між Комунальним підприємством та власниками пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі.

4.4. Строки та порядок здійснення сплати пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою встановлюється договором про пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою. Сплата пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою проводиться щомісяця. Для суб’єктів користування, розмір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою яких становить менше 1 000 (тисяча) грн. на місяць, можливий розрахунок щокварталу. В разі, якщо пайова участь становить більше 2000 ( дві тисячі) грн. на місяць, можливо, за погодженням сторін, проводити розрахунок відповідно до індивідуального графіка сплати пайової участі, який розраховує Комунальне підприємство.

5.Контроль за розміщенням та утриманням тимчасових об’єктів, демонтаж

тимчасових об’єктів на об’єктах благоустрою.

5.1.Контроль за розміщенням та утриманням тимчасових об’єктів на об’єктах благоустрою здійснюється Комунальним підприємством.

5.2.У разі виявлення факту самовільного розміщення ТС на об’єкті благоустрою працівниками Комунального підприємства складається акт.

5.3.Тимчасовий об'єкт, власник (законний користувач) якого не встановлений, вважається знахідкою. Посадова особа Комунальним підприємством, яка знайшла такий тимчасовий об'єкт, повідомляє про знахідку міліцію протягом трьох днів з моменту виявлення такого об’єкта. Комунальним підприємством проводиться демонтаж тимчасового об'єкта відповідно до цього Порядку. Якщо протягом шести місяців з моменту повідомлення міліції про знайдений тимчасовий об'єкт, власник (законний користувач) якого не встановлений або власник (законний користувач) не заявив про своє право власності (інше майнове право) до міліції чи Комунального підприємства, Комунальне підприємство набуває право власності на такий тимчасовий об'єкт.

5.4.Якщо протягом шести місяців з моменту повідомлення міліції про тимчасовий об'єкт, власник (законний користувач) якого вважається невстановленим, буде встановлено власника (законного користувача) або власник (законний користувач) заявить про свої права власності на тимчасовий об’єкт у міліцію або до Комунального підприємства, такий тимчасовий об'єкт повертається власнику (законному користувачу).

Власник (законний користувач), до отримання знайденого тимчасового об’єкта, відшкодовує необхідні витрати, пов'язані зі знахідною (зберігання, транспортування, розшук власника тощо). Факт повернення тимчасового об’єкта власнику, фіксується актом приймання-передачі, що підписується уповноваженими особами.

5.5.При виявленні спроби самовільного встановлення тимчасового об’єкта на об’єкті благоустрою працівники Комунального підприємства вживають необхідних заходів щодо негайного призупинення всіх робіт, виявлення власника (законного користувача) тимчасового об’єкта, виконавця та замовника робіт.

5.6.Демонтаж самовільно розміщеного тимчасового об’єкта розміщеного на об’єкті благоустрою здійснюється представниками Комунального підприємства.

5.7.При здійсненні демонтажу самовільно розміщеного тимчасового об’єкта, працівниками Комунального підприємства складається акт у двох примірниках. Один примірник акта залишається в Комунальному підприємстві, інший – надається власнику (законному користувачу) або його представнику.

В акті повинно бути зазначено наступні данні:

- дата, час, адреса розташування тимчасових об'єктів і підстави їх демонтажу;

- прізвище, ім'я, по батькові осіб, які беруть участь у демонтажі та перевезенні

тимчасового об’єкта;

- опис тимчасового об’єкта (геометричні параметри, матеріали, наявність, підключення до мереж електро- та водопостачання), перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень з обов'язковою фіксацією;

- прізвище, ім'я, по батькові або найменування, місце проживання або місцезнаходження власника (законного користувача) тимчасового об’єкта.

5.8.Демонтований самовільно розміщений тимчасовий об'єкт зберігається Комунальним підприємством протягом шести місяців у спеціально відведених місцях з обмеженим доступом.

5.9.Інформація про самовільно розміщені тимчасові об'єкти та їх демонтаж розміщується на відповідній дошці оголошень в Комунального підприємства.

5.10.Демонтовані самовільно встановлені тимчасові об’єкти можуть бути передані на тимчасове зберігання іншій організації на підставі відповідного договору та акта прийому-передачі із зазначенням переліку тимчасових об’єктів, їхнього стану та характеристик.

5.11.Демонтований самовільно встановлений тимчасовий об'єкт видається власнику (законному користувачу) або його представнику за наявності документа, що підтверджує право власності на вказаний тимчасовий об'єкт та сплати ним робіт з демонтажу, перевезення, розвантаження, зберігання тимчасових об’єктів та відновлення благоустрою на місці самовільно розміщеного тимчасового об’єкта.

 

Секретар міської ради  О.І.Скорина

 

Коефіцієнт функціонального використання (Кф) 

Функціональне призначення будівлі, споруди Розмір коефіцієнта *
Продаж хлібобулочних, кондитерських  виробів 0,3
Продаж овочів і бахчевих культур 0,7
Продаж пива 0,7
Продаж інших продовольчих товарів 0,5
Продаж квітів, саджанців, насіння та садово-городнього інвентарю 0,5
Продаж книг, поліграфічної продукції, канцелярії, іграшок та товарів для дітей 0,5
Продаж новорічних ялинок 0,5
Заклади громадського харчування ( в т.ч. виготовлення та реалізація м’якого морозива, квасу) 0,7
Для надання населенню побутових послуг 0,3
Надання послуг у сфері розваг 0,7
Інше функціональне призначення 0,7

 Секретар міської ради   О.І.Скорина

  Друк статті