Про організацію сезонної торгівлі на території міста Канева


Повернутись

Цікаве на цю тему:

Від 19.03.2015 № 87 "Про організацію сезонної торгівлі на території міста Канева"

КАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

(із змінами та доповненнями внесеними рішеннями виконавчого комітету Канівської міської ради від 17.04.2015 року № 133; від 17.02.2016 року № 71)

 Від 19.03.2015 № 87 

Про організацію сезонної торгівлі на території міста Канева 

Відповідно до пунктів 7 та 8  частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про захист прав споживачів», «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про ветеринарну медицину», Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 №219 «Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства», Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 №110, враховуючи рішення міської ради від  27.03.2008 №  9 – 53 «Про Правила  благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Каневі», з метою впорядкування розміщення та порядку облаштування об’єктів сезонної торгівлі та сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території міста Канева, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Затвердити:

1.1.Положення про розміщення і порядок облаштування об’єктів сезонної торгівлі та сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території міста Канева, згідно з додатком 1.

1.2.Склад конкурсної комісії з організації  сезонної торгівлі та розміщення сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території міста Канева, згідно з додатком 2.

1.3.Дислокацію місць для розміщення та облаштування об’єктів сезонної торгівлі та сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території міста Канева, згідно з додатком 3.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Коломійця В.В. та управління економіки.

Міський голова І.О.Ренькас

Керуючий справами В.І.Святелик

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник міського голови В.В. Коломієць

Заступник міського голови Н.А. Матінова

Начальник відділу комунального майна 

та земельних ресурсів Н.О. Єфіменко

Начальник юридичного відділу Н.О.Лісова

Начальник управління архітектури та містобудування  Д.М.Черешнєв

Начальник управління економіки А.Ю.Савченко

Положення про розміщення і  порядок облаштування об’єктів сезонної торгівлі та сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території    міста Канева

 

1.Загальні положення.

1.1.Це Положення встановлює  порядок розміщення та облаштування на території  міста Канева об’єктів сезонної торгівлі, сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг для здійснення підприємницької діяльності.

1.2.Дія цього Положення поширюється на всіх суб’єктів господарювання та організації, незалежно від форми власності та відомчої належності, а також на фізичних осіб, які облаштовують об’єкти сезонної торгівлі, здійснюють діяльність у сфері організації відпочинку і розваг в місті Каневі.

1.3.Діяльність об’єктів сезонної торгівлі та послуг у сфері організації відпочинку і розваг на території    міста Канева здійснюється суб’єктами господарювання після отримання Погодження на розміщення об’єктів сезонної торгівлі  та облаштування  сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг (далі  - Погодження).

1.4.Отримане відповідно до цього Положення Погодження не звільняє суб’єктів господарювання від обов’язку отримання дозвільних документів та інших погоджень, передбачених чинним законодавством.

2.Визначення термінів.

В цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

2.1.Об’єкт сезонної торгівлі  - кіоски, палатки, намет, ятка, лоток, рундук, павільйони для сезонного продажу товарів, торговельні автомати,  автомагазини,  авторозвозки,  автоцистерни,  лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання   (низькотемпературні   лотки-прилавки), розноски, столики тощо (ДСТУ 4303:2004 „Роздрібна та оптова торгівля”, наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 № 369 „Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі”).

2.2.Сезонний об’єкт сфери послуг, відпочинку і розваг (атракціон): атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо); спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки, електромобілі, тощо; видові та ігрові атракціони; надувні атракціони, у тому числі водні; лабіринти, кімнати сміху; ковзанки, майдани (споруди) з льодовим, сніжним покриттям.

2.3.Місце розміщення об’єкта сезонної торгівлі, сезонного об’єкта сфери послуг, відпочинку і розваг на території    міста Канева  – територія, яка використовуються для розміщення та облаштування об’єкта  сезонної торгівлі, сезонного об’єкта сфери послуг, відпочинку і розваг.

2.4. Погодження на розміщення об’єктів сезонної торгівлі  та облаштування  сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг (далі – Погодження)  – це   неадміністративна послуга, надання якої забезпечується управлінням економіки виконавчого комітету Канівської міської ради переможцю конкурса  з організації сезонної торгівлі та розміщення сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території    міста Канева та  визначає право суб’єкта господарювання розпочати роботи із встановлення об’єкта сезонної торгівлі   чи сезонного об’єкта сфери послуг, відпочинку і розваг на певний термін, у визначеному місці, відповідної форми та на певній площі.

2.5.Конкурсна комісія з організації сезонної торгівлі та розміщення сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території    міста Канева (далі - Комісія) - це постійно діюча комісія, затверджена рішенням виконавчого комітету, відповідальні особи якої забезпечують проведення конкурсу на здійснення сезонної торгівлі та розміщення сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території міста Канева.

2.6.Розміщення об’єктів сезонної торгівлі  та сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території    міста Канева : літній сезон - з 01 квітня по 31 жовтня, зимовий сезон - з 01 листопада по 31 березня.

Режим роботи об’єктів встановлюється з 10.00 год. до 22.00 год.

2.7. Договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою - це домовленість між суб’єктом господарювання, що є власником тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою та КП «Місто» на надання послуг комунальним підприємством по здійсненню прибирання, комплексному обслуговуванню та забезпеченню благоустрою навколо об’єкта, в якому зазначається місце розміщення, параметри, термін,  назва об’єкту сезонної торгівлі та сезонних об’єктів сфери послуг відпочинку і розваг та пайову участь, обсяг якої визначається виконавчим комітетом відповідно до  ст.10 Закону України «Про  благоустрій населених пунктів».

2.8.Терміни, що не визначені у цьому Положенні, вживаються у значенні, встановленому чинним законодавством.

3.Вимоги до розміщення та облаштування об’єктів сезонної торгівлі та сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території  міста Канева

3.1. Об’єкт сезонної торгівлі та сезонні об’єкти сфери послуг, відпочинку і розваг розміщуються з дотриманням передбачених законодавством норм і правил у межах визначеної Комісією території. При здійсненні діяльності у сфері організації відпочинку і розваг не повинні створюватись будь-які незручності для пішоходів та проїзду транспортних засобів на території    міста Канева.

3.2.У випадку, якщо реальна площа більша за площу, зазначену в Погодженні, суб’єкт господарювання зобов’язаний привести реальну площу  у   відповідність   до   площі,   зазначеної   в   Погодженні. Якщо дана вимога суб’єктом господарювання не виконана в 10-ти денний термін, Комісією приймається рішення про демонтаж.

Суб’єкти господарювання повинні:

3.3. Встановлювати для найманих працівників повну норму тривалості робочого часу з оплатою праці не нижче розміру мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством, укладати трудові договори між найманими працівниками і суб’єктами господарювання та нести  персональну відповідальність за невиконання розділу 3 даного Положення.

3.4.Дотримуватися Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, правил роботи дрібно роздрібної торговельної мережі , правил торгівлі підакцизними товарами та правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки відповідно.

Для окремо стоячих літніх торгових майданчиків при реалізації харчової продукції   забезпечити наявність біо-туалету або угоди із стаціонарним закладом ресторанного господарства на користування туалетом  та водою; для  виробництва (реалізації) м’якого морозива – наявність угоди із стаціонарним закладом ресторанного господарства на користування туалетом  та водою.

3.5. Забезпечити відповідність торгово-технологічного обладнання та інвентаря  вимогам нормативних документів з питань санітарії, охорони праці, техніки безпеки.

3.6. Забезпечити утримання місця (укласти угоду на вивезення побутових відходів) та прилеглої території (договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою) в належному санітарному стані відповідно до Правил благоустрою міста Канева.

3.7.Забезпечити наявність вивіски з інформацією для покупців про найменування суб’єкта господарювання та режиму роботи, а також ярликів, цін на продукцію та послуги на видному місці.

3.8.Забезпечити наявність наступних документів на робочому місці:

- Погодження;

- санітарна книжка , документ про якість та безпеку при реалізації харчової продукції,  інші дозвільні документи і погодження, передбачені чинним законодавством.

 1. Порядок проведення Конкурсу на право розміщення та облаштування об’єктів сезонної торгівлі та сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території міста Канева (далі – Конкурс).

4.1.Конкурсна комісія розміщує у засобах масової інформації оголошення про Конкурс на право розміщення облаштування об’єктів сезонної торгівлі та сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території міста Канева за 14 календарних днів до дня конкурсу.

 Для участі у конкурсі суб’єкт господарювання подає наступні документи:

 • заява;

 • документ, що посвідчує державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи-підприємця;

 • копія документа, що засвідчує знаходження суб’єкту підприємницької діяльності на обраній системі оподаткування;

 • письмові пояснення щодо того, яким чином буде забезпечено дотримання санітарно-гігієнічних норм;

 • обґрунтування щодо необхідної площі для розташування об’єкту сезонної торівлі;

 • дозвільні документи, що засвідчують технічну справність (в разі встановлення атракціону), ветеринарний паспорт на тварин (при наданні послуг з використанням тварин), параметри, перелік та кількість ігрових спортивно-розважальних автоматів, спортивних, у тому числі силових, тренажерів, тирів, батутів; іграшкових машинок, дитячих мотоциклів, електро-вело-мобілів

 • фотофіксація або візуалізація об’єкта сезонної торгівлі чи сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг;

 • схема розташування об’єкта сезонної торгівлі в масштабі М 1:500;

 • лист – згода про укладання Договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою;

 • індивідуальна конкурсна пропозиція.

Документи, запечатані у непрозорий конверт (пакет), подаються до конкурсної комісії за адресою: 19000, Черкаська обл., м.Канів, вул. Олега Кошового, 3 особисто або почтою.

На лицьовому боці конверта (пакета) необхідно вказати повне найменування учасника, адресу, телефон, а також необхідно написати «Не розкривати», «Документи на участь у конкурсі. На зворотному боці конверта (пакета) на місці склеювання необхідно поставити підпис та печатку учасника (при наявності печатки).

4.2.Учасники Конкурсу мають право змінювати подані конкурсні пропозиції під час його проведення.

4.3.У виключних випадках, коли конкурс проводити недоцільно, рішення про розміщення об’єктів для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг приймає виконавчий комітет за поданням конкурсної комісії.

5.Робота конкурсної комісії  з організації сезонної торгівлі та розміщення сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території    міста Канева.

5.1.Склад конкурсної комісії з організації сезонної торгівлі та розміщення сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території міста Канева (далі – Комісія) затверджується рішенням виконавчого комітету Канівської міської ради. Комісія проводить засідання по мірі надходження звернень щодо отримання Погодження на розміщення та облаштування об’єктів сезонної торгівлі, сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території міста Канева та участі в конкурсі на право розміщення об’єктів сезонної торгівлі, сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території міста Канева.

5.2.Участь членів у роботі Комісії є обов’язковою.

5.3.Засідання Комісії є правочинним при наявності 2/3 членів комісії від загального складу (або їх представників).

5.4.На розгляд Комісії  виносяться звернення суб’єктів господарювання, пов’язані з організацією та встановленням об’єктів сезонної торгівлі, сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території міста Канева.

5.5.Секретар Комісії приймає, переглядає та реєструє в окремому реєстрі наявність документів відповідно до переліку, формує порядок денний засідання Комісії, веде протокол засідання Комісії.

5.6.На засіданні члени Комісії ознайомлюються з поданим пакетом документів та  приймають рішення лише шляхом голосування.

5.7.На засідання Комісії запрошується заявник або уповноважена ним особа.

5.8.За необхідності члени Комісії проводять обстеження об’єкта сезонної торгівлі, сезонного об’єкту сфери послуг, відпочинку і розваг з виїздом на місце, про результати обстеження доповідають на  наступному засіданні та приймають відповідне рішення.

5.9.Рішення Комісії щодо визначення переможця приймається в триденний термін та оформляється протоколом, який підписують голова та секретар Комісії.

5.10.Секретар Комісії забезпечує підготовку витягу з протоколу засідання Комісії або обґрунтованої відмови у погодженні на розміщення та облаштування об’єкта сезонної торгівлі.

 1. Порядок отримання Погодження на розміщення та облаштування об’єктів сезонної торгівлі та сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території міста Канева

6.1.Погодження на розміщення та облаштування об’єктів сезонної торгівлі та сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території міста Канева( далі – Погодження) видається управлінням економіки виконавчого комітету Канівської міської ради за результатами Конкурсу.

6.2. Суб’єкт господарювання після отримання витягу з протоколу засідання Комісії подає заяву про видачу Погодження

До заяви додаються :

 • копія витягу з Єдиного державного реєстру із зазначенням основних видів діяльності юридичної особи або фізичної особи-підприємця;

 • копія витягу з протоколу засідання конкурсної комісії з організації сезонної торгівлі та розміщення сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території міста Канева;

 • копія схеми розташування об’єкта сезонної торгівлі в масштабі М 1:500;

 • копія Договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою (при наявності);

 • інші дозвільні документи, необхідні для здійснення відповідної діяльності.

6.3.Управління економіки в 5 денний термін забезпечує:

 • підготовку Погодження на розміщення та облаштування об’єктів сезонної торгівлі та сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг в м. Каневі або обґрунтованої відмови у його видачі.

7.Скасування Погодження на розміщення та облаштування об’єкта сезонної торгівлі, сезонного об’єкту сфери послуг, відпочинку і розваг на території міста Канева.

7.1.Погодження на розміщення та облаштування об’єкта сезонної торгівлі, сезонного об’єкту сфери послуг, відпочинку і розваг на території    міста Канева  може бути скасоване рішенням конкурсної комісії з організації сезонної торгівлі та розміщення сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території    міста Канева при виявленні наступних порушень:

- встановлення об’єкта сезонної торгівлі, сезонного об’єкту сфери послуг, відпочинку і розваг не на визначеному місці розміщення;

- систематичне недотримання санітарно-гігієнічних норм, встановлених для об’єктів певного типу;

- недотримання асортиментного переліку товарів, дозволених для реалізації на об’єкті сезонної торгівлі;

- неодноразове порушення встановленого режиму роботи;

- наявність неодноразових письмових обґрунтованих скарг мешканців міста;

- норм протипожежної безпеки;

- неодноразове недотримання правил торгівлі, експлуатації атракціонів, належним чином зафіксоване контролюючими органами;

- пошкодження або знищення елементів благоустрою;

- невиконання наданих конкурсних пропозицій та зобов’язань;

- невиконання та порушення вимог рішень міської ради та її виконавчого комітету.

7.2.Конкурсна комісія з організації сезонної торгівлі та розміщення сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території    міста Канева, при отриманні фактів допущених порушень, розглядає їх та надсилає письмове попередження суб’єкту господарювання щодо необхідності їх усунення в десятиденний термін з дня отримання ним попередження.

У випадку представлення суб’єктом господарювання доказів усунення виявлених порушень, що є підставою для скасування Погодження, останнє не підлягає скасуванню. В іншому випадку Погодження скасовується.   

7.3.Об’єкти, Погодження на які скасовано або на які не оформлено належним чином документи, відповідно до вимог цього Положення, вважаються самовільно встановленими та підлягають демонтажу у встановленому порядку.

Конкурсна комісія з організації сезонної торгівлі та  розміщення сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території міста Канева.

 

Голова

1

Святелик В.І.

Виконуючий обов’язки керуючого справами

 

Заступник голови комісії

 

2

Савченко А.Ю.

Начальник управління економіки

 

Секретар

 

3

Хоміцька Н.В.

головний спеціаліст відділу економічного аналізу та інвестицій управління економіки

 

Члени комісії

4

Артюк Л.А.

начальник відділу містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури

5

Єфіменко Н.О.

начальник відділу комунального майна та земельних ресурсів

6

Лісова Н.О.

начальник юридичного відділу

7

Плаха А.Є.

Головний державний санітарний лікар Канівського, Корсунь-Шевченківського районів (за згодою)

8

Труфанова О.Г.

начальник відділу культури  та туризму

Дислокація розміщення та облаштування об’єктів сезонної торгівлі, сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг (атракціонів) на території міста Канева

Дислокація сезонної  торгівлі в прибережній зоні м.Канева:

 1. Вулиця 206 Дивізії, в районі автозаправки (2 місця)

 2. Міський парк, в районі «танцмайданчику» (2 місця)

 3. Вулиця Героїв Дніпра, буд.47 (1 місце)

 4. Вулиця Т.Г. Шевченка, в районі «Човнової станції» (1 місце)

 5. Вулиця Т.Г. Шевченка, в районі «Княжої гори» (1 місце).

Дислокація об’єктів по наданню послуг у сфері розваг:

 1. Вулиця О.Кошового, район дитячого майданчика (1 місце)

 2. Вулиця Героїв Дніпра, територія міського парку (2 місця)

 3. Вулиця Леніна, територія дитячого майданчика в р-ні магазину «Талісман» (1 місце)

 4. Площа Т.Г. Шевченка (1 місце)

Дислокація сезонної торгівлі плодоовочевою продукцією, фруктами, кісточковими плодами, баштанними культурами та морозивом:

Плодоовочева продукція, фрукти, баштанні культури тощо:

 1. Вулиця Героїв Дніпра 35, Маршала Рибалка (2 місця)

 2. Вулиця Київська, район магазину «На Околиці» (1 місце)

 3. Вулиця Дорошенка, район аптеки (1 місце)

 4. Вулиця Леніна, район Канівського ВПУ- №23 (1 місце)

 5. Вулиця Леніна, район ЗАТ «Канів – Дніпробуд» (1 місце)

 6. Вулиця Леніна, район повороту до ТОВ «Кран» (1 місце)

Морозиво:

 1. Вулиця Олега Кошового, район магазину «Українські ковбаси» (1 місце)

 2. Вхід в парк на набережній, біля міського фонтану (1 місце).

Торгівля окулярами:

 1. Площа Героїв Майдану (2 місця).

Інші місця дислокації торгових точок в м. Каневі розглядаються відповідно поданих заяв та узгоджуються з управлінням містобудуванням та архітектури.

Керуючий справами         В .І. Святелик

  Друк статті