Про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів у формі аукціону на земельну ділянку


Повернутись

Цікаве на цю тему:

Інформація

виконавчого комітету Канівської  міської ради Черкаської області про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів у формі аукціону на земельну ділянку яка розташована в м. Каневі Черкаської області по вулиці 206 Дивізії (біля магазину «Продукторія»), по якій пропонується здійснити продаж права власності на земельних торгах.

1. Мета проведення конкурсу: Продаж права власності на земельних торгах у формі аукціону.

2. Дані про земельну ділянку:

- земельна ділянка площею 0,0032 га, кадастровий номер 7110300000:01:001:0001, /03.07/ для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована по вулиці 206 Дивізії (біля магазину «Продукторія»).

3. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурсу з відбору виконавця земельних торгів у формі аукціону на земельну ділянку, яка розташована в м. Каневі Черкаської області по вул. 206 Дивізії (біля магазину «Продукторія»), по якій пропонується здійснити продаж права власності на земельних торгах» із зазначенням дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт з проведення земельних торгів за формою, що додається;
— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента- фізичної особи-підприємця);
— згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи- підприємця);
— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента- юридичної особи);
— копія (ї) ліцензії (й);
— копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);
— інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

Виконавець торгів самостійно розміщує інформацію по проведеному аукціону на сайті Держгеокадастру згідно чинного законодавства.

5. Строк подання конкурсної документації: Конкурсну документацію слід подати по 21.06.2021 року.

6. Поштова адреса: 19003, Черкаська обл., м. Канів, вул. Шевченка, 11.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 29.06.2021 року о 11:00 год. в приміщення міськвиконкому вул. Олега Кошового, 3, м. Канів.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: відділ комунального майна та земельних ресурсів виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області, вул. Шевченка, 11, м. Канів, Черкаська обл., 19003, телефон для довідок: (04736) 3-55-24, 3-57-79.

Додаток (завантажити)

  Друк статті