Положення про порядок встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг на території м. Канева


Повернутись

Цікаве на цю тему:

КАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від  11.05.2011  № 202

Про затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг на території м. Канева 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму»,  виконавчий комітет Канівської міської ради 

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити Положення про порядок встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг на території м. Канева згідно з додатком.

  2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова    І.О. Ренькас

В. о. керуючого справами    В.І. Святелик         

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління економічного розвитку         А.Ю.Савченко

Начальник юридичного відділу       Н.О. Лісова

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок  встановлення режиму роботи закладів торгівлі,  ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг на території м. Канева 

  1. Загальні положення       

1.1. Положення розроблене відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму», Санітарних норм допустимого шуму в приміщеннях жилих і громадських будівель та на території житлової забудівлі, Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Каневі, затверджених рішенням Канівської міської ради від 27.03.2008 № 9-53.

 Це Положення визначає  організаційно-правові засади порядку  встановлення режиму роботи  закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг ( як стаціонарних, так і тимчасових ) для здійснення підприємницької діяльності, розташованих на території м. Канева та регламентує часові періоди, протягом яких суб’єкт господарювання здійснює діяльність в закладах торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг:

                 денний час  -  з 07.00 год.  до  23.00 год.

                 нічний час  -   з 23.00 год.  до  07.00 год.

1.2. Дія положення поширюється на усіх суб¢єктів господарювання, незалежно   від  форм  власності,  які  здійснюють  діяльність  на  території м. Канева.

1.3. Положенням встановлюється режим роботи:

1.3.1 для закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг що належать до комунальної власності міста;

1.3.2 для закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг незалежно від форм власності, розташованих на території міста, за  погодженням з власниками.    

  1. Порядок встановлення режиму роботи закладів торгівлі,  ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг в денний час

2.1. Суб¢єкт господарювання (або уповноважена ним особа), який має намір встановити режим роботи об’єкта в денний час, подає до  Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Канівської міської ради заяву щодо встановлення режиму роботи закладу торгівлі,  ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг (далі заява). Заява – документ встановленого зразка, форма якого визначена у  додатку до положення.

 2.2.Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві.

2.3.Заява реєструється у центрі надання адміністративних послуг виконавчого  комітету Канівської міської ради та  направляється в управління економічного розвитку виконавчого комітету Канівської міської ради. Управління економічного розвитку опрацьовує заяву та готує проект рішення виконавчого комітету Канівської міської ради щодо встановлення режиму роботи закладу або лист про відмову в наданні адміністративної послуги.  

 2.4. Режим роботи вважається встановленим з дня прийняття рішення виконавчим комітетом Канівської міської ради.            

  1. Порядок встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг в нічний час 

3.1. Режим роботи  закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг в нічний час встановлюється рішенням виконавчого комітету міської ради.

3.2. Для встановлення режиму роботи в нічний час суб’єкт господарювання (уповноважена особа) подає заяву до центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Канівської міської ради.

3.3.  Після реєстрації заява направляється управлінню економічного розвитку виконавчого комітету Канівської міської ради, яке  забезпечує розгляд заяви, готує проект рішення виконавчого комітету міської ради про встановлення режиму роботи в нічний час або про відмову, з подальшим  внесенням на розгляд виконавчого комітету.                                        

 3.4.  Суб’єкт господарювання  має право бути присутнім на засіданні виконавчого комітету міської ради під час розгляду питання про встановлення режиму роботи за його заявою.                                        3.5.  Режим роботи вважається встановленим з моменту набрання чинності рішення виконавчого комітету Канівської міської ради

3.6. Підставами для відмови у встановленні нічного режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг є:  виявлення недостовірних відомостей, зазначених суб’єктом господарювання у заяві;

- наявність документально підтверджених фактів порушень вимог чинного законодавства щодо порядку здійснення господарської діяльності, режиму роботи об’єкта, санітарних норм, громадського порядку, звукового режиму, що зачіпають права та інтереси громадян міста при роботі в нічний час.

 Підстави відмови зазначаються у рішенні виконавчого комітету Канівської міської ради.

3.7. За результатами розгляду заяви суб’єкту господарювання видається копія рішення або витяг з рішення виконавчого комітету Канівської міської ради.

8. Суб’єкт господарювання, якому встановлено режим роботи  об’єкту в нічний час, зобов’язаний:

 - забезпечити дотримання громадського порядку в приміщенні та на прилеглій території (охорона, камери відеоспостереження);                                                          

 - не використовувати з 22.00 до 8.00, на прилеглій до об’єкту території, звуковідтворювальну апаратуру та інші джерела побутового шуму, проведення салютів, фейєрверків та інших піротехнічних засобів.

- не допускати порушень санітарних норм, режиму роботи  об’єкта, вимог чинного законодавства щодо порядку  здійснення господарської діяльності, що зачіпають  права та інтереси  громадян міста при роботі в  нічний час.  

  1. Порядок скасування встановленого режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг в нічний час   

  4.1. Скасування встановленого режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг в нічний час здійснюється за рішенням   виконавчого комітету міської ради у таких випадках:

   4.1.1.За зверненням суб’єкта господарювання у випадку зміни виду       діяльності, власника об’єкта, припинення господарської діяльності, тощо.

  4.1.2. У разі  надходження обґрунтованих скарг в письмовому вигляді від жителів міста на    порушення тиші та громадського порядку під час роботи об’єкта у нічний час.

  4.1.3. За поданням органів державної влади, в тому числі правоохоронних органів, щодо систематичного порушення режиму роботи, перевищення рівнів шуму, установлених санітарними нормами та інших вимог чинного законодавства під час експлуатації об’єкта. 

  1. Порядок оскарження рішення про встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг в нічний час                         

5.1. У разі виникнення суперечностей щодо встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг рішення виконавчого комітету Канівської міської ради може бути оскаржене суб’єктом господарювання  у встановленому чинним законодавством України порядку. 

  1. Контроль за дотриманням Положення 

6.1. Контроль за дотриманням цього Положення здійснює управління економічного розвитку  виконавчого комітету Канівської міської ради та інші органи в межах компетенції, визначеної законодавством

6.2.  Суб’єкт господарювання , в разі функціонування  об’єкту на території міста без встановлення режиму роботи, несе відповідальність, відповідно до діючого законодавства України.    

В.о. керуючого  справами        В.І. Святелик

  Друк статті