Правила благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Каневі


Повернутись

завантажити

 

К А Н І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

V скликання

Р І Ш Е Н Н Я 

від  27.03.2008 №  9 – 53

Про Правила  благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Каневі

Відповідно до п.44 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   міська рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити Правила благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Каневі.

  2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Канівської міської ради від 24 грудня 1998 року №37 «Правила утримання території та дотримання тиші в місті» з змінами та доповненнями від 12.08.2002 р. №3-15, та від 16.09.2004 р.№24-35.

  3. Організаційному відділу виконавчого комітету Канівської міської ради розмістити «Правила благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Каневі» в засобах масової інформації для ознайомлення.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства; транспорту, зв’язку; архітектури та містобудування; економіки та підприємництва /Майстренко М.Г./

Міський голова     В. В. Коломієць

Коломієць В.А.

  Друк статті