Основні показники соціального і економічного розвитку Канівської ОТГ на 01.01.2021


Повернутись

Чисельність наявного населення за статистичними даними в  місті  на 01.01.2021  складала  23 503 осіб (торік – 23 597), постійного  – 23 626 осіб (торік – 23 720). У селі Яблунів – 540 осіб. Всього по Канівській ОТГ загальна чисельність наявного населення – 24 043 осіб.  Загальний приріст (скорочення) населення – (-94), торік – (  -145). Кількість живонароджених - 132, померлих - 420, природний приріст/скорочення – (-288), торік – (-197). Міграційний рух населення: кількість прибулих – 567, вибулих – 373, міграційний приріст/скорочення – (+194), торік – (+52).

Станом на 01.03.2021 загальна чисельність населення Канівської міської територіальної громади з врахуванням доданих сіл (Яблунів, Межиріч, Лука, Бабичі, Кононча, Гамарня, Хмільна, Хутір-Хмільна, Михайлівка, Пекарі – 3 740 осіб) нараховує 27 243 особи.

  • Кількість зареєстрованих  фізичних осіб – підприємців громади  на   01.01.2021   склала     1 439 (на 01.01.2020 – 1 425), кількість підприємств малого бізнесу – 130 (торік – 122). Кількість юридичних осіб згідно державного реєстру підприємств та організацій України на 01.01.2021 – 573 (торік – 561).

  • Середньооблікова  кількість  штатних  працівників  у IY  кварталі 2020 – 6 061 осіб (торік – 5 691 осіб). Прийнято – 425 осіб, звільнено – 1 318. Усього за 2020 рік прийнято – 2 511, звільнено – 3 129 осіб. 

Середньомісячна заробітна плата у IY кварталі 2020 в Каневі складала  13 062 грн. (торік – 10 577 грн.). Це  перше місце серед міст Черкаської області (113,5% середнього рівня по регіону). Середньомісячна заробітна плата за 2020 рік склала 11 137,5 грн.

  • Заборгованість із виплати заробітної плати  відсутня.

  • Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери не фінансових послуг у IY кварталі 2020 – 24,6 млн.грн., в т.ч. населенню – 10,0 млн.грн., на 1 особу – 350,4 грн. (торік – 678 грн.)

  • Оптовий товарообіг підприємств оптової торгівлі у січні-вересні – 18,7 млн.грн.

Роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі у січні - вересні склав 291,5 млн.грн. (без ФОП), торік – 353,4 млн.грн. В структурі  57,3% складають  непродовольчі товари.  Індекс фізичного обсягу р/т у порівняних цінах  до попереднього року – 112,6%. На 1 особу – 12 350,1 грн.

  • Обсяг виробленої будівельної продукції за січень-грудень склав 674,1 млн.грн. (торік - 320,4 млн.грн.), 85,8% - роботи з поточного та капітального ремонту, 98,8% - інженерні споруди. Загальна площа прийнятого в експлуатацію нового житла – 761 кв.м).

  • За рік імпортовано товарів на суму 2 483,7 тис.дол.США (75,5% до попереднього року). Експорт склав 1 053,3 тис.дол.США (39,7% до попереднього року). Сальдо   -  1 430,5; коефіцієнт покриття експортом імпорту – 0,42 (торік – 0,89). Експорт послуг становив 246,7 тис.дол.США

  • Кількість зареєстрованих безробітних на 01.01.2021 – 420 осіб (торік – 331), всього забезпечено роботою – 599 осіб, направлено на громадські та тимчасові роботи – 155 осіб, пройшли профнавчання – 16 осіб. Отримали допомогу по безробіттю - 350 осіб ( торік – 278).

  • За 2020 рік  у системі держзакупівель ProZorro було проведено  1 629 тендер на суму 102,7 млн.грн. (торік – 97,4 млн.грн.). Завдяки дії системи ProZorro бюджет міста за цей період заощадив 2,4 млн. грн. бюджетних коштів (торік - 566,6 тис.грн.).

  • В цілому бюджет міста по доходах за 2020 рік виконано в сумі 232,6 млн.грн. (торік – 284,3 млн.грн), що становить 99,9% уточненого річного завдання. Власних та закріплених доходів мобілізовано до бюджету на суму 175,3 млн.грн. (торік –162,4 млн.грн.), 65,1% з них - податок на доходи фізичних осіб. Видатки профінансовано в сумі 242,8 млн.грн., (торік – 287 млн.грн.), з них 63,1% - захищені статті.

  Друк статті