Про координаційну раду з питань розвитку підприємництва


Повернутись
Про координаційну раду з питань розвитку підприємництва від 31.03.2016 № 142

* завантажити повний текст для ознайомлення

КАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 31.03.2016  № 142 

Про координаційну раду з питань розвитку підприємництва 

 Відповідно до підпункту 2  пункту «а» статті  27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , пункту 2 статті 10 Закону України від 22.03.2012 № 4618-VI «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», з метою вдосконалення механізму взаємодії органів влади, місцевого самоврядування й суб'єктів господарювання на засадах партнерства й відкритості, створення сприятливого середовища для розвитку підприєм­ництва та реалізації регуляторної політики в місті, ураховуючи кадрові зміни, виконавчий комітет Канівської міської ради:

В И Р І Ш И В: 

 1. Затвердити новий склад координаційної ради з питань розвитку підприємництва відповідно до додатку 1.

 2. Затвердити Положення про координаційну раду з питань розвитку підприємництва відповідно до додатку 2.

 3. Затвердити бланк координаційної ради з питань розвитку підприємництва відповідно до додатку 3.

 4. Розпорядження міського голови № 808-р від 22.12.2000 «Про створення координаційної ради з питань розвитку підприємництва» зі змінами від 29.07.2014 за № 146-р вважати таким, що втратило чинність.

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконуючого обов’язки керуючого справами Святелика В.І. та управління економічного розвитку (Савченко А.Ю.) 

В.о. міського голови                С.С.Ткаченко 

В. о. керуючого справами             В.І. Святелик 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник управління економічного розвитку         А.Ю. Савченко 

Начальник юридичного відділу             Н.О. Лісова   

Склад координаційної ради з питань розвитку підприємництва  

Святелик Володимир Іванович В.о. керуючого справами,голова Ради
Савченко Антон Юрійович начальник управління економічного розвитку,заступник голови координаційної ради;
Коржов Володимир Леонідович голова ГО «Спілка підприємців Канівщини», заступник голови координаційної ради (за згодою)
Хоміцька Наталія Володимирівна Головний спеціаліст  відділу економічного аналізу  та торгівлі,секретар координаційної ради
 Члени координаційної ради:   
Умриш Богдан Васильович начальник Канівського відділення Корсунь-Шевченківської ОДПІ
Єфіменко Наталія Олександрівна начальник відділу комунального майна і земельних ресурсів
Лісова Наталія Олександрівна начальник юридичного відділу
Карпушенко Галина Георгіївна начальник фінансового управління
Черешнєв Дмитро Миколайович Начальник управління містобудування та архітектури
Коломієць Надія Іванівна Начальник  Канівського МРЦЗ
Малінський Володимир Олександрович -директор КП «Міський ринок» (за згодою)
Люлька Ірина Володимирівна - приватний підприємець (за згодою)
Коляда Олександр Михайлович - приватний підприємець (за згодою)
Поліщук Володимир Миколайович - приватний підприємець (за згодою)
Лаврентьєва Ріта Юріївна - приватний підприємець (за згодою)
Шульга Леся Василівна - приватний підприємець (за згодою) 
Дудін Григорій Сергійович - приватний підприємець (за згодою)
Фесенко Андрій Вікторович - приватний підприємець (за згодою)
 В. о. керуючого справами                В.І. Святелик

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду з питань розвитку підприємництва 

Положення про координаційну раду з питань розвитку підприємництва розроблено відповідно до Типового положення про координаційну раду (комітет, комісію) з питань розвитку підприємництва при місцевих органах виконавчої влади, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.10.2000 № 52, із змінами та доповненнями. 

 1. Координаційна рада з питань розвитку підприємництва (далі – Рада) є дорадчо-консультативним органом, що сприяє реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики. 
 1. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів виконавчої влади, а також цим Положенням. 
 1. Основними завданнями Ради є:

- координація роботи Канівської міської ради, її виконавчого комітету та представників підприємців у запровадженні єдиної державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, розвитку та підтримки підприємництва в місті;

- підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у зазначених сферах;

- участь представників Ради у розгляді питань сприяння створенню сприятливого середовища для розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики в місті;

- обговорення та надання рекомендацій щодо вирішення спірних питань, що виникають у сфері підприємництва, та підготовка рекомендацій щодо їх розв’язання;

- розгляд проектів комплексних і цільових програм розвитку малого підприємництва та аналіз ходу виконання їх заходів;

- сприяння розвитку підприємницької ініціативи, популяризація ефективної громадсько-корисної підприємницької діяльності, відродження кращих традицій та етичних принципів вітчизняного підприємництва. 

 1. Відповідно до покладених завдань рада має право:

- утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в них представників виконавчого комітету міської ради, наукових установ та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками);

- одержувати в установленому порядку безоплатно інформацію та матеріали, необхідні для її діяльності, в порядку, передбаченому чинним законодавством;

- звертатися за методичною, інформаційною, організаційною допомогою, а також з пропозиціями до Ради підприємців України при Кабінеті Міністрів України;

- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників виконавчих органів міської ради, керівників структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до компетенції Ради;

- подавати виконавчому комітету міської ради пропозиції з питань, що належать до компетенції Ради. 

 1. Раду очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Голова ради має двох заступників. 
 1. До складу Ради на паритетних засадах входять представники підприємців, з одного боку, та представники місцевих органів влади, з іншого.

Персональний склад Ради затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

Голова, його заступники та члени Ради беруть участь у її  роботі на громадських засадах. 

 1. Основною формою роботи Ради є її засідання. Засідання Ради проводяться відповідно до плану, який затверджується головою Ради.

Засідання є правомочним, якщо на ньому присутня не менше як половина членів Ради.

Засіданням Ради керує її голова або за дорученням голови його заступник. 

 1. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів Ради, присутніх на її засіданні. 
 1. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, є рекомендаційними для розгляду і врахування в роботі виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами та організаціями. 
 1. Рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання. 
 1. Питання організаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності Ради вирішується головою Ради. 
 1. Рада у своїй роботі використовує бланк установленого нею зразка. 

В. о. керуючого справами                     В.І. Святелик

  Друк статті