У територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) управління соціального захисту Канівської міської ради завершено проведення зовнішньої оцінки надання соціальної послуги догляду вдома


Повернутись

Цікаве на цю тему:

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», розпорядження міського голови від розпорядження міського голови від 8.04.2016 №113-р «Про проведення зовнішньої оцінки якості соціальної послуги догляду вдома у територіальному центрі» була проведена підсумкова нарада з питання розгляду результатів проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, які надаються установою та самооцінки персоналу установи, який безпосередньо надає соціальні послуги. Проаналізовано стан якості надання соціальних послуг станом на 01.08.2016, розглянуті питання щодо удосконалення та покращення якості надання соціальних послуг непрацездатним громадянам похилого віку, інвалідам; визначення нових форм і методів роботи тощо.

На початок проведення зовнішньої оцінки якості – 1.05.2016 р. у відділенні соціальної допомоги вдома на обслуговуванні перебувало 215 осіб, з яких 171 особу (80%) опитано вдома згідно розробленого опитувальника.

На протязі року забезпечувалося проведення інвентаризації особових справ отримувачів у частині перегляду терміну дії договорів про соціальне обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома. Поетапно здійснювалося впровадження Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Мінсоцполітики № 760 від 13.11.2013. Так, станом на 01.08.2016 стовідсотково переглянуті договори про соціальне обслуговування.

Зовнішню оцінку якості надання соціальної послуги догляду вдома територіального центру проведено за період з 01 травня по 01 серпня 2016 року. В ході організації та проведення оцінки застосовувався Порядок проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг. Працівники територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги, щоденно проводили самооцінку своїй діяльності. Результати самооцінок щочетверга обговорювалися на апаратних нарадах у присутності  директора територіального центру. За результатами самооцінки 94% соціальних робітників одержали «добру оцінку», 6 % - «задовільну».

Зовнішня оцінка якості надання соціальної послуги вдома проводилась за показниками – адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

Адресність та індивідуальний підхід : згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах ( згідно індивідуальних планів - 100 %). Всі особові справи підопічних містять індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги; своєчасно проводиться повторне визначення індивідуальних потреб.

Результативність: згідно проведеного опитування, в т.ч. і телефонного, 96 % опитаних підопічних задоволені соціальною послугою догляду вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась; скарг зі сторони підопічних не було.

Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається терцентром протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача(ем) соціальної послуги або його законного(им) представника(ом) та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та  складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати  звернення отримувача(чем) соціальної послуги або його законного представника (законним представником)

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома.

Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома соціальним працівником (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється один раз на півроку.

Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги догляду вдома укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Доступність та відкритість: розташування терцентру є вдалим, він знаходиться в в двох зупинках від центру міста зі зручним транспортним сполученням. Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик, розрахований приблизно на  5 автомобілів, вхід до територіального центру обладнано пандусом.

Приміщення знаходяться на першому поверсі двоповерхової будівлі, що є безумовно позитивом для відвідувачів, відповідає основним засадам зручності для відвідувачів та прозорості роботи терцентру.

Вздовж коридору оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, містяться копії буклетів та порядок подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, пам’ятка про Державний стандарт догляду вдома, картка догляду вдома, інформацію розміщено на сайті Канівської міської ради,  а також подані оголошення у місцеву газету.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: працівники територіального центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків (п. 2.4 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації. Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80” “Соціальні послуги”.

В особовій справі працівників містяться документи про освіту (державного зразка).

Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляди.

Щовівторка та щочетверга проводяться оперативні наради на яких проходить ознайомлення з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг. Працює школа соціального робітника. Проведено атестацію соціального працівника.

Всі соціальні робітники, які надають  соціальну послугу  догляду вдома, 100% забезпечені тонометрами та велосипедами, спецодягом, взуттям, тощо.

Комісія з оцінки якості соціальних послуг працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання соціальних послуг установою, проведено анкетування, проаналізовані отримані дані, за результатами були визначені заходи на покращення стану надання соціальних послуг.

Засідання Комісії оформлялися протоколом (100 %). Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювалися статуси, які переважали).

 

Показники якісні

Від 80%до 100%

Від 51% до 79%

Від 0% до 50%

Адресність та індивідуальний підхід

Добре

-

-

Результативність

Добре

-

-

Своєчасність

Добре

-

-

доступність

Добре

-

-

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

Добре

-

-

професійність

добре

-

-

 

Показники кількісні

Від 0% до 20%

Від 215 до 505

Від 51% до 100%

Кількість скарг та результат їх розгляду

добре

-

-

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома

-

-

Добре

Кількість соціальних працівників, які пройшли атестацію

-

-

добре

Оцінка якості соціальних послуг у цілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб»єктом що надає соціальну послугу

добре

Продовжувати роботу

задовільно

---

незадовільно

---

 Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг, показники відповідають встановленому рівню -“Добре”.

Заплановані заходи для покращення роботи територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Канів:

- своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги в частині їх перегляду;

- проводити відповідну роботу з надавачами соціальних послуг щодо підвищення  якості соціального обслуговування отримувачів послуг;

- проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг;

- в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази територіального центру в частині забезпечення соціальних робітників спецодягом, взуттям, тощо.  

Директор територіального центру м. Канів

Антоніна Петренко

  Друк статті