Про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою на земельну ділянку


Повернутись

Цікаве на цю тему:

Інформація

виконавчого комітету Канівської  міської ради Черкаської області про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та земельних торгів (виконавець за свої кошти виконує технічну документацію, отримує висновок археології та проводить земельний аукціон з продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону) на земельну ділянку, яка розташована в адміністративних межах Канівської міської ради Черкаської області с. Яблунів (за межами населеного пункту), по якій пропонується здійснити продаж права оренди на земельних торгах

  1.  Мета проведення конкурсу: Виготовлення землевпорядних документацій на земельні ділянки для продажу права оренди через аукціон.Виконавець за свої кошти виконує технічну документацію, отримує висновок археології та проводить земельний аукціон з продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону на ці ділянки.

  2. Дані про земельні ділянки:

- в адміністративних межах Канівської міської ради Черкаської області с. Яблунів (за межами населеного пункту), орієнтовною площею 5,0000 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва /01.01/.

  1. Умови конкурсу:

Претендентам на участь в конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії документи відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, виконавців робіт із землеустрою та земельних торгів, затвердженого рішенням виконавчого комітету Канівської міської ради від 22.03.2017 № 115 та рішенням Канівської міської ради від 25.01.2018 № 10-31 (далі – Положення про відбір).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою (виконавець за свої кошти виконує технічну документацію, отримує висновок археології та проводить земельний аукціон з продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону) на земельну ділянку, яка розташована в адміністративних межах Канівської міської ради Черкаської с. Яблунів (за межами населеного пункту), по якій пропонується здійснити продаж права оренди на земельних торгах» із зазначенням дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт з проведення земельних торгів за формою, що додається;
 — копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента- фізичної особи-підприємця);
 — згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи- підприємця);
 — копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента- юридичної особи);
 — копія (ї) ліцензії (й);
 — копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);
 — інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною;
 — проект завдання на виконання робіт (виконання робіт із землеустрою, оцінки земель), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою та з оцінки земель, яку пропонується розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
 — копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;
 — копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки ( при виконанні робіт з оцінки земель);
 — проекти договорів на виконання робіт, які будуть укладені між претендентом та виконавцем робіт (на виконання робіт із землеустрою, оцінки земель).

  1. Строк подання конкурсної документації: Конкурсну документацію слід подати по 04.02.2021 року.

  2. Поштова адреса: 19003, Черкаська обл., м. Канів, вул. Шевченка, 11.

  3. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 12.02.2021 року о 11:00 год. в приміщення міськвиконкому вул. Олега Кошового, 3, м. Канів.

  4. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: відділ комунального майна та земельних ресурсів виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області, вул. Шевченка, 11, м. Канів, Черкаська обл., 19003, телефон для довідок: (04736) 3-55-24, 3-57-79.
    Додаток (завантажити)

  Друк статті