Основні показники соціально-економічного розвитку міста на 01.06.2016


Повернутись

Аналіз економічного і соціального розвитку міста станом на 1 липня  2016 року

Робота виконавчого комітету Канівської міської ради його структурних підрозділів та комунальних підприємств протягом звітного періоду 2016 року була направлена на створення передумов для стійкого соціально-економічного розвитку на основі підвищення конкурентоспроможності економіки міста Канева для зростання якості життя його жителів.

 • Чисельність наявного населення в місті складала 24940 осіб, постійного - 25063 тис.осіб. Кількість живонароджених- 88, померлих- Міграційний рух населення – (-15), це 67 прибулих і 82 вибулих.

 • Середньомісячна заробітна плата за січень-квітень 2016р в Каневі у порівнянні з відповідним періодом  2015 року зросла на 806 грн. і на початок квітня складала 4111грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати економічно активних підприємств по місту станом на 1 липня 2016 року відсутня.   

 • Середньооблікова кількість штатних працівників за січень-березень 2016 року- 6869 осіб. Прийнято- 391 особа, вибуло- 448.

 • Обсяги реалізації продукції промислового виробництва міста досягли  823,5 млн.грн. За аналогічний період минулого року- 789,6 млн.грн.

 • Обсяг роздрібного товарообороту торгівлі та ресторанного господарства підприємств-юридичних осіб за січень-березень 2016 року – 53,1 млн.грн. 109,6% - темп росту відповідно І кварталу 2015 року. У розрахунку на одну особу - 2124 грн. Станом на 1.07.2016 року стаціонарна торгівельна мережа налічує 269 об’єктів.

 • Виконано будівельних робіт за січень-червень 2016 року -на 21283 тис.грн., за відповідний період минулого року – 6122 тис.грн.( за статистичними даними).

 • За І кв 2016 року введено в експлуатацію 283 м2 загальної площі житла (все житло введено в експлуатацію індивідуальними забудовниками), що на 42,1 м2 більше відповідного періоду 2015 року.

 • За І квартал 2016 року реалізовано на 9636,3 тис.грн. послуг, у тому числі населенню - 5294,2 тис.грн.. Послуги споживачам в місті надає 57 юридичних осіб та їх структурні підрозділи. В поточному році відкрилось нове почтове відділення торгової марки «Міст експрес».

 • За січень- червень 2016 року пасажирооборот склав 8,9 млн.пас.км, перевезено 758,1 тис. пасажирів- це на рівні відповідного періоду минулого року.

 • За інформацією органів статистики, що за рахунок погашення боргу попередніх періодів та перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець квітня 2016р. відсутня.

 • Середній розмір призначених субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг за 2016 рік 108,9грн.

 • Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі за І квартал 2016 року по місту становило 1496,5 тис.дол.США, хоча відбулося зниження експорту на 13,3% та імпорту на 26,9%. Обсяг експорту - 4976,7 тис.дол.США, імпорту – 3481,2 тис.дол.США.

 • По відношенню до початку року обсяг іноземних інвестицій за 3 місяці 2016 року зменшився на 0,4 тис.дол. США і на 1 квітня 2016р склав 4,2 тис.дол. США.

 • За січень-березень 2016 року за статистичними даними підприємствами міста освоєно 9635 тис.грн. капітальних інвестицій (за відповідний період минулого року – 2378 тис.грн.) На кожного мешканця міста припало 380,8 грн. капітальних інвестицій. З них 66,1% освоєно в машини, обладнання та інвентар; 2,5%- в транспортні засоби ; 1,4% - в нежитлові будівлі; інші 30%- направлено на житлове будівництво та інженерні споруди. За джерелами фінансування капітальних інвестицій 70,8%- власні кошти підприємств та організацій; 15,6% - кошти місцевого бюджету; 11,7%- кошти населення на індивідуальне житлове будівництво, інші 1,9%- кредити банків та інші джерела фінансування.

 • Кількість пенсіонерів , які перебувають на обліку у Пенсійному фонді на початок 2016 року-9830 осіб, за віком- 7857; за інвалідністю- 1486; у разі втрати годувальника- 317; за вислугу років- 106; соціальні- 64.

 • Кількість інвалідів які перебувають на обліку на початок 2016р – 2133 осіб. З них І група- 207, ІІ група- 754, ІІІ група- 1168, дітей –інвалідів до 18 років- 4.

 • Обсяги викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2015 році склало- 166,9 т. Обсяги викидів діоксиду вуглецю - 7,7 тис.т. витрати на охорону природних ресурсів у 2015 р - 6945,2 тис.грн. Від пересувних джерел – 1200,5т, діоксиду вуглецю- 12,2т.

 • Споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у 2015 році : вугілля кам`яне- 272т; газ природний- 20492 м3; бензин моторний- 253т; газойлі (паливо дизельне)- 1382т; дрова - 2356 м3

 • Начальник управління економічного розвитку  А. Ю. Савченко

 

  Друк статті