Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку


Повернутись

Відповідно до ст. 5, ст 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Виконавчий комітет Канівської міської ради Черкаської області повідомляє про оприлюднення проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування (Далі-Звіт) “Програма економічного і соціального розвитку Канівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки” (далі - ДДП).

Програма економічного і соціального розвитку Канівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки направлена на забезпечення розвитку громади шляхом ефективного використання внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, підвищення зайнятості населення, формування позитивного іміджу громади, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підвищення добробуту та стимулювання гармонійного розвитку громади.
 
Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП -  Канівська міська рада.
 
Дата початку процедури громадського обговорення Звіту 1 жовтня 2021р . Термін процедури громадського обговорення становить 30 днів, тобто з 1.10.2021р по 31.10. 2021р.
 
Процедура громадських обговорень відбувається шляхом надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).
Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом ДДП, Звітом та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується ДДП - Канівська міська рада Черкаської області.
 
Орган, до якого подаються зауваження - Виконавчий комітет Канівської міської ради  Черкаської області за адресою: 19000 Черкаська область, місто Канів, вул. Олега Кошового 3, тел. (04736)32251, uprek@ukr.net. Строки подання зауважень і пропозицій – 30 днів з дати початку процедури громадського обговорення, тобто з  з 1.10.2021р по 31.10. 2021р.
 
Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується ДДП –  Канівська міська рада Черкаської області.
 
Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту ДДП відсутня.
 
  Друк статті