Інформація щодо подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи


Повернутись

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) передбачено подання юридичними особами державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) у встановлені строки та у визначених обсягях.

Для юридичних осіб кінцевим бенефіціарним власником  (КБВ) є:

- будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння).

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи.

У заяві форма № 3, що подається до органу державної реєстрації, зазначається наступна інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься обґрунтована причина його відсутності. Це стосується юридичних осіб, заснованих на членстві (кооперативи, садівничі товариства, тощо). В такому разі зазначаються відомості, що «Відсутні фізичні особи, що відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника». 

Відсутність у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника не звільняє від подання інформації про її структуру власності.

Дану інформацію зобов’язані  подати юридичні особи приватного права наступних організаційно-правових форм (ОПФ):

 • Акціонерні товариства;

 • Гаражні, виробничі, житлово – будівельні, обслуговуючі кооперативи;

 • Дочірні підприємства;

 • Іноземні підприємства;

 • Садівничі товариства;

 • Приватні підприємства;

 • Споживчі товариства, спілки споживчих товариств;

 • Товариства з обмеженою відповідальністю;

 • Товариства з додатковою відповідальністю;

 • Фермерські господарства;

 • Юридичні особи, які мають ОПФ – інші організаційно-правові форми.

Одночасно інформуємо, що пунктом 9 частини другої статті 9 Закону про реєстрацію, інформацію про КБВ не подають:

 • Політичні партії, структурні утворення політичних партій;

 • Професійні спілки та їх об’єднання;

 • Творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок;

 • Організації роботодавців та їх об’єднання;

 • Адвокатські об’єднання;

 • Торгово – промислові палати;

 • Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);

 • Релігійні організації;

 • Державні органи;

 • Органи місцевого самоврядування та їх асоціації;

 • Державні та комунальні підприємства, установи, організації.

 

Реєстраційний відділ виконавчого комітету Канівської міської ради

  Друк статті