Ризики будівництва Канівської ГАЕС аналізували члени комітету при Верховній Раді України


Повернутись

23 травня ц.р. Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України ухвалив рішення «Про рекомендації круглого столу на тему: «Екологічні аспекти розвитку гідроенергетики в Україні».

Проведення засідання круглого столу було ініційовано громадськими організаціями, зокрема, ГО «Національний екологічний центр України», які порушили питання про те, що ухвалена Урядом Програма розвитку гідроенергетики до 2026 року та інші документи з питань несуть екологічні ризики, пов’язані з можливістю спорудження ряду гідроелектростанцій гідроакумулюючих електростанцій на річках України без дотримання екологічних вимог, в тому числі, на територіях об’єктів природно-заповідного фонду України та Смарагдової мережі. Це може спричинити деградацію річок, зменшенням їх водності та біорізноманіття, погіршення якості води, знищення об’єктів історико-культурної спадщини, спотворення історичних та природних ландшафтів.  

Особливе занепокоєння громадськості викликають проекти: будівництва каскаду із 6-ти ГЕС на р.Дністер, будівництва Канівської та добудови Ташлицької ГАЕС.

Учасниками круглого столу було проведено всебічне обговорення можливостей реалізації Урядових документів із врахуванням вимог природоохоронного законодавства, забезпеченням повноти і об’єктивності процесу та змісту прийняття рішень. Акцентовано увагу на необхідності унормування питань розвитку української енергетики відповідно до екологічних положень Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Будівництво гідроелектростанцій тісно пов’язано із сталим розвитком економіки і енергетичною незалежністю кожного регіону, а екологічна складова майбутнього гідроенергетики є важливою складовою планування її розвитку з дотриманням процедур під час прийняття рішень, які мають вплив на довкілля, відповідно до вимог інтегрованого управління водними ресурсами за басейним принципом, вимог стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля.

Міністерство екології та природних ресурсів підтримало громадськість щодо необхідності проведення системного аналізу доцільності реалізації кожного окремо взятого об’єкту будівництва з урахуванням потенційних соціально-економічних, екологічних, політичних та інших наслідків, проведення оцінки впливу на довкілля та у випадках, визначених законом, стратегічної екологічної оцінки, міждержавних консультацій відповідно до Конвенції Еспо, розроблення альтернативних варіантів подальшого розвитку енергетичної системи України з урахуванням сучасних світових тенденцій та їх публічне обговорення в широкому експертному середовищі.

Енергетика є рушійною силою економічного розвитку і електроенергія потрібна всім, але її необхідно навчитися виробляти з найменшим навантаженням на довкілля, а  економіка не має базуватися на знищенні природного середовища.

Учасники круглого столу закликали до налагодження конструктивного діалогу та співпраці усіх причетних органів влади, залучення місцевих громад до процесу прийняття управлінських рішень задля досягнення балансу інтересів економіки держави, суспільства та охорони довкілля.

  Друк статті